Đề thi - Đáp án thi THPT quốc gia 2019 Đáp án môn Vật lý Đáp án môn Hoá học Đáp án môn Sinh học Đáp án môn Tiếng Anh
Điểm chuẩn ngành Nghệ thuật
Mã trường: GNT
Mã ngành: 7210403
Tổ hợp môn: H00
Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018. Năng khiếu nhân 2
Điểm chuẩn NV1: 32.00
Mã trường: GNT
Mã ngành: 7210208
Tên ngành: Piano
Tổ hợp môn: N00
Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018. Năng khiếu nhân 2
Điểm chuẩn NV1: 32.00
Mã trường: GNT
Mã ngành: 7210404
Tổ hợp môn: H00
Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018. Năng khiếu nhân 2. Liên thông
Điểm chuẩn NV1: 32.00
Mã trường: MTH
Mã ngành: 7210101
Tổ hợp môn:
Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018
Điểm chuẩn NV1: 31.75
Mã trường: GNT
Mã ngành: 7210205
Tên ngành: Thanh nhạc
Tổ hợp môn: N00
Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018. Năng khiếu nhân 2
Điểm chuẩn NV1: 31.00
Mã trường: MTH
Mã ngành: 7210105
Tên ngành: Điêu khắc
Tổ hợp môn:
Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018
Điểm chuẩn NV1: 28.00
Mã trường: GNT
Mã ngành: 7210103
Tên ngành: Hội hoạ
Tổ hợp môn: H00
Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018. Năng khiếu nhân 2
Điểm chuẩn NV1: 28.00
Mã trường: MTH
Mã ngành: 7210104
Tên ngành: Đồ hoạ
Tổ hợp môn:
Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018
Điểm chuẩn NV1: 27.00
Mã trường: MTH
Mã ngành: 7210103
Tên ngành: Hội hoạ
Tổ hợp môn:
Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018
Điểm chuẩn NV1: 26.25
Mã trường: MTH
Mã ngành: 7210403
Tổ hợp môn:
Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018
Điểm chuẩn NV1: 25.75
Mã trường: GNT
Mã ngành: 7210404
Tổ hợp môn: H00
Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018. Năng khiếu nhân 2
Điểm chuẩn NV1: 25.00
Mã trường: MTC
Mã ngành: 7210403
Tổ hợp môn: H00, H07
Ghi chú: Điểm chuẩn xét tuyển theo học bạ
Điểm chuẩn NV1: 22.28
Mã trường: QSX
Mã ngành: 7210404
Tổ hợp môn: B00, D01, D14
Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018
Điểm chuẩn NV1: 22.20
Mã trường: KTS
Mã ngành: 7210403
Tổ hợp môn: H01, H06
Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018
Điểm chuẩn NV1: 22.00
Mã trường: CCM
Mã ngành: 7210404
Tổ hợp môn: H00, V00, V01, D01
Ghi chú: Điểm chuẩn xét tuyển theo học bạ
Điểm chuẩn NV1: 21.50
Mã trường: KTS
Mã ngành: 7210404
Tổ hợp môn: H01, H06
Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018
Điểm chuẩn NV1: 21.30
Mã trường: SGD
Tên trường: Đại Học Sài Gòn
Mã ngành: 7210205
Tên ngành: Thanh nhạc
Tổ hợp môn: N02
Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018
Điểm chuẩn NV1: 20.75
Mã trường: MTC
Mã ngành: 7210404
Tổ hợp môn: H00, H07
Ghi chú: Điểm chuẩn xét tuyển theo học bạ
Điểm chuẩn NV1: 20.65
Mã trường: SPK
Mã ngành: 7210403
Tổ hợp môn: V01, V02, V07, V08
Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018
Điểm chuẩn NV1: 20.40
Mã trường: MHN
Mã ngành: 7210402
Tổ hợp môn: H00, H01, H06
Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018
Điểm chuẩn NV1: 20.35
Mã trường: DTH
Tên trường: Đại Học Hoa Sen
Mã ngành: 7210403
Tổ hợp môn: A01, D01, D09, D14
Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018
Điểm chuẩn NV1: 20.00
Mã trường: GNT
Mã ngành: 7210234
Tổ hợp môn: S00
Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018. Năng khiếu nhân 2
Điểm chuẩn NV1: 20.00
Mã trường: KTA
Mã ngành: 7210403
Tổ hợp môn: H00
Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018
Điểm chuẩn NV1: 19.50
Mã trường: KTS
Mã ngành: 7210110
Tổ hợp môn: V00, V01
Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018
Điểm chuẩn NV1: 19.50
Mã trường: MTC
Mã ngành: 7210402
Tổ hợp môn: H00, H07
Ghi chú: Điểm chuẩn xét tuyển theo học bạ
Điểm chuẩn NV1: 19.34
Mã trường: KTS
Mã ngành: 7210402
Tổ hợp môn: H01, H02
Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018
