Karolinska Institute

SE-171 77, Stockholm, Sweden
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#40

ARWU Ranking

#44

Average Fees (USD)

44,100

Total Students

0

CHỈ SỐ THỐNG KÊ

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2017-2018

Trường Karolinska Institute nằm trong top #40 trên thế giới

Tin xem nhiều