Đề thi - Đáp án thi THPT quốc gia 2019 Đáp án môn Vật lý Đáp án môn Hoá học Đáp án môn Sinh học Đáp án môn Tiếng Anh

Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM

Mã ngành: 7140231
Tên ngành: Sư phạm Tiếng Anh
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 30.75
Mã ngành: 7210404
Tên ngành: Thiết kế thời trang
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 22.75
Mã ngành: 7340122
Tên ngành: Thương mại điện tử
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 28.75
Mã ngành: 7340301
Tên ngành: Kế toán
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 28.75
Mã ngành: 7340301C
Tên ngành: Kế toán
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 27.00
Mã ngành: 7480201
Tên ngành: CN thông tin
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 29.75
Mã ngành: 7480201C
Tên ngành: CN thông tin
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 28.25
Mã ngành: 7510102
Tên ngành: CN kỹ thuật công trình xây dựng
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 29.50
Mã ngành: 7510102C
Tên ngành: CN kỹ thuật công trình xây dựng
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 27.75
Mã ngành: 7510201
Tên ngành: CN kỹ thuật cơ khí
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 30.50
Mã ngành: 7510201C
Tên ngành: CN kỹ thuật cơ khí
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 29.00
Mã ngành: 7510202
Tên ngành: CN chế tạo máy
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 30.25
Mã ngành: 7510202C
Tên ngành: CN chế tạo máy
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 29.00
Mã ngành: 7510203
Tên ngành: CN kỹ thuật cơ điện tử
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 31.50
Mã ngành: 7510203C
Tên ngành: CN kỹ thuật cơ điện tử
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 29.75
Mã ngành: 7510205
Tên ngành: CN kỹ thuật ô tô
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 31.25
Mã ngành: 7510205C
Tên ngành: CN kỹ thuật ô tô
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 29.25
Mã ngành: 7510206
Tên ngành: CN kỹ thuật nhiệt
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 29.50
Mã ngành: 7510206C
Tên ngành: CN kỹ thuật nhiệt
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 27.75
Mã ngành: 7510301
Tên ngành: CN kỹ thuật điện, điện tử
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 30.75
Mã ngành: 7510301C
Tên ngành: CN kỹ thuật điện, điện tử
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 29.00
Mã ngành: 7510302
Tên ngành: CN kỹ thuật điện tử, truyền thông
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 29.50
Mã ngành: 7510302C
Tên ngành: CN kỹ thuật điện tử, truyền thông
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 28.25
Mã ngành: 7510303
Tên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 31.25
Mã ngành: 7510303C
Tên ngành: CN kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 29.50
Mã ngành: 7510304
Tên ngành: CN kỹ thuật máy tính
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 29.25
Mã ngành: 7510304C
Tên ngành: CN kỹ thuật máy tính
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 28.00
Mã ngành: 7510401
Tên ngành: CN kỹ thuật hóa học
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 31.25
Mã ngành: 7510406
Tên ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 29.75
Mã ngành: 7510406C
Tên ngành: CN kỹ thuật môi trường
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 27.75
Mã ngành: 7510501
Tên ngành: CN In
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 29.00
Mã ngành: 7510501C
Tên ngành: CN In
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 27.50
Mã ngành: 7510601
Tên ngành: Quản lý công nghiệp
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 29.75
Mã ngành: 7510601C
Tên ngành: Quản lý công nghiệp
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 28.00
Mã ngành: 7510603
Tên ngành: Kỹ thuật công nghiệp
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 29.25
Mã ngành: 7540101
Tên ngành: CN thực phẩm
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 31.25
Mã ngành: 7540101C
Tên ngành: CN thực phẩm
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 29.00
Mã ngành: 7540204
Tên ngành: CN may
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 29.50
Mã ngành: 7540204C
Tên ngành: CN may
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 27.00
Mã ngành: 7580205
Tên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 28.25
Mã ngành: 7580205C
Tên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 27.25
Mã ngành: 7810501
Tên ngành: Kinh tế gia đình
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 26.50
Mã ngành: C510202
Tên ngành: CN chế tạo máy
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 26.25
Mã ngành: C510301
Tên ngành: CN kỹ thuật điện, điện tử
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 26.25
Mã ngành: C510302
Tên ngành: CN kỹ thuật điện tử, truyền thông
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 25.75
Các trường đại học dự kiến xét tuyển học bạ đợt bổ sung

