Tampere University of Technology

Korkeakoulunkatu 6, 33720 Tampere, Finland
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#401

ARWU Ranking

#1001

Average Fees (USD)

28,984

Total Students

5,439

CHI PHÍ

CHI PHÍ THEO NĂM

  • CHI PHÍ SINH HOẠT
  • $15,276

  • HỌC PHÍ
  • $13,708

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

    $28,984

Tin xem nhiều