Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Address:Massachusetts Institute of Technology (MIT) 77 Massachusetts Avenue Cambridge, US

THE Ranking

#4

ARWU Ranking

#3

Average Fees (USD)

58,498

HỌC BỔNG

Là trường đại học kỹ thuật tốt nhất trên thế giới, MIT chọn sinh viên giỏi nhất để ghi danh vào trường đại học. Cả hai chương trình sau đại học và đại học của trường đại học kỹ thuật này đòi hỏi sinh viên có tài năng và đủ điều kiện để được ghi danh.

Nếu bất kỳ sinh viên nào có tiềm năng học tập tại MIT, nhưng không thể nỗ lực, bởi vì chi phí giáo dục của MIT không hề rẻ, sinh viên đó được hỗ trợ bởi học bổng của MIT. Không có nhiều chương trình học bổng do MIT cung cấp. Chỉ có năm chương trình học bổng của trường đại học này. Nhưng đặc biệt là, không có giới hạn học bổng MIT. MIT dành rất nhiều tiền để giúp các sinh viên xứng đáng được giúp đỡ.

HỌC BỔNG

Là trường đại học kỹ thuật tốt nhất trên thế giới, MIT chọn sinh viên giỏi nhất để ghi danh vào trường đại học. Cả hai chương trình sau đại học và đại học của trường đại học kỹ thuật này đòi hỏi sinh viên có tài năng và đủ điều kiện để được ghi danh.

Nếu bất kỳ sinh viên nào có tiềm năng học tập tại MIT, nhưng không thể nỗ lực, bởi vì chi phí giáo dục của MIT không hề rẻ, sinh viên đó được hỗ trợ bởi học bổng của MIT. Không có nhiều chương trình học bổng do MIT cung cấp. Chỉ có năm chương trình học bổng của trường đại học này. Nhưng đặc biệt là, không có giới hạn học bổng MIT. MIT dành rất nhiều tiền để giúp các sinh viên xứng đáng được giúp đỡ.