Đề thi - Đáp án thi THPT quốc gia 2019

Điểm chuẩn Đại Học Nguyễn Tất Thành

Mã ngành: 7220201
Tên ngành: Ngôn ngữ Anh
Tổ hợp môn:
Ghi chú: khu vực 3
Điểm chuẩn NV1: 13.50
Mã ngành: 7220204
Tên ngành: Ngôn ngữ Trung
Tổ hợp môn:
Ghi chú: khu vực 3
Điểm chuẩn NV1: 13.50
Mã ngành: 7340101
Tên ngành: Quản trị kinh doanh
Tổ hợp môn:
Ghi chú: khu vực 3
Điểm chuẩn NV1: 13.00
Mã ngành: 7340101
Tên ngành: Quản trị kinh doanh
Tổ hợp môn:
Ghi chú: khu vực 3
Điểm chuẩn NV1: 13.50
Mã ngành: 7340201
Tên ngành: Tài chính, ngân hàng
Tổ hợp môn:
Ghi chú: khu vực 3
Điểm chuẩn NV1: 13.50
Mã ngành: 7340201
Tên ngành: Tài chính, ngân hàng
Tổ hợp môn:
Ghi chú: khu vực 3
Điểm chuẩn NV1: 13.00
Mã ngành: 7340301
Tên ngành: Kế toán
Tổ hợp môn:
Ghi chú: khu vực 3
Điểm chuẩn NV1: 13.00
Mã ngành: 7340301
Tên ngành: Kế toán
Tổ hợp môn:
Ghi chú: khu vực 3
Điểm chuẩn NV1: 13.50
Mã ngành: 7480201
Tên ngành: Công nghệ thông tin
Tổ hợp môn:
Ghi chú: khu vực 3
Điểm chuẩn NV1: 13.00
Mã ngành: 7510203
Tên ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Tổ hợp môn:
Ghi chú: khu vực 3
Điểm chuẩn NV1: 13.00
Mã ngành: 7520201
Tên ngành: Kỹ thuật điện, điện tử
Tổ hợp môn:
Ghi chú: khu vực 3
Điểm chuẩn NV1: 13.00
Mã ngành: 7720501
Tên ngành: Điều dưỡng
Tổ hợp môn:
Ghi chú: khu vực 3
Điểm chuẩn NV1: 14.00
Mã ngành: C220113
Tên ngành: Việt Nam học
Tổ hợp môn:
Ghi chú: Cao đẳng
Điểm chuẩn NV1: 11.50
Mã ngành: C220113
Tên ngành: Việt Nam học
Tổ hợp môn:
Ghi chú: Cao đẳng
Điểm chuẩn NV1: 10.50
Mã ngành: C220201
Tên ngành: Tiếng Anh
Tổ hợp môn:
Ghi chú: Cao đẳng
Điểm chuẩn NV1: 10.50
Mã ngành: C220204
Tên ngành: Tiếng Trung Quốc
Tổ hợp môn:
Ghi chú: Cao đẳng
Điểm chuẩn NV1: 10.50
Mã ngành: C220209
Tên ngành: Tiếng Nhật
Tổ hợp môn:
Ghi chú: Cao đẳng
Điểm chuẩn NV1: 10.50
Mã ngành: C220210
Tên ngành: Tiếng Hàn (ngành mới)
Tổ hợp môn:
Ghi chú: Cao đẳng
Điểm chuẩn NV1: 10.50
Mã ngành: C340101
Tên ngành: Quản trị kinh doanh
Tổ hợp môn:
Ghi chú: Cao đẳng
Điểm chuẩn NV1: 10.00
Mã ngành: C340101
Tên ngành: Quản trị kinh doanh
Tổ hợp môn:
Ghi chú: Cao đẳng
Điểm chuẩn NV1: 10.50
Mã ngành: C340201
Tên ngành: Tài chính – ngân hàng
Tổ hợp môn:
Ghi chú: Cao đẳng
Điểm chuẩn NV1: 10.50
Mã ngành: C340201
Tên ngành: Tài chính – ngân hàng
Tổ hợp môn:
Ghi chú: Cao đẳng
Điểm chuẩn NV1: 10.00
Mã ngành: C340301
Tên ngành: Kế toán
Tổ hợp môn:
Ghi chú: Cao đẳng
Điểm chuẩn NV1: 10.00
Mã ngành: C340301
Tên ngành: Kế toán
Tổ hợp môn:
