Chỉ tiêu tuyển sinh trường cao đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chỉ tiêu tuyển sinh trường cao đẳng Sư Phạm Hà Nội năm 2013 sẽ được cập nhật chi tiết tại đây. Cấp học bổng khuyến khích học tập loại Khá cho 92 sinh viên cao đẳng hệ chính quy khóa 2010 - 2013

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CĐ SƯ PHẠM HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 80/QĐ-CĐSPHN

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

Cấp học bổng học kỳ I năm học 2012 – 2013
cho sinh viên cao đẳng hệ chính quy khóa 2010 - 2013

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ NỘI

 

Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên trong các trường chuyên, năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-CĐSP ngày 26 tháng 3 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội ban hành Quy định về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy trường CĐ Sư phạm Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp xét học bổng khuyến khích học tập ngày 30/01/2013 của Hội đồng xét duyệt học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội về việc xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học
2012-2013 đối với sinh viên cao đẳng hệ chính quy khóa 2010 - 2013;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

a. Cấp học bổng khuyến khích học tập loại Giỏi cho 03 sinh viên cao đẳng hệ chính quy khóa 2010 - 2013. Mỗi suất học bổng trị giá 225.000đ/tháng.

b. Cấp học bổng khuyến khích học tập loại Khá cho 92 sinh viên cao đẳng hệ chính quy khóa 2010 - 2013. Mỗi suất học bổng trị giá 150.000đ/tháng.

(có danh sách kèm theo ).

Điều 2. Quyết định này được thực hiện trong 05 tháng (từ tháng 08/2012 đến tháng 12/2012).

Điều 3. Các Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên, Đào tạo, Tài chính-Kế toán; các Trưởng khoa và những sinh viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng;

- Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên;

- Như điều 3;

- Phòng Quản lý KH-ĐN;

- Lưu: VT, CTHSSV (03 bản).

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

VŨ NGỌC PHƯƠNG

Bấm để theo dõi bình luận về bài viết này trên Facebook của bạn.

Tags

Chỉ tiêu tuyển sinh trường cao đẳng Sư Phạm Hà Nội, tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, cao đẳng sư phạm hà nội

Hỏi & Đáp

Bình luận của bạn

Bấm Like và kết bạn với Kênh tuyển sinh trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh nhanh nhất.

Trường đại học tại TP Hồ Chí Minh - cập nhật 2017

Trường đại học tại TP Hồ Chí Minh: Tìm hiểu danh sách các trường đại học tại TPHCM cùng thông tin tuyển sinh, chi tiết về chỉ tiêu tuyển sinh các hệ đào tạo cùng điểm chuẩn đại học trong đợt tuyển sinh năm 2017!

 
Chương trình đào tạo Kỹ năng cho sinh viên
Danh sách top ngành và học bổng du học Singapore 2016HOT - Danh sách top ngành và học bổng du học Singapore 2016
Chúng tôi chọn du học Singapore cùng trường ERCHOT - Chúng tôi chọn du học Singapore cùng trường ERC
Đảm bảo vị trí của bạn tại Trường Đại học Quốc tếHOT - Đảm bảo vị trí của bạn tại Trường Đại học Quốc tế
Bùng nổ Du học Canada Visa CES 2016 chương trình Cao đẳngHOT - Bùng nổ Du học Canada Visa CES 2016 chương trình Cao đẳng