University of Zurich

Rämistrasse 71, CH-8006 Zürich, Switzerland
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#90

ARWU Ranking

#54

Average Fees (USD)

25,310

Total Students

0

CHI PHÍ

CHI PHÍ THEO NĂM

  • CHI PHÍ SINH HOẠT
  • $24,000

  • HỌC PHÍ
  • $1,310

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

    $25,310

Tin xem nhiều