Điểm chuẩn NV1: 19.20
Mã trường: DTH
Tên trường: Đại Học Hoa Sen
Mã ngành: 7210404
Tổ hợp môn: A01, D01, D09, D14
Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018
Điểm chuẩn NV1: 19.00
Mã trường: MTC
Mã ngành: 7210103
Tên ngành: Hội hoạ
Tổ hợp môn: H00, H07
Ghi chú: Điểm chuẩn xét tuyển theo học bạ
Điểm chuẩn NV1: 19.00
Mã trường: MTC
Mã ngành: 7210105
Tên ngành: Điêu khắc
Tổ hợp môn: H00, H07
Ghi chú: Điểm chuẩn xét tuyển theo học bạ
Điểm chuẩn NV1: 19.00
Mã trường: MTC
Mã ngành: 7210107
Tên ngành: Gốm
Tổ hợp môn: H00, H07
Ghi chú: Điểm chuẩn xét tuyển theo học bạ
Điểm chuẩn NV1: 19.00
Mã trường: DTT
Mã ngành: 7210403
Tổ hợp môn: H00, H01, H02
Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018. Vẽ HHMT, Vẽ TTM ≥ 5,00
Điểm chuẩn NV1: 19.00
Mã trường: SPK
Mã ngành: 7210404
Tổ hợp môn: V01, V02
Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018
Điểm chuẩn NV1: 18.60
Mã trường: DTT
Mã ngành: 7210404
Tổ hợp môn: H00, H01, H02
Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018
Điểm chuẩn NV1: 18.50
Mã trường: DTT
Mã ngành: 7210402
Tổ hợp môn: H00, H01, H02
Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018. Vẽ HHMT
Điểm chuẩn NV1: 18.00
Mã trường: DTH
Tên trường: Đại Học Hoa Sen
Mã ngành: 7210403
Tổ hợp môn: A01, D01, D09, D14
Ghi chú: Điểm chuẩn xét tuyển theo học bạ
Điểm chuẩn NV1: 18.00
Mã trường: DTH
Tên trường: Đại Học Hoa Sen
Mã ngành: 7210404
Tổ hợp môn: A01, D01, D09, D14
Ghi chú: Điểm chuẩn xét tuyển theo học bạ
Điểm chuẩn NV1: 18.00
Mã trường: DSG
Mã ngành: 7210402
Tổ hợp môn: D01, A00, A01, H06
Ghi chú: Điểm chuẩn xét tuyển theo học bạ
Điểm chuẩn NV1: 18.00
Mã trường: DHV
Mã ngành: 7210205
Tên ngành: Thanh nhạc
Tổ hợp môn: N00
Ghi chú: Điểm chuẩn xét tuyển theo học bạ. Tổng Điểm trung bình chung cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 điểm trở lên
Điểm chuẩn NV1: 18.00
Mã trường: DHV
Mã ngành: 7210208
Tên ngành: Piano
Tổ hợp môn: N00
Ghi chú: Điểm chuẩn xét tuyển theo học bạ. Tổng Điểm trung bình chung cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 điểm trở lên
Điểm chuẩn NV1: 18.00
Mã trường: KTA
Mã ngành: 7210404
Tổ hợp môn: H00
Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018
Điểm chuẩn NV1: 18.00
Mã trường: NTU
Mã ngành: 7210403
Tổ hợp môn: C01, C03, C04, C09
Ghi chú: Điểm chuẩn xét tuyển theo học bạ
Điểm chuẩn NV1: 18.00
Mã trường: KTA
Mã ngành: 7210105
Tên ngành: Điêu khắc
Tổ hợp môn: H00
Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018
Điểm chuẩn NV1: 17.50
Mã trường: DKC
Mã ngành: 7210403
Tổ hợp môn: A00, A01, C01, D01
Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018
Điểm chuẩn NV1: 17.00
Mã trường: DKC
Mã ngành: 7210402
Tổ hợp môn: A00, A01, C00, D01
Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018
Điểm chuẩn NV1: 17.00
Mã trường: DKC
Mã ngành: 7210104
Tên ngành: Đồ hoạ
Tổ hợp môn: A00, A01, C00, D01
Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018
Điểm chuẩn NV1: 17.00
Mã trường: DVL
Tên trường: Đại Học Văn Lang
Mã ngành: 7210205
Tên ngành: Thanh nhạc
Tổ hợp môn: N00
Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018
Điểm chuẩn NV1: 17.00
Mã trường: DVL
Tên trường: Đại Học Văn Lang
Mã ngành: 7210208
Tên ngành: Piano
Tổ hợp môn: N00
Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018
Điểm chuẩn NV1: 17.00
Mã trường: HUI
Mã ngành: 7210404
Tổ hợp môn: A00, C01. D01, D90
Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018
Điểm chuẩn NV1: 16.50
Mã trường: DKC
Mã ngành: 7210404
Tổ hợp môn: A00, A01, C01, D01
Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018
Điểm chuẩn NV1: 16.00
Mã trường: DKC
Mã ngành: 7210103
Tên ngành: Hội hoạ
Tổ hợp môn: A00, A01, C00, D01
Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018
Điểm chuẩn NV1: 16.00
Các trường đại học dự kiến xét tuyển học bạ đợt bổ sung

