Xây dựng đề thi trắc nghiệm các môn xã hội: Để không chỉ là trắc nghiệm hình thức

Thời điểm này, Tổ chuyên môn các môn học trong tổ hợp bài thi Khoa học Xã hội ở trường THPT đã và đang tập trung xây dựng bộ đề để vừa phục vụ cho công tác kiểm tra – đánh giá, vừa giúp HS củng cố, hệ thống kiến thức theo phương châm học đến đâu ôn thi đến đấy, đồng thời cũng là cơ hội để các nhà trường đổi mới cách dạy, cách học, đáp ứng yêu cầu mới của ngành, trong đó có công tác kiểm tra – đánh giá.

 
Chương trình đào tạo Kỹ năng cho sinh viên
Hội thảo du học Canada khối ngành STEM và chương trình thực tập hưởng lương Co-op 2016HOT - Hội thảo du học Canada khối ngành STEM và chương trình thực tập hưởng lương Co-op 2016
Hội thảo học bổng thạc sỹ 25% Torrens University Australia, cơ hội ở lại làm việc 2-3 năm cùng visa ưu tiên 2016HOT - Hội thảo học bổng thạc sỹ 25% Torrens University Australia, cơ hội ở lại làm việc 2-3 năm cùng visa ưu tiên 2016
Hội thảo 10 trường Cao đẳng Mỹ - Học bổng đến 90 triệu đồngHOT - Hội thảo 10 trường Cao đẳng Mỹ - Học bổng đến 90 triệu đồng
TVCREATE 2016 "Standing up for the environment" chính thức khởi độngHOT - TVCREATE 2016