Giảng viên 32 tuổi nhận học hàm phó giáo sư

Giảng viên 32 tuổi nhận học hàm phó giáo sư

Sáng nay, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã trao học hàm giáo sư, phó giáo sư cho gần 580 người, trong đó phó...
Khoa giáo / 9 năm trước
Hình dung về hệ thống chuyên đề ở THPT sau năm 2015

Hình dung về hệ thống chuyên đề ở THPT sau năm 2015

Có thể hình dung cách thức tổ chức dạy học chuyên đề tự chọn như sau: Trường tổ chức hoạt động hướng nghiệp từ đầu năm học lớp 10. Đến...
Khoa giáo / 2020 năm trước