Các trường đại học dự kiến xét tuyển học bạ đợt bổ sung

Sau đợt xét tuyển học sinh bằng điểm chuẩn và học bạ đợt 1, nhiều trường đại học công bố thời gian cho việc xét tuyển bổ sung các thí sinh có nhu cầu vào trường.

5

Điểm chuẩn Đại Học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa năm 2018

Điểm chuẩn Đại Học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa năm 2018

Ngày 06/08, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại Học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã chính thức công bố điểm chuẩn đại học 2018 theo phương thức xét tuyển điểm thi THPT quốc gia và xét...
Học viện Ngân hàng (Phân viện Bắc Ninh) công bố điểm chuẩn đại học 2018

Học viện Ngân hàng (Phân viện Bắc Ninh) công bố điểm chuẩn đại học 2018

Tối ngày 05/08, Học viện Ngân hàng (Phân viện Bắc Ninh) đã chính thức công bố điểm chuẩn đại học 2018 đợt 1 hệ chính quy.
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên công bố thời gian xét tuyển đợt 1 năm 2018

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên công bố thời gian xét tuyển đợt 1 năm 2018

Vừa qua, sau thời gian thông báo điểm chuẩn, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đồng thời cũng công bố thời gian xét tuyển đợt 1 năm 2018. Chi tiết xét tuyển như sau:
Điểm chuẩn 2018 đại học Thái Bình Dương

Điểm chuẩn 2018 đại học Thái Bình Dương

Mới đây, Đại học Phân hiệu Đại học Thái Bình Dương chính thức công bố điểm chuẩn năm 2018 nhằm ứng tuyển các thí sinh thi THPT Quốc Gia năm 2018 có mong muốn vào trường.
Điểm chuẩn Đại học Phòng cháy Chữa cháy (Phía Bắc) năm 2018

Điểm chuẩn Đại học Phòng cháy Chữa cháy (Phía Bắc) năm 2018

Đại học Phòng cháy Chữa cháy (Phía Bắc) công bố điểm chuẩn đại học 2018 xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia.

1

Điểm chuẩn 2018 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai và Ninh Thuận

Điểm chuẩn 2018 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai và Ninh Thuận

Mới đây, Đại học Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai và Ninh Thuận chính thức công bố điểm chuẩn năm 2018 nhằm ứng tuyển các thí sinh thi THPT Quốc Gia năm 2018 có mong...
Điểm chuẩn Đại học Phòng cháy Chữa cháy (Phía Nam) năm 2018

Điểm chuẩn Đại học Phòng cháy Chữa cháy (Phía Nam) năm 2018

Đại học Phòng cháy Chữa cháy (Phía Nam) công bố điểm chuẩn đại học 2018 xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia.
Điểm chuẩn 2018 đại học Thái Bình

Điểm chuẩn 2018 đại học Thái Bình

Mới đây, Đại học Thái Bình chính thức công bố điểm chuẩn năm 2018 nhằm ứng tuyển các thí sinh thi THPT Quốc Gia năm 2018 có mong muốn vào trường.
Điểm chuẩn Khoa Y - ĐHQG TP.HCM năm 2018

Điểm chuẩn Khoa Y - ĐHQG TP.HCM năm 2018

Khoa Y - ĐHQG TP.HCM đã công bố điểm chuẩn đại học 2018 xét tuyển bằng điểm thi THPT quốc gia.
Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM) năm 2018

Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM) năm 2018

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM) đã công bố điểm chuẩn đại học 2018 xét tuyển bằng điểm thi THPT quốc gia.
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM năm 2018

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM năm 2018

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM đã công bố điểm chuẩn đại học 2018 hệ chính quy xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia và xét tuyển học bạ THPT.

Tin xem nhiều