Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

Điểm chuẩn đại học Bách Khoa Đà Nẵng năm 2013: Công nghệ thông tin (109) từ 21,5 - 22 điểm, Kỹ thuật (KT) Điện - Điện tử (102) Điểm chuẩn ngành có thể là 21 điểm, Công nghệ (CN) chế tạo máy (mã ngành: 101) Dự kiến điểm chuẩn từ 17,5 - 18 điểm

Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Địa chỉ: 54, Nguyễn Lương Bằng, TP. Đà Nẵng - ĐT: 0511.3842308

Điểm chuẩn đại học Bách Khoa Đà Nẵng năm 2013

Căn cứ thống kê kết quả điểm thi của thí sinh thi vào ĐH Bách khoa Đà Nẵng cho thấy khả năng nhiều ngành đào tạo của trường này năm nay sẽ có điểm chuẩn cao hơn so với năm trước từ 4 - 5 điểm.

Trong đó, có thể kể đến các ngành Công nghệ sinh học (điểm chuẩn ngành năm ngoái là 15,5 điểm, nhưng năm nay có thể lên đến 21 điểm); Công nghệ thực phẩm (điểm chuẩn năm 2012 là 15,5 điểm, năm nay có thể là 21,5 điểm); các ngành Kỹ thuật Điện - Điện tử, Công nghệ thông tin cũng dự kiến mức tăng tương đương.

Dưới đây, căn cứ thống kê kết quả điểm thi (đã cộng điểm ưu tiên nếu có) của các thí sinh dự thi khối A vào ĐH Bách khoa Đà Nẵng, phân tích điểm chuẩn dự kiến vào từng ngành cụ thể của trường năm nay như sau:

- Công nghệ (CN) chế tạo máy (mã ngành: 101) - Chỉ tiêu (CT): 145. Ở mức 18 điểm trở lên có 131 thí sinh (TS) thi đạt; mức 17,5 điểm có 152 TS thi đạt. Dự kiến điểm chuẩn từ 17,5 - 18 điểm

- Kỹ thuật (KT) Điện - Điện tử (102) - CT:245. Có 246 TS thi vào ngành này đạt từ 21 điểm trở lên. Điểm chuẩn ngành có thể là 21 điểm.

- KT Điện tử - Truyền thông (103) - CT:230. Có 228 TS thi đạt từ 19 điểm trở lên. Dự kiến điểm chuẩn ngành từ 19 điểm trở lên.

- KT Công trình xây dựng (104) - CT: 230. Ở mức 20,5 điểm trở lên có 235 TS thi đạt; mức 21 điểm trở lên chỉ còn 189 TS thi đạt. Điểm chuẩn dự kiến từ 20,5 - 21 điểm.

- KT Xây dựng công trình (106) - CT: 225. Ở mức 19 điểm trở lên có 221 TS thi đạt. Dự kiến điểm chuẩn ngành từ 19 điểm trở lên.

- KT Cơ khí (108) - CT: 155. Có 150 TS thi đạt từ 19 điểm trở lên. Dự kiến điểm chuẩn ngành từ 19 điểm trở lên.

- Công nghệ thông tin (109) - CT: 230. Ở mức 22 điểm trở lên, có 206 TS thi đạt; mức 21,5 điểm trở lên có 247 TS thi đạt. Dự kiến điểm chuẩn ngành từ 21,5 - 22 điểm

- KT Cơ điện tử (111) - CT: 95. Có 95 TS thi đạt từ 22 điểm trở lên. Dự kiến điểm chuẩn ngành là 22 điểm.

- Quản lý Tài nguyên môi trường (118) - CT: 55. Ở mức 19,5 điểm có 50 TS thi đạt. Điểm chuẩn dự kiến khoảng 19,5 điểm.

- Công nghệ thực phẩm (201) - CT: 95. Ở mức 21,5 điểm trở lên có 100 TS thi đạt; ở mức từ 21 điểm trở lên có đến 131 TS thi đạt; nâng mức từ 22 điểm trở lên chỉ còn 81 TS thi đạt. Nhiều khả năng điểm chuẩn ngành là 21,5 điểm.

- KT Dầu khí (202) - CT: 55. Có 57 TS thi ngành này đạt từ 23 điểm trở lên; ở mức từ 22,5 điểm trở lên có 48 TS thi đạt. Điểm chuẩn dự kiến từ 22,5 - 23 điểm.

- Công nghệ sinh học (206) - CT: 55. Ở mức từ 21 điểm trở lên có 52 TS thi đạt; ở mức từ 20,5 điểm có đến 71 TS thi đạt; nâng mức từ 21,5 điểm trở lên chỉ còn 44 TS thi đạt. Nhiều khả năng điểm chuẩn ngành là 21 điểm.

