Chỉ tiru tuyển sinh trường Cao đẳng Hải Dương 2015

Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Hải Dương 2015 được công bố chính thức tại đây. Tổng chỉ tiêu năm nay của trường là 2500 chỉ tiêu.

Trường Cao đẳng Hải Dương

THÔNG TIN TUYỂN SINH

CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Tên trường.

Ngành học.

Ký hiệu trường

Mã ngành

Môn thi/xét tuyển

Chỉ tiêu tuyển sinh

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

HẢI DƯƠNG

C21

Phố Nguyễn Thị Duệ, Thanh Bình, TP Hải Dương

ĐT: (0320).3890025; Website: www.caodanghaiduong.edu.vn

 

Các ngành đào tạo cao đẳng chính quy:

2150

 

Sư phạm Vật lý

 

 

C140211

- Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Hóa học

- Tổ hợp 2: Toán, Vật lí, Ngoại ngữ

- Xét tuyển học bạ 5 kì THPT

40

 

Sư phạm Toán

 

 

C140209

- Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Hóa học

- Tổ hợp 2: Toán, Vật lí, Ngoại ngữ

- Xét tuyển học bạ 5 kì THPT

80

 

Sư phạm Ngữ văn

 

 

C140217

- Tổ hợp 1: Văn, Lịch sử, Địa lí

- Tổ hợp 2: Toán, Văn, Ngoại ngữ

- Xét tuyển học bạ 5 kì THPT

50

Giáo dục Thể chất

 

C140206

- Tổ hợp 1: Toán, Sinh, Thể dục

- Xét tuyển học bạ 5 kì THPT

40

 

Sư phạm Sinh học

 

 

C140213

- Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Hóa học

- Tổ hợp 2: Toán, Hóa học, Sinh học

- Xét tuyển học bạ 5 kì THPT

40

 

Giáo dục Mầm non

 

 

C140201

- Tổ hợp 1: Văn, Thẩm âm tiết tấu, Thanh nhạc

- Xét tuyển học bạ 5 kì THPT

250

 

 

Giáo dục Tiểu học

 

 

 

C140202

- Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Hóa học

- Tổ hợp 2: Toán, Hóa học, Sinh học

- Tổ hợp 3: Văn, Lịch sử, Địa lí

- Tổ hợp 4: Toán, Văn, Ngoại ngữ

- Xét tuyển học bạ 5 kì THPT

200

 

Sư phạm Hóa học

 

 

C140212

- Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Hóa học

- Tổ hợp 2: Toán, Hóa học, Sinh học

- Xét tuyển học bạ 5 kì THPT

50

 

Sư phạm Mỹ thuật

 

 

C140222

- Tổ hợp 1: Văn, Hình họa chì, Trang trí

- Xét tuyển học bạ 5 kì THPT

30

Sư phạm Tiếng Anh

 

C140231

- Tổ hợp 1: Toán, Văn, Ngoại ngữ

- Xét tuyển học bạ 5 kì THPT

30

Sư phạm kĩ thuật nông nghiệp

 

C140215

- Tổ hợp 1: Toán, Hóa học, Sinh học

- Xét tuyển học bạ 5 kì THPT

40

Sư phạm kĩ thuật công nghiệp

 

C140214

- Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Hóa học

- Tổ hợp 2: Toán, Vật lí, Ngoại ngữ

- Xét tuyển học bạ 5 kì THPT

40

 

Sư phạm Lịch sử

 

 

C140218

- Tổ hợp 1: Văn, Lịch sử, Địa lí

- Tổ hợp 2: Toán, Văn, Ngoại ngữ

- Xét tuyển học bạ 5 kì THPT

40

 

Sư phạm Địa lý

 

 

C140219

- Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Ngoại ngữ

- Tổ hợp 2: Văn, Lịch sử, Địa lí

- Tổ hợp 3: Toán, Văn, Ngoại ngữ

- Xét tuyển học bạ 5 kì THPT

40

 

Sư phạm Âm nhạc

 

 

C140221

- Tổ hợp 1: Văn, Thẩm âm tiết tấu, Thanh nhạc

- Xét tuyển học bạ 5 kì THPT

40

 

Giáo dục công dân

 

 

C140204

- Tổ hợp 1: Văn, Lịch sử, Địa lí

- Tổ hợp 2: Toán, Văn, Ngoại ngữ

- Xét tuyển học bạ 5 kì THPT

40

Khoa học Thư viện

 

C320202

- Tổ hợp 1: Văn, Lịch sử, Địa lí

- Tổ hợp 2: Toán, Văn, Ngoại ngữ

- Xét tuyển học bạ 5 kì THPT

50

 

Tin học ứng dụng

 

 

C480202

- Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Hóa học

- Tổ hợp 2: Toán, Vật lí, Ngoại ngữ

- Tổ hợp 3: Toán, Văn, Ngoại ngữ

- Xét tuyển học bạ 5 kì THPT

70

 

 

Quản lý văn hóa

 

 

 

C220342

- Tổ hợp 1: Văn, Lịch sử, Địa lí

- Tổ hợp 2: Văn, Thẩm âm tiết tấu, Thanh nhạc

- Tổ hợp 3: Toán, Văn, Ngoại ngữ

- Xét tuyển học bạ 5 kì THPT

40

 