Ghi chú: Cao đẳng
Điểm chuẩn NV1: 10.50
Mã ngành: C340307
Tên ngành: Thư ký văn phòng
Tổ hợp môn:
Ghi chú: Cao đẳng
Điểm chuẩn NV1: 11.50
Mã ngành: C420201
Tên ngành: Công nghệ sinh học
Tổ hợp môn:
Ghi chú: Cao đẳng
Điểm chuẩn NV1: 10.00
Mã ngành: C420201
Tên ngành: Công nghệ sinh học
Tổ hợp môn:
Ghi chú: Cao đẳng
Điểm chuẩn NV1: 11.00
Mã ngành: C480201
Tên ngành: Công nghệ thông tin
Tổ hợp môn:
Ghi chú: Cao đẳng
Điểm chuẩn NV1: 10.00
Mã ngành: C480201
Tên ngành: Công nghệ thông tin
Tổ hợp môn:
Ghi chú: Cao đẳng
Điểm chuẩn NV1: 10.50
Mã ngành: C510103
Tên ngành: Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Tổ hợp môn:
Ghi chú: Cao đẳng
Điểm chuẩn NV1: 10.00
Mã ngành: C510203
Tên ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ, điện tử
Tổ hợp môn:
Ghi chú: Cao đẳng
Điểm chuẩn NV1: 10.00
Mã ngành: C510205
Tên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô
Tổ hợp môn:
Ghi chú: Cao đẳng
Điểm chuẩn NV1: 10.00
Mã ngành: C510301
Tên ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Tổ hợp môn:
Ghi chú: Cao đẳng
Điểm chuẩn NV1: 10.00
Mã ngành: C510401
Tên ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học
Tổ hợp môn:
Ghi chú: Cao đẳng
Điểm chuẩn NV1: 10.00
Mã ngành: C510401
Tên ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học
Tổ hợp môn:
Ghi chú: Cao đẳng
Điểm chuẩn NV1: 11.00
Mã ngành: C540102
Tên ngành: Công nghệ thực phẩm
Tổ hợp môn:
Ghi chú: Cao đẳng
Điểm chuẩn NV1: 10.00
Mã ngành: C540102
Tên ngành: Công nghệ thực phẩm
Tổ hợp môn:
Ghi chú: Cao đẳng
Điểm chuẩn NV1: 11.00
Mã ngành: C540204
Tên ngành: Công nghệ May (thời trang)
Tổ hợp môn:
Ghi chú: Cao đẳng
Điểm chuẩn NV1: 10.00
Mã ngành: C720330
Tên ngành: Kỹ thuật y học (thiết bị y tế)
Tổ hợp môn:
Ghi chú: Cao đẳng
Điểm chuẩn NV1: 10.00
Mã ngành: C720330
Tên ngành: Kỹ thuật y học (thiết bị y tế)
Tổ hợp môn:
Ghi chú: Cao đẳng
Điểm chuẩn NV1: 11.00
Mã ngành: C720501
Tên ngành: Điều dưỡng
Tổ hợp môn:
Ghi chú: Cao đẳng
Điểm chuẩn NV1: 11.00
Mã ngành: C900107
Tên ngành: Dược sĩ
Tổ hợp môn:
Ghi chú: Cao đẳng
Điểm chuẩn NV1: 10.00
Mã ngành: C900107
Tên ngành: Dược sĩ
Tổ hợp môn:
Ghi chú: Cao đẳng
Điểm chuẩn NV1: 11.00
Các trường đại học dự kiến xét tuyển học bạ đợt bổ sung

Các trường đại học dự kiến xét tuyển học bạ đợt bổ sung

Sau đợt xét tuyển học sinh bằng điểm chuẩn và học bạ đợt 1, nhiều trường đại học công bố thời gian cho việc xét tuyển bổ sung các thí sinh có nhu cầu vào trường.

