Fujita Health University

1-98 Dengakugakubo, Kutsukake-cho, Toyoake, Aichi, 470-1192, Japan
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#401

ARWU Ranking

#1001

Average Fees (USD)

19,188

Total Students

2,810

CHI PHÍ

CHI PHÍ THEO NĂM

  • CHI PHÍ SINH HOẠT
  • $19,188

  • HỌC PHÍ
  • Dữ liệu đang được cập nhật

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

    $19,188

Tin xem nhiều