James Cook University Singapore (JCU Singapore)

149 Sims Drive, Singapore 387380
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#1001

ARWU Ranking

#1001

Average Fees (USD)

30,750

Total Students

0

HỌC BỔNG

Đại học James Cook Singapore có các suất học bổng thường niên cho học sinh, sinh viên quốc tế với giá trị như sau:

- Học sinh khối lớp 11, 12: 4,200 SGD

- Sinh viên hệ Đại học: 8,200 SGD

- Sinh viên đào tạo hệ sau Đại học: 16,800 SGD

HỌC BỔNG

Đại học James Cook Singapore có các suất học bổng thường niên cho học sinh, sinh viên quốc tế với giá trị như sau:

- Học sinh khối lớp 11, 12: 4,200 SGD

- Sinh viên hệ Đại học: 8,200 SGD

- Sinh viên đào tạo hệ sau Đại học: 16,800 SGD

Tin xem nhiều