Đại học Nông Lâm TPHCM

Chi tiết đề án tuyển sinh Đại học Nông lâm Tp.HCM năm 2015; Tham khảo thêm về thông tin tuyển sinh của trường đại học Nông lâm Tp.HCM: chỉ tiêu tuyển sinh, Điểm chuẩn, tỉ lệ chọi các năm gần đây.
>> Đại học Nông Lâm TPHCM / ĐH Nông Lâm TPHCMđiểm thi đại học Nông Lâm TPHCM / điểm chuẩn đại học Nông Lâm / tỉ lệ chọi đại học Nông Lâm / chỉ tiêu tuyển sinh đại học Nông Lâm TPHCM

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 • Khu phố 6, phường Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh;
 • ĐT: (08) 38963350– 38974716,
 • Fax: (08)38960713

Đề án tuyển sinh trường Đại học Nông lâm Tp.HCM năm 2015

Ngày 11-10, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM đã thông qua đề án tuyển sinh ĐH năm 2015.

Theo TS Trần Đình Lý - trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, nhà trường đã có quyết định vẫn giữ các môn thi tích hợp theo khối thi truyền thống của trường: A, A1, B, D1 trong kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2015 nhằm bảo đảm sự ổn định cao nhất cho thí sinh.

Trường ĐH Nông lâm Tp.HCM xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia với bốn nhóm.

Nhóm 1: các ngành xét tuyển theo các môn thi Toán, Lý, Hoá (khối A cũ) hoặc Toán, Lý, tiếng Anh (khối A1) bao gồm 7 ngành: công nghệ kỹ thuật cơ khí, công nghệ kỹ thuật nhiệt, công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, công nghệ kỹ thuật ô tô, kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, công nghệ thông tin, quản lý đất đai.

Nhóm 2: Các ngành xét tuyển môn Toán, Lý, Hóa (khối A) hoặc Toán, Hóa, Sinh (khối B) gồm 16 ngành: Công nghệ chế biến lâm sản, Lâm nghiệp, Công nghệ kỹ thuật hóa học, Chăn nuôi, Thú y, Nông học, Bảo vệ thực vật, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học, Kỹ thuật môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường, Khoa học môi trường, Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan, Nuôi trồng thủy sản, Công nghệ chế biến thủy sản, Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp

Nhóm 3: Các ngành xét tuyển môn Toán, Lý, Hóa (khối A) hoặc Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh (khối D1 củ) gồm 6 ngành: Bản đồ học, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh nông nghiệp, Phát triển nông thôn, Kế toán.

Nhóm 4: Xét tuyển các môn Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh (khối D1) cho ngành Ngôn ngữ Anh

Phương thức tuyển sinh: Trường tuyển 100% chỉ tiêu dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 và dựa trên quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT.

Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. Riêng hai Phân hiệu ĐH Nông lâm TP.HCM tại Gia Lai và Ninh Thuận: tuyển thí sinh có hộ khẩu tại các tỉnh thuộc khu vực miền Trung và Tây nguyên.

STT

Tên trường, Ngành học

Ký hiệu trường

Mã ngành

Môn xét tuyển

Dự kiến chỉ tiêu

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  TP.HCM

NLS

 

 

5.300

 

Phương thức tuyển sinh:

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia.

Vùng tuyển sinh:

Tuyển sinh trong cả nước.

ĐÀO TẠO TẠI TP.HCM

NLS

 

 

4.460

Các ngành đào tạo đại học

1

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

 

D510201

(Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)

 

2

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

 

D510206

(Toán, Lý, Hóa)Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)

 

3

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

 

D510203

(Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)

 

4

Công nghệ kỹ thuật ô tô

 

D510205

(Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)

 

5

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

 

D520216

(Toán, Lý, Hóa)Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)

 

6

Công nghệ thông tin

 

D480201

(Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)

 

7

Quản lý đất đai

 

D850103

(Toán, Lý, Hóa)

Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)

 

8

Công nghệ chế biến lâm sản

 

D540301

(Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

 

9

Lâm nghiệp

 

D620201

(Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

 

10

Công nghệ kỹ thuật hóa học

 

D510401

(Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

 

11

Chăn nuôi

 

D620105

(Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

 

12

Thú y

 

D640101

(Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

 

13

Nông học

 

D620109

(Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

 

14

Bảo vệ thực vật

 

D620112

(Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

 

15

Công nghệ thực phẩm

 

D540101

(Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

 

16

Công nghệ sinh học

 

D420201

(Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

 

17

Kỹ thuật môi trường

 

D520320

(Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

 

18

Quản lý tài nguyên và môi trường

 

D850101

(Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

 

19

Khoa học môi trường

 

D440301

(Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

 

20

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

 

D620113

(Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

 

21

Nuôi trồng thủy sản

 

D620301

(Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

 

22

Công nghệ chế biến thủy sản

 

D540105

(Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

 

23

Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp

 

D140215

(Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

 

24

Bản đồ học

 

D310501

(Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)

 

25

Kinh tế

 

D310101

(Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Văn, Tiếng Anh)

 

26

Quản trị kinh doanh

 

