University of Waterloo

University of Waterloo, 200 University Avenue West, Waterloo, Ontario, N2L 3G1, Canada
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#201

ARWU Ranking

#151

Average Fees (USD)

32,930

Total Students

0

CHI PHÍ

CHI PHÍ THEO NĂM

  • CHI PHÍ SINH HOẠT
  • $15,612

  • HỌC PHÍ
  • $17,318

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

    $32,930

Tin xem nhiều