- KT Điều khiển và tự động hóa (207) - CT: 135. Có đúng 135 TS thi đạt từ 20 điểm trở lên. Nhiều khả năng điểm chuẩn ngành là 20 điểm.
- KT Xây dựng (400) - CT: 110. Có 104 TS thi đạt từ 21 điểm trở lên. Ở mức 20,5 điểm trở lên có đến 120 TS thi đạt. Nhiều khả năng điểm chuẩn ngành là 21 điểm.

Các ngành còn lại của trường tuyển sinh khối A như Công nghệ (CN) Vật liệu, CN Vật liệu xây dựng, Tin học xây dựng, KT Tàu thủy, KT Năng lượng và Môi trường, Quản lý Công nghiệp, KT Môi trường,Nhiệt - Điện lạnh, KT Tài nguyên nước có số thí sinh đạt từ 19 điểm trở lên thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu. Dự kiến điểm chuẩn của các ngành này sẽ bằng điểm chuẩn vào trường.

Được biết, chỉ tiêu tuyển sinh khối A toàn trường năm nay là 2830 sinh viên. Ở mức từ 19,5 điểm trở lên, có 3.013 TS thi đạt. Ở mức 20 điểm trở lên, còn 2.574 TS thi đạt. Điểm chuẩn vào trường năm nay dự kiến từ 19,5 - 20 điểm.

Ngoài ra, trường còn tuyển sinh khối V, ngành Kiến trúc với chỉ tiêu 110 SV. Ở mức 27 điểm (đã cộng điểm ưu tiên nếu có, và nhân hệ số 2 môn Vẽ) trở lên có 91 TS thi đạt. Hạ mức từ 26,5 điểm trở lên có 123 TS thi đạt. Điểm chuẩn ngành dự kiến từ 26,5-27 điểm, cao hơn hẳn so với năm 2012 (23 điểm).

>> TRA ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC 2013 các trường khác tại đây

Điểm chuẩn đại học Bách Khoa Đà Nẵng năm 2012 chính thức:

Số

TT

Ngành, chuyên ngành đào tạo

Khối

thi

ngành

Mã tuyển sinh

Điểm trúng

tuyển

 

+ Điểm trúng tuyển vào trường

A

từ 16.0 đến 19.5

 

V

(môn Vẽ hệ số 2)

23.5

 

Thí sinh trúng tuyển vào trường nhưng không trúng tuyển vào ngành đào tạo đã đăng ký phải đăng ký lại ngành khi nhập học (có hướng dẫn trong giấy báo nhập học).

 

+ Điểm trúng tuyển vào ngành:

 

 

 

 

1

Công nghệ chế tạo máy

A

D510202

101

16.0

2

Kỹ thuật điện, điện tử

A

D520201

102

16.5

 

Kỹ thuật điện tử, truyền thông, gồm:

A

D520207

 

 

3

Kỹ thuật điện tử

 

 

103

16.0

4

Kỹ thuật viễn thông

 

 

208

16.0

5

Kỹ thuật máy tính

 

 

209

16.0

6

Kỹ thuật công trình xây dựng

A

D580201

104

19.0

7

Kỹ thuật tài nguyên nước

A

D580212

105

16.0

8

Kỹ thuật xây dựng CT giao thông

A

D580205

106

16.5

 

Kỹ thuật nhiệt, gồm:

A

D520115

 

 

9

Nhiệt - Điện lạnh

 

 

107

16.0

10

Kỹ thuật năng lượng và môi trường

 

 

117

16.0

11

Kỹ thuật cơ khí (Động lực)

A

D520103

108

16.0

12

Công nghệ thông tin

A

D480201

109

17.5

13

Sư phạm kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành SPKT điện tử - tin học)

A

D140214

110

16.0

14

Kỹ thuật Cơ điện tử

A

D520114

111

17.0

15

Kỹ thuật môi trường

A

D520320

112

16.0

16

Kiến trúc (Vẽ mỹ thuật hệ số 2.)

V

D580102

113

23.5

17

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

A

D510105

114

16.0

18

Kỹ thuật xây dựng (Tin học xây dựng)

A

D580208

115

16.0

19

Kĩ thuật tàu thủy

A

D520122

116

16.0

20

Quản lý tài nguyên và môi trường

A

D850101

118

16.0

21

Quản lý công nghiệp

A

D510601

119

16.0

22

Công nghệ thực phẩm

A

D540101

201

17.0

23

Kỹ thuật dầu khí

A

D520604

202

19.5

24

Công nghệ vật liệu

A

D510402

203

16.0

25

Công nghệ sinh học

A

D420201

206

16.0

26

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

A

D520216

207

16.0

27

Kinh tế xây dựng

A

D580301

400

18.0

 

Theo: Trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng

: Dịch vụ tra điểm thi đại học 2014:

> Xem điểm thi đại học, soạn: ADT SBD gửi 8702.
> Xem vị trí xếp hạng điểm thi: AXH SBD gửi 8702
> Dự báo tỷ lệ đỗ/trượt: ADB SBD gửi 8602
> Xem số thí sinh cùng điểm với bạn, soạn: AMD Mãtrường Mứcđiểm gửi 8502

Lưu ý: SBD bao gồm cả phần chữ và phần số, phần chữ là Mã trường mà bạn dự thi. VD, Bạn thi trường ĐH Ngoại thương HN (Mã trường NTH), có phần số trong SBD là 12345 => SBD khi nhắn tin của của là: NTH12345.
Click để xem mã trường của tất cả các trường ĐH.