D340101

(Toán, Lý, Hóa)Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)

 

27

Kinh doanh nông nghiệp

 

D620114

(Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)

 

28

Phát triển nông thôn

 

D620116

(Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)

 

29

Kế toán

 

D340301

(Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)

 

30

Ngôn ngữ Anh

 

D220201

(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)  Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2

 

Chương trình tiên tiến

1

Công nghệ thực phẩm

 

D540101

(CTTT)

(Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

 

2

Thú y

 

D640101

(CTTT)

(Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

 

Chương trình đào tạo cử nhân quốc tế

 

 

1

Kinh doanh

 

 

(Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)

 

2

Thương mại

 

 

(Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)

 

3

Khoa học và quản lý môi trường

 

 

(Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

 

4

Công nghệ thông tin

 

 

(Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)

 

5

Công nghệ sinh học

 

 

(Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

 

6

Quản lý và kinh doanh nông nghiệp quốc tế

 

 

(Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÂN HIỆU GIA LAI

NLG

 

 

420

Phương thức tuyển sinh:

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia.

Vùng tuyển sinh:

Thí sinh có hộ khẩu tại các tỉnh thuộc khu vực Miền Trung và Tây Nguyên

Các ngành đào tạo đại học

1

Quản lý đất đai

 

D850103

(Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)

 

2

Lâm nghiệp

 

D620201

(Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

 

3

Nông học

 

D620109

(Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

 

4

Quản lý tài nguyên và môi trường

 

D850101

(Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

 

5

Công nghệ thực phẩm

 

D540101

(Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

 

6

Thú y

 

D640101

(Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

 

7

Kế toán

 

D340301

(Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÂN HIỆU NINH THUẬN

 

NLN

 

 

420

Phương thức tuyển sinh:

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia.

Vùng tuyển sinh:

Thí sinh có hộ khẩu tại các tỉnh thuộc khu vực Miền Trung và Tây nguyên

Các ngành đào tạo đại học

1

Quản lý đất đai

 

D850103

(Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)

 

2

Quản trị kinh doanh

 

D340101

(Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)

 

3

Nông học

 

D620109

(Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

 

4

Quản lý tài nguyên và môi trường

 

D850101

(Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

 

5

Công nghệ thực phẩm

 

D540101

(Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

 

6

Thú y

 

D640101

(Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

 

7

Nuôi trồng thủy sản

 

 

D620301

(Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)


Giới thiệu trường đại học Nông Lâm Tp.HCM

Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh là một trường đại học công lập, đa ngành tại Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Quy mô diện tích 118 ha. Trường được thành lập năm 1955, hiện có 12 khoa, 6 bộ môn trực thuộc, 1 viện nghiên cứu, 14 trung tâm, 2 phân hiệu đại học tại 2 tỉnh Gia Lai và Ninh Thuận. Tính đến 1/1/2008, Trường có 890 cán bộ công chức; trong đó 650 là cán bộ giảng dạy với hơn 53% có trình độ trên đại học và 22.740 sinh viên đang theo học các hệ đào tạo.

Tiền thân là Trường Quốc gia Nông Lâm Mục Bảo Lộc (1955), Trường Cao đẳng Nông Lâm Súc (1963), Học viện Nông nghiệp (1972), Trường Đại học Nông nghiệp Sài Gòn (thuộc Viện Đại học Bách khoa Thủ Đức-1974), Trường Đại học Nông nghiệp 4 (1975), Trường Đại Học Nông Lâm Nghiệp TP.HCM (1985) trên cơ sở sát nhập hai Trường Cao đẳng Lâm nghiệp (Trảng Bom-Đồng Nai) và Trường Đại học Nông nghiệp 4 (Thủ Đức-TP.HCM), Trường Đại học Nông Lâm (thành viên Đại học Quốc gia TP.HCM 1995), Trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh (trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo 2000)

Đại học Nông Lâm TPHCM

Đại học Nông Lâm Tp.HCM

Trải qua hơn 50 năm hoạt động, Trường đã đạt nhiều thành tích xuất sắc về đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật nông lâm ngư nghiệp, chuyển giao công nghệ, quan hệ quốc tế. Trường đại học Nông Lâm đã vinh dự được nhận Huân chương Lao động Hạng ba (năm 1985), Huân chương Lao động Hạng nhất (năm 2000), Huân chương Độc lập Hạng ba (năm 2005).

Chương trình đào tạo tại trường đại học Nông Lâm

Trường Đại học Nông Lâm TpHCM đào tạo trình độ đại học và sau đại học.

Đại học Nông Lâm Tp.HCM mở ngành mới tuyển sinh 2014: Ngày 12.12.2013, tiến sĩ Trần Đình Lý, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, cho biết trường sẽ tuyển sinh thêm ngành mới khoa học môi trường vào năm 2014. Ngành này dự kiến tuyển sinh 100 chỉ tiêu từ thí sinh dự thi khối A và B.
Đây là ngành học nghiên cứu nguồn gốc, quá trình vận chuyển và chuyển hóa các chất trong môi trường; nghiên cứu ảnh hưởng của các hoạt động con người lên môi trường đất, nước, không khí và sinh vật.