5

Điểm chuẩn Đại Học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa năm 2018

Điểm chuẩn Đại Học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa năm 2018

Ngày 06/08, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại Học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã chính thức công bố điểm chuẩn đại học 2018 theo phương thức xét tuyển điểm thi THPT quốc gia và xét...
Học viện Ngân hàng (Phân viện Bắc Ninh) công bố điểm chuẩn đại học 2018

Học viện Ngân hàng (Phân viện Bắc Ninh) công bố điểm chuẩn đại học 2018

Tối ngày 05/08, Học viện Ngân hàng (Phân viện Bắc Ninh) đã chính thức công bố điểm chuẩn đại học 2018 đợt 1 hệ chính quy.
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên công bố thời gian xét tuyển đợt 1 năm 2018

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên công bố thời gian xét tuyển đợt 1 năm 2018

Vừa qua, sau thời gian thông báo điểm chuẩn, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đồng thời cũng công bố thời gian xét tuyển đợt 1 năm 2018. Chi tiết xét tuyển như sau:
Điểm chuẩn 2018 đại học Thái Bình Dương

Điểm chuẩn 2018 đại học Thái Bình Dương

Mới đây, Đại học Phân hiệu Đại học Thái Bình Dương chính thức công bố điểm chuẩn năm 2018 nhằm ứng tuyển các thí sinh thi THPT Quốc Gia năm 2018 có mong muốn vào trường.
Điểm chuẩn Đại học Phòng cháy Chữa cháy (Phía Bắc) năm 2018

Điểm chuẩn Đại học Phòng cháy Chữa cháy (Phía Bắc) năm 2018

Đại học Phòng cháy Chữa cháy (Phía Bắc) công bố điểm chuẩn đại học 2018 xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia.

1

Điểm chuẩn 2018 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai và Ninh Thuận

Điểm chuẩn 2018 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai và Ninh Thuận

Mới đây, Đại học Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai và Ninh Thuận chính thức công bố điểm chuẩn năm 2018 nhằm ứng tuyển các thí sinh thi THPT Quốc Gia năm 2018 có mong...
Điểm chuẩn Đại học Phòng cháy Chữa cháy (Phía Nam) năm 2018

Điểm chuẩn Đại học Phòng cháy Chữa cháy (Phía Nam) năm 2018

Đại học Phòng cháy Chữa cháy (Phía Nam) công bố điểm chuẩn đại học 2018 xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia.
Điểm chuẩn 2018 đại học Thái Bình

Điểm chuẩn 2018 đại học Thái Bình

Mới đây, Đại học Thái Bình chính thức công bố điểm chuẩn năm 2018 nhằm ứng tuyển các thí sinh thi THPT Quốc Gia năm 2018 có mong muốn vào trường.
Điểm chuẩn Khoa Y - ĐHQG TP.HCM năm 2018

Điểm chuẩn Khoa Y - ĐHQG TP.HCM năm 2018

Khoa Y - ĐHQG TP.HCM đã công bố điểm chuẩn đại học 2018 xét tuyển bằng điểm thi THPT quốc gia.
Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM) năm 2018

Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM) năm 2018

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM) đã công bố điểm chuẩn đại học 2018 xét tuyển bằng điểm thi THPT quốc gia.
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM năm 2018

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM năm 2018

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM đã công bố điểm chuẩn đại học 2018 hệ chính quy xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia và xét tuyển học bạ THPT.

Tin xem nhiều