Johns Hopkins University

Baltimore, Maryland 21218, US
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#12

ARWU Ranking

#18

Average Fees (USD)

68,000

Total Students

0

HỌC BỔNG

Trường gồm các loại học bổng sau đây dành cho sinh viên quốc tế:

- Học bổng Johns Hopkins cho sinh viên quốc tế: Đây là học bổng dành cho tân sinh viên, được trao dựa trên năng lực và nhu cầu hỗ trợ tài chính. Giá trị học bổng dựa trên nhu cầu của sinh viên. Sinh viên cần đạt được điểm trung bình ít nhất 3.0 để tiếp tục nhận được học bổng trong các năm học tiếp theo. Để ứng tuyển, ứng viên cần hoàn thành mẫu đơn ứng tuyển học bổng Johns Hopkins International Student Application.

- Học bổng Hodson Trust: Đây là học bổng được trao dựa trên thành tích học tập và các thành tích và các đóng góp cá nhân cũng như năng lực lãnh đạo. Học bổng có giá trị lên tới $23 000/năm, được trao cho tối đa 20 sinh viên mỗi năm thông qua Hodson Trust. Học bổng sẽ tự động được gia hạn hàng năm nếu sinh viên đạt điểm trung bình từ 3.0 trở lên.

- Học bổng Charles R. Westgate ngành Kỹ thuật: Đây là học bổng dành cho các sinh viên bậc cử nhân các ngành Kỹ thuật hệ 04 năm, bao gồm 100% học phí và chi phí sinh hoạt. Học bổng được trao cho tối đa 02 sinh viên mỗi năm. Để đủ điều kiện xét tuyển học bổng, sinh viên cần ứng tuyển vào đại học Johns Hopkins ngành Kỹ thuật trước ngày 01/01; có thành tích học tập xuất sắc và có thành tích cá nhân trong các lĩnh vực như khoa học, nghiên cứu hay lãnh đạo; đồng thời chứng minh được niềm yêu thích với ngành học. Ứng viên không cần nộp đơn ứng tuyển học bổng riêng biệt. Để tiếp tục nhận được học bổng trong các năm học tiếp theo, sinh viên cần đạt được điểm tổng kết từ 3.0 trở lên.

Bên cạnh đó, sinh viên trường còn nhận được rất nhiều học bổng dựa trên năng lực và nhu cầu từ đại học Johns Hopkins và các nguồn hỗ trợ tài chính khác.

HỌC BỔNG

Trường gồm các loại học bổng sau đây dành cho sinh viên quốc tế:

- Học bổng Johns Hopkins cho sinh viên quốc tế: Đây là học bổng dành cho tân sinh viên, được trao dựa trên năng lực và nhu cầu hỗ trợ tài chính. Giá trị học bổng dựa trên nhu cầu của sinh viên. Sinh viên cần đạt được điểm trung bình ít nhất 3.0 để tiếp tục nhận được học bổng trong các năm học tiếp theo. Để ứng tuyển, ứng viên cần hoàn thành mẫu đơn ứng tuyển học bổng Johns Hopkins International Student Application.

- Học bổng Hodson Trust: Đây là học bổng được trao dựa trên thành tích học tập và các thành tích và các đóng góp cá nhân cũng như năng lực lãnh đạo. Học bổng có giá trị lên tới $23 000/năm, được trao cho tối đa 20 sinh viên mỗi năm thông qua Hodson Trust. Học bổng sẽ tự động được gia hạn hàng năm nếu sinh viên đạt điểm trung bình từ 3.0...

Tin xem nhiều