Học viện quốc tế Salem, Oregon - Mỹ

Học viện quốc tế Salem, Oregon - Mỹ

SAC cung cấp các chương trình High school Advanced, Honors, AP Class, giúp học sinh tích luỹ tín chỉ Đại học ngay từ năm học phổ thông. Sau khi tốt nghiệp tại trường, 95% học sinh theo học các chương...
Trường Cao Đẳng Nghệ Thuật St. Norbert College

Trường Cao Đẳng Nghệ Thuật St. Norbert College

(Trưởng quốc tế) Liệt kê trong US News & World Report, "America's Best Cao đẳng," kể từ năm 1991. Ấn bản xếp hạng trong năm 2009 là một trong những trường xuất sắc nhất "Cao đẳng Nghệ thuật tự do...

Tin xem nhiều