Tài chính – Ngân hàng

 

 

C340201

- Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Hóa học

- Tổ hợp 2: Toán, Vật lí, Ngoại ngữ

- Tổ hợp 3: Toán, Văn, Ngoại ngữ

- Xét tuyển học bạ 5 kì THPT

70

Tiếng Anh

 

C220201

- Tổ hợp 1: Toán, Văn, Ngoại ngữ

- Xét tuyển học bạ 5 kì THPT

50

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

 

C510301

- Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Hóa học

- Tổ hợp 2: Toán, Vật lí, Ngoại ngữ

- Xét tuyển học bạ 5 kì THPT

150

Công nghệ kĩ thuật môi trường

 

C510406

- Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Hóa học

- Tổ hợp 2: Toán, Hóa học, Sinh học

- Xét tuyển học bạ 5 kì THPT

150

 

Kế toán

 

 

C340301

- Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Hóa học

- Tổ hợp 2: Toán, Vật lí, Ngoại ngữ

- Tổ hợp 3: Toán, Văn, Ngoại ngữ

- Xét tuyển học bạ 5 kì THPT

200

 

Quản trị kinh doanh

 

 

C340101

- Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Hóa học

- Tổ hợp 2: Toán, Vật lí, Ngoại ngữ

- Tổ hợp 3: Toán, Văn, Ngoại ngữ

- Xét tuyển học bạ 5 kì THPT

50

 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

 

 

C340103

- Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Hóa học

- Tổ hợp 2: Văn, Lịch sử, Địa lí

- Tổ hợp 3: Toán, Văn, Ngoại ngữ

- Xét tuyển học bạ 5 kì THPT

100

 

Công nghệ thiết bị trường học

 

 

C510504

- Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Hóa học

- Tổ hợp 2: Toán, Vật lí, Ngoại ngữ

- Tổ hợp 3: Toán, Văn, Ngoại ngữ

- Tổ hợp 4: Toán, Hóa học, Sinh học

- Xét tuyển học bạ 5 kì THPT

60

Thiết kế đồ họa

 

C210103

- Tổ hợp 1: Văn, Hình họa chì, Trang trí

- Xét tuyển học bạ 5 kì THPT

50

 

Thư kí văn phòng

 

 

C340407

- Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Ngoại ngữ

- Tổ hợp 2: Văn, Lịch sử, Địa lí

- Tổ hợp 3: Toán, Văn, Ngoại ngữ

- Xét tuyển học bạ 5 kì THPT

60

II. Cao đẳng chính quy liên thông

400

Giáo dục Tiểu học

 

C140202

- Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Hóa học

- Tổ hợp 2: Toán, Hóa học, Sinh học

- Tổ hợp 3: Văn, Lịch sử, Địa lí

- Tổ hợp 4: Toán, Văn, Ngoại ngữ

- Xét tuyển học bạ 5 kì THPT

100

Giáo dục Mầm non

 

C140201

- Tổ hợp 1: Văn, Thẩm âm tiết tấu, Thanh nhạc

- Xét tuyển học bạ 5 kì THPT

200

Giáo dục Thể chất

 

C140206

- Tổ hợp 1: Toán, Sinh, Thể dục

- Xét tuyển học bạ 5 kì THPT

50

Kế toán

 

C340301

- Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Hóa học

- Tổ hợp 2: Toán, Vật lí, Ngoại ngữ

- Tổ hợp 3: Toán, Văn, Ngoại ngữ

- Xét tuyển học bạ 5 kì THPT

50

 

Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

Phương thức tuyển sinh: Sử dụng hai phương thức:

- Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia: 60% chỉ tiêu

- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT: 40% chỉ tiêu

Bấm để theo dõi bình luận về bài viết này trên Facebook của bạn.

Tags

Chỉ tiru tuyển sinh trường Cao đẳng Hải Dương 2015, chỉ tiêu tuyển sinh, thông tin tuyển sinh 2015, Cao đẳng Hải Dương

Hỏi & Đáp

Bình luận của bạn

Bấm Like và kết bạn với Kênh tuyển sinh trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh nhanh nhất.

50 Tân Cử Nhân Quốc Tế nhận bằng về khoa học quản lý

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐH KHTN) cùng trường ĐH Keuka, Hoa Kỳ tổ chức lễ tốt nghiệp cho 50 sinh viên hoàn thành chương trình Cử nhân Khoa học Quản lý, chương trình liên kết đào tạo giữa hai Trường.

 
TIN HOT TRONG TUẦN
Toàn cảnh thi tốt nghiệp THPT 2017 (cập nhật liên tục)HOT - Toàn cảnh thi tốt nghiệp THPT 2017 (cập nhật liên tục)
Tổng hợp đáp án đề thi THPT quốc gia 2017HOT - Tổng hợp đáp án đề thi THPT quốc gia 2017
Scots English Australia chính thức mở trường tại Việt NamHOT - Scots English Australia chính thức mở trường tại Việt Nam
Chương trình Bằng Tú tài Quốc tế - International BaccalaureateHOT - Chương trình Bằng Tú tài Quốc tế - International Baccalaureate
Du học Thuỵ Sỹ, trường HTMI:HOT - Du học Thuỵ Sỹ, trường HTMI: