Đề thi & Đáp án môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT quốc gia 2021

Đề thi & Đáp án môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT quốc gia 2021

Kênh Tuyển Sinh cập nhật đề thi môn Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 của Bộ GD-ĐT. Đề thi bao gồm 50 câu trắc nghiệm, với tổng thời...
Giáo dục / 10 ngày trước
Đề thi & Đáp án môn Tiếng Nhật tốt nghiệp THPT quốc gia 2021

Đề thi & Đáp án môn Tiếng Nhật tốt nghiệp THPT quốc gia 2021

Kênh Tuyển Sinh cập nhật đề thi môn Tiếng Nhật kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 của Bộ GD-ĐT. Đề thi bao gồm 50 câu trắc nghiệm, với tổng thời...
Giáo dục / 10 ngày trước
Đề thi & Đáp án môn Tiếng Trung tốt nghiệp THPT quốc gia 2021

Đề thi & Đáp án môn Tiếng Trung tốt nghiệp THPT quốc gia 2021

Kênh Tuyển Sinh cập nhật đề thi môn Tiếng Trung kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 của Bộ GD-ĐT. Đề thi bao gồm 50 câu trắc nghiệm, với tổng thời...
Giáo dục / 10 ngày trước
Đề thi & Đáp án môn Tiếng Pháp tốt nghiệp THPT quốc gia 2021

Đề thi & Đáp án môn Tiếng Pháp tốt nghiệp THPT quốc gia 2021

Kênh Tuyển Sinh cập nhật đề thi môn Tiếng Pháp kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 của Bộ GD-ĐT. Đề thi bao gồm 50 câu trắc nghiệm, với tổng thời...
Giáo dục / 10 ngày trước
Đề thi & Đáp án môn Tiếng Đức tốt nghiệp THPT quốc gia 2021

Đề thi & Đáp án môn Tiếng Đức tốt nghiệp THPT quốc gia 2021

Kênh Tuyển Sinh cập nhật đề thi môn Tiếng Đức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 của Bộ GD-ĐT. Đề thi bao gồm 50 câu trắc nghiệm, với tổng thời...
Giáo dục / 10 ngày trước
Đề thi & Đáp án môn Tiếng Nga tốt nghiệp THPT quốc gia 2021

Đề thi & Đáp án môn Tiếng Nga tốt nghiệp THPT quốc gia 2021

Kênh Tuyển Sinh cập nhật đề thi môn Giáo dục Công dân kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 của Bộ GD-ĐT. Đề thi bao gồm 40 câu trắc nghiệm, với...
Giáo dục / 10 ngày trước
Thi THPT 2021: Hơn 1 triệu thí sinh bước vào bài thi Ngoại Ngữ

Thi THPT 2021: Hơn 1 triệu thí sinh bước vào bài thi Ngoại Ngữ

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, chiều 8/7, hơn 1 triệu sĩ tử trên cả nước chính thức bước vào bài thi Ngoại Ngữ. Đề thi gồm 50 câu...
Giáo dục / 17 ngày trước
Thi THPT 2021: Đề thi Toán bám sát chương trình sách giáo khoa

Thi THPT 2021: Đề thi Toán bám sát chương trình sách giáo khoa

Theo đánh giá của Giáo viên về đề thi Toán trong kỳ thi THPT 2021, đề thi Toán có độ phân hoá song số lượng câu hỏi khó khá ít,...
Giáo dục / 17 ngày trước
Đề thi & Đáp án môn Địa Lý tốt nghiệp THPT quốc gia 2021

Đề thi & Đáp án môn Địa Lý tốt nghiệp THPT quốc gia 2021

Kênh Tuyển Sinh cập nhật đề thi môn Địa Lý kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 của Bộ GD-ĐT. Đề thi bao gồm 40 câu trắc nghiệm, với tổng thời...
Giáo dục / 10 ngày trước
Đề thi & Đáp án môn Lịch Sử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021

Đề thi & Đáp án môn Lịch Sử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021

Kênh Tuyển Sinh cập nhật đề thi môn Lịch Sử kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 của Bộ GD-ĐT. Đề thi bao gồm 40 câu trắc nghiệm, với tổng thời...
Giáo dục / 10 ngày trước
Đề thi & Đáp án môn Hoá Học tốt nghiệp THPT quốc gia 2021

Đề thi & Đáp án môn Hoá Học tốt nghiệp THPT quốc gia 2021

Kênh Tuyển Sinh cập nhật đề thi môn Hoá Học kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 của Bộ GD-ĐT. Đề thi bao gồm 40 câu trắc nghiệm, với tổng thời...
Giáo dục / 10 ngày trước
Đề thi & Đáp án môn Sinh Học tốt nghiệp THPT quốc gia 2021

Đề thi & Đáp án môn Sinh Học tốt nghiệp THPT quốc gia 2021

Kênh Tuyển Sinh cập nhật đề thi môn Sinh Học kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 của Bộ GD-ĐT. Đề thi bao gồm 40 câu trắc nghiệm, với tổng thời...
Giáo dục / 10 ngày trước
Đề thi & Đáp án môn Giáo dục Công dân tốt nghiệp THPT quốc gia 2021

Đề thi & Đáp án môn Giáo dục Công dân tốt nghiệp THPT quốc gia 2021

Kênh Tuyển Sinh cập nhật đề thi môn Giáo dục Công dân kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 của Bộ GD-ĐT. Đề thi bao gồm 40 câu trắc nghiệm, với...
Giáo dục / 10 ngày trước
Thi THPT 2021: Sáng 8.7, các thí sinh tiến vào bài thi Tổ hợp

Thi THPT 2021: Sáng 8.7, các thí sinh tiến vào bài thi Tổ hợp

Sáng 7.7, các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 trên cả nước đã tiến hành làm bài thi Tổ hợp. Trong đó, thí sinh được chọn...
Giáo dục / 17 ngày trước
Đề thi & Đáp án môn Vật Lý tốt nghiệp THPT quốc gia 2021

Đề thi & Đáp án môn Vật Lý tốt nghiệp THPT quốc gia 2021

Kênh Tuyển Sinh cập nhật đề thi môn Vật Lý kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 của Bộ GD-ĐT. Đề thi bao gồm 40 câu trắc nghiệm, với tổng thời...
Giáo dục / 10 ngày trước
Đề thi & Đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT quốc gia 2021

Đề thi & Đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT quốc gia 2021

Kênh Tuyển Sinh cập nhật đề thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 của Bộ GD-ĐT. Đề thi bao gồm 50 câu trắc nghiệm, với tổng thời gian...
Giáo dục / 10 ngày trước