Đề thi - Đáp án thi THPT quốc gia 2019 Đáp án môn Vật lý Đáp án môn Hoá học Đáp án môn Sinh học Đáp án môn Tiếng Anh

University of Otago

PO Box 56, Dunedin 9054, New Zealand
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#201

ARWU Ranking

#301

Average Fees (USD)

35,004

Total Students

0

CHI PHÍ

CHI PHÍ THEO NĂM

  • CHI PHÍ SINH HOẠT
  • $17,004

  • HỌC PHÍ
  • $18,000

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

    $35,004

Tin xem nhiều