Học sinh trao đổi phổ thông (High School Exchange Students)
Điều kiện tuổi tác

Học sinh trao đổi phổ thông dành cho những học sinh trung học từ 15 đến 18 tuổi và đăng ký với một chương trình trao đổi học sinh (Exchange Students Program) để xin đi du học ở một nước khác. Và các học sinh này sẽ phải ở chung với một gia đình tự nguyện nuôi ăn, cung cấp chổ ở và cho đi học ở một trường địa phương trong vòng một lục cá nguyệt (semester) hay một năm. Chương trình trao đổi học sinh thường có văn phòng ở Việt nam hoặc có chương trình hợp tác với các nước bạn lân cận, chẳng hạn ở Mã lai hay Thái lan. Chương trình trao đổi học sinh ở nước chủ (host country) chẳng hạn như Mỹ được coi như là cơ quan bảo trợ (sponsoring agency). Họ là những cơ quan sẽ cung cấp những thông tin và mẫu đơn cần thiết để hội đủ điều kiện cho việc xin giấy nhập cảnh.

Gia đình bảo trợ

Học sinh được trao đổi qua các cơ quan chấp thuận bảo trợ phải mua bảo hiểm sức khoẻ, và phải mang đủ tiền tiêu xài linh tinh (gia đình bảo trợ đài thọ phí tổn ăn ở) trong thời gian ở Mỹ và có một trình độ Anh ngữ tương đối khá. Gia đình bảo trợ đồng ý cung cấp nơi ở (gồm có giường ngủ và một nơi yên tĩnh để học tập, không hẳn bắt buộc phải có phòng riêng), ăn uống (gồm 3 bửa ăn một ngày), và quan trọng nhất là Tình cảm gia đình và Tình Thương! Học sinh trao đổi sẽ trở thành một thành viên của gia đình bảo trợ và sẽ phải hội nhập vào trong tất cả mọi lĩnh vực đời sống của gia đình người bảo trợ. Học sinh có bổn phận phải đạt được điểm tốt trong trường học và có bổn phận làm những việc nhà như những thành viên khác trong gia đình người bảo trợ. Chẳng hạn trong gia đình có 2 người con, và thường ngày các người con này phải thay phiên rữa chén hay giặt giũ phụ người mẹ hay cắt cỏ phụ người cha, thì khi bạn vào gia đình này, những việc này sẽ được chia đồng đều cho 3 người, bạn và 2 người con trong gia đình bảo trợ.

hình minh họa.

Cơ quan bảo trợ (Sponsoring Agency)

Mỗi học sinh và gia đình người bảo trợ được sự hổ trợ bởi một người đại diện tự nguyện của cơ quan bảo trợ mà nhiệm vụ chính là trông chừng học sinh, liên lạc với gia đình bảo trợ và trường của học sinh đang theo học để bảo đảm cho chương trình trao đổi tiến hành một cách tốt đẹp. Người đại diện tự nguyện là một người khách quan và thông thường sẽ được gọi đến nếu có chuyện bất đồng xãy ra giữa học sinh trao đổi và gia đình người bảo trợ và sẽ là người đứng giữa và hy vọng sẽ giảng hòa cho hai bên. Chương trình bảo trợ là cơ quan có trách nhiệm ngay từ lúc khi học sinh bắt đầu tham gia chương trình. Một cá nhân cộng tác với cơ quan bảo trợ ở gần nơi bạn sẽ đến ở được chỉ định là người có trách nhiệm cho chương trình trao đổi học sinh của bạn.

Học sinh trao đổi văn hóa (Cultural Exchange Students)

Học sinh trao đổi văn hóa là những học sinh đến nước bảo trợ để tìm hiểu về văn hóa của nước chủ (host country). Học sinh trao đổi văn hóa có thể rất trẻ tuổi, trên 10 tuổi nhưng không đuợc quá 18 tuổi. Các học sinh này có thể cùng đi chung một nhóm hay một cá nhân. Trao đổi văn hóa có thể từ 1 tuần tới 6 tuần (summer program) và học sinh, tùy thuộc vào mỗi chương trình, có thể ở với một gia đình bảo trợ hoặc ở khách sạn cùng với người hướng dẩn. Học sinh không đòi hỏi có khả năng Anh ngữ, tuy nhiên học sinh được khuyến khích nên có khả năng đàm thoại Anh ngữ. Các học sinh này, trên danh nghĩa là một khách du lịch đến để làm quen với văn hóa, phong tục, thắng cảnh lịch sử, thức ăn, v.v. của nước chủ.nguồn: duhocmy.com