Chương trình đào tạo của trường Đại học Nông Lâm mang tính liên ngành nhằm mục đích cung cấp kiến thức đa dạng, phong phú cho sinh viên. Hàng năm, học kỳ 1 bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 1, và học kỳ 2 từ tháng 1 đến tháng 7. Mỗi học kỳ kéo dài 18 tuần.
Tổ chức nhà trường

Trường Đại học Nông Lâm hiện có 12 khoa, 1 viện nghiên cứu, 6 bộ môn trực thuộc trường, 14 trung tâm và 2 phân hiệu đại học tại tỉnh Gia Lai và Ninh Thuận.

>>Thông tin tuyển sinh đại học Nông Lâm Tp.HCM

>>>Điểm thi đại học Nông Lâm TpHCM |Điểm chuẩn đại học Nông Lâm TP.HCM

Chương trình hợp tác quốc tế tại Đại học Nông Lâm

A. Các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu của nhiều nước trên thế giới, như:

Anh: Các đại học Aberystwyth (Wales), Reading, Nottingham

 • Bỉ : Đại học Louvain la Neuve.

 • Canada: Các đại học Guelph, Laval, Sherbroke.

 • Đan Mạch: Đại học Aarhus.

 • Đài Loan: Đại học Quốc gia Chung Hsing.

 • Đức : Viện Nghiên cứu Lâm nghiệp Rheinland Pfalz

 • Hà Lan: Đại học Wageningen, Trường Quốc tế Nông Nghiệp Larenstein.

 • Malaysia: Đại học Putra Malaysia.

 • Hàn Quốc: Đại học Sungkyunkwan

 • Na uy: Đại học Oslo

 • Mỹ: Đại học Auburn, Trung tâm Đông Tây Hawaii, Đại học tiểu bang Louisiana, Đại học Hawaii ở Manoa, Đại học Texas Tech., Đại học Texas A&M, UC Davis, Oregant State University

 • Nhật Bản : Các đại học Meiji, Kobe, Osaka, Ehime.

 • Pháp: Viện Quốc gia Nông nghiệp - Paris Grignon, các trường Quốc gia về Thú y ở Alfort, ở Lyon, ở Toulouse, ở Nante, ở Montpellier và ENSIA - SIARC, Đại học Bordeaux 1, Đại học Tours, Đại học Purpan (Toulouse)

 • Philippines: Các đại học Trung tâm Luzon, Silliman, Philippines tại Los-Banos, Đại học Philippines ở Diliman.

 • Thái Lan: Các đại học Chiang Mai, Kasetsart, Khon Kaen, Viện nghiên cứu Hoàng gia Mongkut Thonburi

 • Thụy Điển: Đại học Khoa học Nông nghiệp Thụy Điển (SLU).

 • Úc: Các đại học Melbourne, New England, New South Wales, James Cook, Queesland, Newcastle


B. Các Viện Nghiên cứu Quốc tế, Tổ chức Quốc tế và Tổ chức phi chính phủ:

AAACU, ACIAR, AIT, AVDRC, AUPELF-UREF, BIOTROP, CIAT, CIDSE, CIP, CIRAD, CSIRO, CSI, ESCAP-CGPRT, FAO, FFTC, Ford Foundation, GTZ, HELVETAS, IDRC, IFS, IPGRI, IRRI, JDC, KWT, MCC, SAREC, SDC, SEARCA, SECID, SIDA, Tree Link, ...


Theo: trường đại học Nông Lâm TpHCM

Bấm để theo dõi bình luận về bài viết này trên Facebook của bạn.

Tags

Đại học Nông Lâm TPHCM, Đại học Nông Lâm TPHCM, thông tin tuyển sinh Đại học Nông Lâm TPHCM, tỉ lệ chọi Đại học Nông Lâm TPHCM, điểm thi Đại học Nông Lâm TPHCM , điểm chuẩn Đại học Nông Lâm TPHCM

Bấm Like và kết bạn với Kênh tuyển sinh trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh nhanh nhất.

50 Tân Cử Nhân Quốc Tế nhận bằng về khoa học quản lý

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐH KHTN) cùng trường ĐH Keuka, Hoa Kỳ tổ chức lễ tốt nghiệp cho 50 sinh viên hoàn thành chương trình Cử nhân Khoa học Quản lý, chương trình liên kết đào tạo giữa hai Trường.

 
TIN HOT TRONG TUẦN
Công bố đề thi tham khảo theo dạng bài thiHOT - Công bố đề thi tham khảo theo dạng bài thi
Những kỹ năng sống cần thiết cho học sinhHOT - Những kỹ năng sống cần thiết cho học sinh
Nhận biết sai lầm khi nghe Tiếng AnhHOT - Nhận biết sai lầm khi nghe Tiếng Anh
Tổng hợp Thông tin tuyển sinh 2017HOT - Tổng hợp Thông tin tuyển sinh 2017
Danh sách trường quốc tế tại TPHCMHOT - Danh sách trường quốc tế tại TPHCM