KOICA Việt Nam hỗ trợ xây dựng đánh giá chứng chỉ nghề Quốc gia

KOICA Việt Nam hỗ trợ xây dựng đánh giá chứng chỉ nghề Quốc gia

KOICA hỗ trợ Việt Nam 1,5 triệu USD triển khai dự án Xây dựng đánh giá chứng chỉ nghề quốc gia với các hoạt động như cử chuyên gia trao đổi kinh nghiệm, xây dựng, hoàn thiện hệ thống chứng...
Giúp con thành công với mô hình I.P.E.C.

Giúp con thành công với mô hình I.P.E.C.

Một điều thú vị khác, đó là I.P.E.C. là một chỉ số đánh giá mang tính động và phát triển, chính vì vậy nó sẽ không trở thành một áp lực hay trở lực, mà sẽ trở thành động lực,...
Giáo dục kỹ năng sống từ tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Giáo dục kỹ năng sống từ tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Theo cô Hằng, ở Tiểu học, giáo dục học sinh thực hiện tốt theo 5 điều Bác Hồ dạy là biện pháp tối ưu nhất; bản thân các em cũng vận dụng được rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày...
Kỹ năng mềm dành cho sinh viên Kinh tế

Kỹ năng mềm dành cho sinh viên Kinh tế

Trong hàng trăm sinh viên chỉ có số ít người đáp ứng được yêu cầu của các nhà tuyển dụng. Vì thực tế cho thấy, những người thành đạt chỉ có 25% là do trình độ chuyên môn, bằng cấp,...
Nhiều sinh viên chưa chú trọng tới kỹ năng mềm

Nhiều sinh viên chưa chú trọng tới kỹ năng mềm

Chỉ 10% SV cho rằng cần kỹ năng mềm và 7% SV cho rằng cần kỹ năng thực hành để được tuyển dụng và làm việc hiệu quả. Còn phần lớn (54%) SV cho rằng doanh nghiệp chỉ cần kiến...
Khóa Học Thương Lượng và Đàm Phán Trong Kinh Doanh

Khóa Học Thương Lượng và Đàm Phán Trong Kinh Doanh

Nội dung khóa học thương lượng và đàm phán trong Kinh doanh: Bản chất đàm phán và phân loại các hoạt động đàm phán, Hiểu rõ nguyên tắc cốt lõi để WIN – WIN trong đàm phán, Bí quyết để...

Tin xem nhiều