Đề thi - Đáp án thi THPT quốc gia 2019 Đáp án môn Vật lý Đáp án môn Hoá học Đáp án môn Sinh học Đáp án môn Tiếng Anh

University of Tampere

Kalevantie 4 33100 Tampere, Finland
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#201

ARWU Ranking

#601

Average Fees (USD)

26,700

Total Students

0

CHỈ SỐ THỐNG KÊ

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2017-2018

Trường University of Tampere nằm trong top #201 trên thế giới

Tin xem nhiều