Các trường đại học dự kiến xét tuyển học bạ đợt bổ sung

Sau đợt xét tuyển học sinh bằng điểm chuẩn và học bạ đợt 1, nhiều trường đại học công bố thời gian cho việc xét tuyển bổ sung các thí sinh có nhu cầu vào trường.

5

Điểm chuẩn Đại Học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa năm 2018

Điểm chuẩn Đại Học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa năm 2018

Ngày 06/08, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại Học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã chính thức công bố điểm chuẩn đại học 2018 theo phương thức xét tuyển điểm thi THPT quốc gia và xét...
Học viện Ngân hàng (Phân viện Bắc Ninh) công bố điểm chuẩn đại học 2018

Học viện Ngân hàng (Phân viện Bắc Ninh) công bố điểm chuẩn đại học 2018

Tối ngày 05/08, Học viện Ngân hàng (Phân viện Bắc Ninh) đã chính thức công bố điểm chuẩn đại học 2018 đợt 1 hệ chính quy.
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên công bố thời gian xét tuyển đợt 1 năm 2018

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên công bố thời gian xét tuyển đợt 1 năm 2018

Vừa qua, sau thời gian thông báo điểm chuẩn, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đồng thời cũng công bố thời gian xét tuyển đợt 1 năm 2018. Chi tiết xét tuyển như sau:
Điểm chuẩn 2018 đại học Thái Bình Dương

Điểm chuẩn 2018 đại học Thái Bình Dương

Mới đây, Đại học Phân hiệu Đại học Thái Bình Dương chính thức công bố điểm chuẩn năm 2018 nhằm ứng tuyển các thí sinh thi THPT Quốc Gia năm 2018 có mong muốn vào trường.
Điểm chuẩn Đại học Phòng cháy Chữa cháy (Phía Bắc) năm 2018

Điểm chuẩn Đại học Phòng cháy Chữa cháy (Phía Bắc) năm 2018

Đại học Phòng cháy Chữa cháy (Phía Bắc) công bố điểm chuẩn đại học 2018 xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia.

1

Điểm chuẩn 2018 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai và Ninh Thuận

Điểm chuẩn 2018 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai và Ninh Thuận

Mới đây, Đại học Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai và Ninh Thuận chính thức công bố điểm chuẩn năm 2018 nhằm ứng tuyển các thí sinh thi THPT Quốc Gia năm 2018 có mong...
Điểm chuẩn Đại học Phòng cháy Chữa cháy (Phía Nam) năm 2018

Điểm chuẩn Đại học Phòng cháy Chữa cháy (Phía Nam) năm 2018

Đại học Phòng cháy Chữa cháy (Phía Nam) công bố điểm chuẩn đại học 2018 xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia.
Điểm chuẩn 2018 đại học Thái Bình

Điểm chuẩn 2018 đại học Thái Bình

Mới đây, Đại học Thái Bình chính thức công bố điểm chuẩn năm 2018 nhằm ứng tuyển các thí sinh thi THPT Quốc Gia năm 2018 có mong muốn vào trường.
Điểm chuẩn Khoa Y - ĐHQG TP.HCM năm 2018

Điểm chuẩn Khoa Y - ĐHQG TP.HCM năm 2018

Khoa Y - ĐHQG TP.HCM đã công bố điểm chuẩn đại học 2018 xét tuyển bằng điểm thi THPT quốc gia.
Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM) năm 2018

Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM) năm 2018

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM) đã công bố điểm chuẩn đại học 2018 xét tuyển bằng điểm thi THPT quốc gia.
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM năm 2018

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM năm 2018

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM đã công bố điểm chuẩn đại học 2018 hệ chính quy xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia và xét tuyển học bạ THPT.

Tin xem nhiều