Tổng đài giải đáp thắc mắc tuyển sinh 2014: 1900 2171

Ứng dụng hay cho điện thoại di động: tai ionline Phong van truyen ky v19 Click Here

Bấm để theo dõi bình luận về bài viết này trên Facebook của bạn.

Tags

Bình Luận(Có 25 bình luận)

Hỏi
Khối B thì có nộp nguyện vọng 2 vào trường Bách khoa được không ạ? vì em thấy trường toàn là khối A V thôi.
()()
kho hieu
sao nam nay dai hoc bk dn lai cong bo diem vao tr la 19,5 ma co 2 ngah la 17,5 voi 19 la sao m.n giai thich giup ti voi.xin cam on
()()
bkdn
cho mình hỏi mình thi được 19d + điểm vùng la 19.5 nếu đậu trường mà rớt ngành thì có giây báo điểm k.hay chỉ có giấy báo nhập học. trường bk giữ học sinh hay k????
()()
giấy báo điểm
tôi thi đâị học bách khoa đà nẵng dược 17 điểm cả ưu tiên tuy dự kiến không đủ điểm vào trường nhưng tôi muốn có giấy báo điểm sớm để có cơ hội làm nghuyện vọng 2. Tôi mong trường có giấy báo sớm để tôi có cơ hội đăng ký nghuện vọng. xin cảm ơn!
()()
tham khao cai nay cung duoc cac ban
Điểm chuẩn ĐH Bách khoa Đà Nẵng sẽ từ 19.5 – 23.0
- Theo quy định thì trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng không được tuyển quá 10% tổng chỉ tiêu. Với hơn 4500 thí sinh khối A đạt từ 18 điểm trở lên trong khi chỉ tiêu chỉ là 2.940 , liệu điểm chuẩn năm nay của trường có gì biến động?

Điểm sàn khối A và điểm ngành là bao nhiêu?
Với tổng chỉ tiêu khối A là 2.940 thì trường có thể gọi số thí sinh nhập học tối đa là 3.234. Tổng số thí sinh dự thi khối A là 16.242, số thí sinh đạt tổng điểm 3 môn và điểm ưu tiên (nếu có từ) 18 trở lên là 4.559.

Nếu điểm chuẩn khối A là 18.5 thì có 4.021 thí sinh đạt vượt rất nhiều so với chỉ tiêu tuyển. Nếu là 19.0 thì sẽ có 3.542 thí sinh đạt và nếu là 19.5 thì có 3.089 thí sinh trúng tuyển.Còn 20 thì có 2.634 thí sinh trúng tuyển (thấp hơn so với chỉ tiêu tuyển). Do đó nhiều khả năng điểm chuẩn vào trường khối A sẽ là 19.5

1. Công nghệ chế biến dầu khí (mã ngành D520604): Chỉ tiêu 55
Ngành có 354 thí sinh đăng ký, số đạt từ 19.5 trở lên là 130. Nếu điểm chuẩn là 20.0 thì có 123 thí sinh đạt và nếu là 21.0 thì có 104 thí sinh.
Nếu tăng điểm chuẩn lên 21.5 thì sẽ có 87 thí sinh đạt, nếu là 22.0 thì có 80 thí sinh và nếu là 22.5 thì có 70 thí sinh,còn 23 thì là 56 thí sinh. Nếu tiếp tục tăng điểm chuẩn lên 23.5 thì có 46 thí sinh. Do đó nhiều khả năng điểm chuẩn ngành này là 23.0

2. Cơ điện tử (mã ngành D520114): chỉ tiêu 95
Ngành có 594 thí sinh dự thi, số đạt từ 19.5 trở lên là 191. Nếu điểm chuẩn là 20.0 thì có 175 thí sinh đạt và nếu là 20.5 thì có 157 thí sinh.
Nếu tăng điểm chuẩn lên 21.0 thì sẽ có 136 thí sinh đạt, nếu là 21.5 thì có 115 thí sinh và nếu là 22.0 thì có 93 thí sinh. Nếu tiếp tục tăng điểm chuẩn lên 23.5 thì có 73 thí sinh. Do đó nhiều khả năng điểm chuẩn ngành này là 21.5 hoặc 22

