Chọn Cụm thi -> Nhập Số báo danh (như trong giấy báo dự thi của thí sinh) -> Ấn XEM ĐIỂM THI

Xem cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2020 TẠI ĐÂY