University of Waterloo

University of Waterloo, 200 University Avenue West, Waterloo, Ontario, N2L 3G1, Canada
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#201

ARWU Ranking

#151

Average Fees (USD)

32,930

Total Students

0

CHỈ SỐ THỐNG KÊ

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2017-2018

Trường University of Waterloo nằm trong top #201 trên thế giới

Tin xem nhiều