Đề thi - Đáp án thi THPT quốc gia 2019

Điểm chuẩn Đại Học Trà Vinh

Mã ngành: 7140201
Tên ngành: Giáo dục mầm non
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 14.50
Mã ngành: 7140201
Tên ngành: Giáo dục mầm non
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 16.50
Mã ngành: 7140201
Tên ngành: Giáo dục mầm non
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 15.50
Mã ngành: 7140217
Tên ngành: Sư phạm ngữ văn (Sư phạm ngữ văn Khmer Nam bộ, tiếng Việt)
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.50
Mã ngành: 7140217
Tên ngành: Sư phạm ngữ văn (Sư phạm ngữ văn Khmer Nam bộ, tiếng Việt)
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 14.00
Mã ngành: 7210210
Tên ngành: Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (Biểu diễn nhạc cụ truyền thống Khmer Nam bộ)
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 14.00
Mã ngành: 7210210
Tên ngành: Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (Biểu diễn nhạc cụ truyền thống Khmer Nam bộ)
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 14.00
Mã ngành: 7220106
Tên ngành: Ngôn ngữ Khmer
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 14.00
Mã ngành: 7220106
Tên ngành: Ngôn ngữ Khmer
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 11.00
Mã ngành: 7220112
Tên ngành: Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam(Văn hóa Khmer Nam bộ, Văn hóa các dân tộc Tây Nam bộ)
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.50
Mã ngành: 7220112
Tên ngành: Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam(Văn hóa Khmer Nam bộ, Văn hóa các dân tộc Tây Nam bộ)
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 14.00
Mã ngành: 7220201
Tên ngành: Ngôn ngữ Anh (biên – phiên dịch, du lịch, tiểu học)
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.50
Mã ngành: 7310101
Tên ngành: Kinh tế (kinh tế đối ngoại; kinh tế nông nghiệp)
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.50
Mã ngành: 7310101
Tên ngành: Kinh tế (kinh tế đối ngoại; kinh tế nông nghiệp)
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.00
Mã ngành: 7340101
Tên ngành: Quản trị kinh doanh (Quản trị marketing; Quản trị tài chính; Quản trị nguồn nhân lực; Quản trị kinh doanh tổng hợp; Quản trị hành chính văn phòng; Quản trị và tổ chức sự kiện; Quản trị nhà hàng - khách sạn)
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.00
Mã ngành: 7340101
Tên ngành: Quản trị kinh doanh (Quản trị marketing; Quản trị tài chính; Quản trị nguồn nhân lực; Quản trị kinh doanh tổng hợp; Quản trị hành chính văn phòng; Quản trị và tổ chức sự kiện; Quản trị nhà hàng - khách sạn)
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.50
Mã ngành: 7340201
Tên ngành: Tài chính - Ngân hàng (chuyên ngành ngân hàng)
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.00
Mã ngành: 7340201
Tên ngành: Tài chính - Ngân hàng (chuyên ngành ngân hàng)
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.50
Mã ngành: 7340301
Tên ngành: Kế toán (chuyên ngành kế toán tổng hợp)
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.50
Mã ngành: 7340301
Tên ngành: Kế toán (chuyên ngành kế toán tổng hợp)
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.00
Mã ngành: 7340406
Tên ngành: Quản trị văn phòng
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.50
Mã ngành: 7340406
Tên ngành: Quản trị văn phòng
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 14.00
Mã ngành: 7340406
Tên ngành: Quản trị văn phòng
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.00
Mã ngành: 7380101
Tên ngành: Luật
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.50
Mã ngành: 7380101
Tên ngành: Luật
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 14.00
Mã ngành: 7380101
Tên ngành: Luật
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.00
Mã ngành: 7480201
Tên ngành: Công nghệ thông tin
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.00
Mã ngành: 7510102
Tên ngành: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng(xây dựng dân dụng và công nghiệp; cầu đường; máy công trình xây dựng)
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.00
Mã ngành: 7510201
Tên ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ khí (cơ điện tử; công nghệ ôtô; cơ khí chế tạo máy)
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.00
Mã ngành: 7510301
Tên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Hệ thống điện; điện công nghiệp; Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông)
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.00
Mã ngành: 7510303
Tên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (quang điện tử; tự động hóa)
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.00
Mã ngành: 7510401
Tên ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học (Ứng dụng chất dẻo linh hoạt và vật liệu Nano, Ứng dụng công nghệ in 2 chiều và 3 chiều; Ứng dụng polyme phân hủy sinh học; Vật liệu và công nghệ xử lý nước thải)
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 14.00
Mã ngành: 7510401
Tên ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học (Ứng dụng chất dẻo linh hoạt và vật liệu Nano, Ứng dụng công nghệ in 2 chiều và 3 chiều; Ứng dụng polyme phân hủy sinh học; Vật liệu và công nghệ xử lý nước thải)
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 15.00
Mã ngành: 7620101
Tên ngành: Nông nghiệp (Khoa học cây trồng; công nghệ thực phẩm - dinh dưỡng; phát triển nông thôn)
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.00
Mã ngành: 7620101
Tên ngành: Nông nghiệp (Khoa học cây trồng; công nghệ thực phẩm - dinh dưỡng; phát triển nông thôn)
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 14.00
Mã ngành: 7620301
Tên ngành: Nuôi trồng thủy sản (Công nghệ giống thủy sản; Quản lý môi trường nuôi trồng thủy sản; Ngư y; Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản)
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 14.00
Mã ngành: 7620301
Tên ngành: Nuôi trồng thủy sản (Công nghệ giống thủy sản; Quản lý môi trường nuôi trồng thủy sản; Ngư y; Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản)
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.00
Mã ngành: 7640101
Tên ngành: Thú y (Bác sĩ thú y; dược thú y)
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.00
Mã ngành: 7640101
Tên ngành: Thú y (Bác sĩ thú y; dược thú y)
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 14.00
Mã ngành: 7720301
Tên ngành: Y tế công cộng
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.00
Mã ngành: 7720301
Tên ngành: Y tế công cộng
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 14.00
Mã ngành: 7720332
Tên ngành: Xét nghiệm y học
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 14.50
Mã ngành: 7720332
Tên ngành: Xét nghiệm y học
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 14.00
Mã ngành: 7720501
Tên ngành: Điều dưỡng
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.50
Mã ngành: 7720501
Tên ngành: Điều dưỡng
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 14.50
Mã ngành: C140201
Tên ngành: Giáo dục mầm non
Tổ hợp môn:
Ghi chú: Cao đẳng
Điểm chuẩn NV1: 11.00
Mã ngành: C140201
Tên ngành: Giáo dục mầm non
Tổ hợp môn:
Ghi chú: Cao đẳng
Điểm chuẩn NV1: 10.00
Mã ngành: C140201
Tên ngành: Giáo dục mầm non
Tổ hợp môn:
Ghi chú: Cao đẳng
Điểm chuẩn NV1: 12.50
Mã ngành: C140202
Tên ngành: Giáo dục tiểu học
Tổ hợp môn:
Ghi chú: Cao đẳng
Điểm chuẩn NV1: 10.00
Mã ngành: C140202
Tên ngành: Giáo dục tiểu học
Tổ hợp môn:
Ghi chú: Cao đẳng
Điểm chuẩn NV1: 11.00
Các trường đại học dự kiến xét tuyển học bạ đợt bổ sung

