Đề thi - Đáp án thi THPT quốc gia 2019 Đáp án môn Vật lý Đáp án môn Hoá học Đáp án môn Sinh học Đáp án môn Tiếng Anh

University of British Columbia

2329 West Mall, Vancouver, British Columbia, V6T 1Z4, Canada
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#37

ARWU Ranking

#43

Average Fees (USD)

51,200

Total Students

0

HỌC BỔNG

Đối với sinh viên quốc tế, học bổng của trường University of British Columbia (UBC) có các loại sau:

- UBC’s community of award winners

- International Major Entrance Scholarship

- Outstanding International Student Award

- International Leader of Tomorrow Award

- Donald A. Wehrung International Student Award

- UBC Vantage One scholarships and awards

HỌC BỔNG

Đối với sinh viên quốc tế, học bổng của trường University of British Columbia (UBC) có các loại sau:

- UBC’s community of award winners

- International Major Entrance Scholarship

- Outstanding International Student Award

- International Leader of Tomorrow Award

- Donald A. Wehrung International Student Award

- UBC Vantage One scholarships and awards

Tin xem nhiều