3. Công nghệ thông tin (mã ngành D480201): chỉ tiêu 230
Ngành có 2374 thí sinh dự thi, số đạt từ 19.5 trở lên là 458. Nếu lấy điểm chuẩn là 20.0 thì có 390 thí sinh đạt, nếu lấy 20.5 thì có 344.
Nếu tăng điểm chuẩn lên 21.0 thì có 298 thí sinh, nếu là 21.5 thì có 245,còn tăng lên 22 thì có 200 thí sinh trúng tuyển. Như vậy nhiều khả năng ngành này sẽ có điểm 21.5

4. Công nghệ hóa thực phẩm (mã ngành D540101): Chỉ tiêu 95
Ngành có 965 thí sinh dự thi, số đạt từ 19.5 trở lên là 241. Nếu lấy điểm chuẩn là 20.0 thì có 208 thí sinh đạt, nếu lấy 20.5 thì có 168.
Nếu tăng điểm chuẩn lên 21.0 thì có 131 thí sinh, nếu là 21.5 thì có 100 còn tăng lên 22 thì có 78 thí sinh trúng tuyển. Như vậy nhiều khả năng ngành này sẽ có điểm 21.5

5. Ngành Kỹ thuật điên- điện tử (mã ngành D520201): chỉ tiêu 245
Ngành này có 2.600 thí sinh đăng ký. Số thí sinh đạt từ 19.5 trở lên là 430.
Nếu lấy điểm chuẩn ngành là 20.0 thì sẽ có 368 thí sinh đạt và nếu là 20.5 thì có 302 thí sinh đủ điều kiện.
Nếu tăng mức điểm chuẩn lên 21.0 thì có 241 thí sinh và nếu là 21.5 thì có 194 thí sinh đạt. Như vậy điểm chuẩn ngành này có thể là 21

6. Ngành công nghệ sinh học (mã ngành D420201): Chỉ tiêu 55
Ngành có 581 thí sinh đăng ký, số đạt từ 19.5 trở lên là 112 . Nếu lấy điểm chuẩn là 20.0 thì có 89 thí sinh đạt mà nếu là 20.5 thì có 70 thí sinh, tăng lên 21.0 thì có 51 thí sinh. Do đó có thể điểm chuẩn sẽ là 20.5 hoặc 21

7. Kỹ thuật công trình xây dựng (mã ngành D580201): chỉ tiêu 230
Ngành này có 1.344 thí sinh đăng ký. Số thí sinh đạt từ 19.5 trở lên là 283.
Nếu điểm chuẩn ngành là 20.0 thì có 260 thí sinh đạt và nếu là 20.5 thì có 233 thí sinh.
Nếu tăng điểm chuẩn lên 21 thì sẽ có 187 thí sinh. Như vậy nhiều khả năng điểm chuẩn ngành này sẽ là 20.5

8. Kinh tế xây dựng và quản lý dự án (mã ngành D580301): Chỉ tiêu 110
Ngành có 497 thí sinh đăng ký, số đạt từ 19.5 trở lên là 158. Nếu lấy điểm chuẩn là 20.0 thì có 139 thí sinh đạt mà nếu là 20.5 thì có 118 thí sinh, tăng lên 21.0 thì có 102 thí sinh. Do đó có thể điểm chuẩn sẽ là 20.5

9. Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa ( mã ngành D520216 ): chỉ tiêu 135
Ngành này có 521 thí sinh đăng ký. Số thí sinh đạt từ 19.5 trở lên là 149.
Nếu điểm chuẩn ngành là 20.0 thì có 134 thí sinh đạt và nếu là 20.5 thì có 116 thí sinh.
Như vậy nhiều khả năng điểm chuẩn ngành này sẽ là 20.0

Tất cả các ngành còn lại bằng điểm sàn vào trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng.

#đà
()()
diem vo truong se tang do cac ban ak
18,5-19,5..
()()
hỏi các bạn
năm nay mình thi vào khoảng 16.5 17 thôi... như vậy có thể vào đc trường ko hả các bạn
()()
hkt
cho em hoi thoj gjan nay truog co thu nhan ho so du thi nua ko
()()
nam 2013
nam ni truong co them nghanh j nua kg
()()
cụm thi
em muốn hỏi em mượn trường ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG để thi ,mà nguyện vọng học của em là trường ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG được không?
()()

Bình luận của bạn

Bấm Like và kết bạn với Kênh tuyển sinh trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh nhanh nhất.

27 trường liên thông từ cao đẳng nghề lên đại học

Đến thời điểm này Bộ GD-ĐT cho phép 27 trường ĐH, CĐ được phép đào tạo liên thông từ cao đẳng nghề lên đại học chính quy và vừa làm vừa học, danh sách các trường cao đẳng nghề được liên thông đại học như sau..

Tin tức nổi bật