Các trường đại học dự kiến xét tuyển học bạ đợt bổ sung

Sau đợt xét tuyển học sinh bằng điểm chuẩn và học bạ đợt 1, nhiều trường đại học công bố thời gian cho việc xét tuyển bổ sung các thí sinh có nhu cầu vào trường.

5

Điểm chuẩn Đại Học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa năm 2018

Điểm chuẩn Đại Học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa năm 2018

Ngày 06/08, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại Học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã chính thức công bố điểm chuẩn đại học 2018 theo phương thức xét tuyển điểm thi THPT quốc gia và xét...
Học viện Ngân hàng (Phân viện Bắc Ninh) công bố điểm chuẩn đại học 2018

Học viện Ngân hàng (Phân viện Bắc Ninh) công bố điểm chuẩn đại học 2018

Tối ngày 05/08, Học viện Ngân hàng (Phân viện Bắc Ninh) đã chính thức công bố điểm chuẩn đại học 2018 đợt 1 hệ chính quy.
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên công bố thời gian xét tuyển đợt 1 năm 2018

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên công bố thời gian xét tuyển đợt 1 năm 2018

Vừa qua, sau thời gian thông báo điểm chuẩn, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đồng thời cũng công bố thời gian xét tuyển đợt 1 năm 2018. Chi tiết xét tuyển như sau:
Điểm chuẩn 2018 đại học Thái Bình Dương

Điểm chuẩn 2018 đại học Thái Bình Dương

Mới đây, Đại học Phân hiệu Đại học Thái Bình Dương chính thức công bố điểm chuẩn năm 2018 nhằm ứng tuyển các thí sinh thi THPT Quốc Gia năm 2018 có mong muốn vào trường.
Điểm chuẩn Đại học Phòng cháy Chữa cháy (Phía Bắc) năm 2018

Điểm chuẩn Đại học Phòng cháy Chữa cháy (Phía Bắc) năm 2018

Đại học Phòng cháy Chữa cháy (Phía Bắc) công bố điểm chuẩn đại học 2018 xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia.

1

Điểm chuẩn 2018 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai và Ninh Thuận

Điểm chuẩn 2018 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai và Ninh Thuận

Mới đây, Đại học Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai và Ninh Thuận chính thức công bố điểm chuẩn năm 2018 nhằm ứng tuyển các thí sinh thi THPT Quốc Gia năm 2018 có mong...
Điểm chuẩn Đại học Phòng cháy Chữa cháy (Phía Nam) năm 2018

Điểm chuẩn Đại học Phòng cháy Chữa cháy (Phía Nam) năm 2018

Đại học Phòng cháy Chữa cháy (Phía Nam) công bố điểm chuẩn đại học 2018 xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia.
Điểm chuẩn 2018 đại học Thái Bình

Điểm chuẩn 2018 đại học Thái Bình

Mới đây, Đại học Thái Bình chính thức công bố điểm chuẩn năm 2018 nhằm ứng tuyển các thí sinh thi THPT Quốc Gia năm 2018 có mong muốn vào trường.
Điểm chuẩn Khoa Y - ĐHQG TP.HCM năm 2018

Điểm chuẩn Khoa Y - ĐHQG TP.HCM năm 2018

Khoa Y - ĐHQG TP.HCM đã công bố điểm chuẩn đại học 2018 xét tuyển bằng điểm thi THPT quốc gia.
Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM) năm 2018

Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM) năm 2018

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM) đã công bố điểm chuẩn đại học 2018 xét tuyển bằng điểm thi THPT quốc gia.
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM năm 2018

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM năm 2018

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM đã công bố điểm chuẩn đại học 2018 hệ chính quy xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia và xét tuyển học bạ THPT.

Tin xem nhiều