Đề thi - Đáp án thi THPT quốc gia 2019

Điểm chuẩn Đại Học Đồng Tháp

Mã ngành: 7140114
Tên ngành: Quản lý giáo dục
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 15.00
Mã ngành: 7140114
Tên ngành: Quản lý giáo dục
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 16.00
Mã ngành: 7140201
Tên ngành: Giáo dục Mầm non
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 14.00
Mã ngành: 7140202
Tên ngành: Giáo dục Tiểu học
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.50
Mã ngành: 7140202
Tên ngành: Giáo dục Tiểu học
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.00
Mã ngành: 7140202
Tên ngành: Giáo dục Tiểu học
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 14.00
Mã ngành: 7140205
Tên ngành: Giáo dục Chính trị
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 14.00
Mã ngành: 7140205
Tên ngành: Giáo dục Chính trị
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.50
Mã ngành: 7140206
Tên ngành: GD Thể chất (NK hệ số 2)
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 18.50
Mã ngành: 7140209
Tên ngành: Sư phạm Toán học
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.00
Mã ngành: 7140210
Tên ngành: Sư phạm Tin học
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 16.00
Mã ngành: 7140211
Tên ngành: Sư phạm Vật lý
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 16.00
Mã ngành: 7140212
Tên ngành: Sư phạm Hóa học
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.00
Mã ngành: 7140212
Tên ngành: Sư phạm Hóa học
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 14.00
Mã ngành: 7140213
Tên ngành: Sư phạm Sinh học
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 16.00
Mã ngành: 7140217
Tên ngành: Sư phạm Ngữ văn
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 14.00
Mã ngành: 7140218
Tên ngành: Sư phạm Lịch sử
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 16.00
Mã ngành: 7140219
Tên ngành: Sư phạm Địa lý
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 15.00
Mã ngành: 7140219
Tên ngành: Sư phạm Địa lý
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 16.00
Mã ngành: 7140221
Tên ngành: Sư phạm Âm nhạc
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 20.00
Mã ngành: 7140222
Tên ngành: Sư phạm Mỹ thuật
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 15.00
Mã ngành: 7140231
Tên ngành: SP Tiếng Anh (AV hệ số 2)
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 17.00
Mã ngành: 7220113
Tên ngành: Việt Nam học (VH Du lịch)
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 14.00
Mã ngành: 7220113
Tên ngành: Việt Nam học (VH Du lịch)
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.50
Mã ngành: 7220201
Tên ngành: Ngôn ngữ Anh (AV hệ số 2)
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 17.00
Mã ngành: 7220204
Tên ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 16.00
Mã ngành: 7220342
Tên ngành: Quản lý văn hóa
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 14.00
Mã ngành: 7220342
Tên ngành: Quản lý văn hóa
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.50
Mã ngành: 7340201
Tên ngành: Tài chính – Ngân hàng
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.00
Mã ngành: 7340201
Tên ngành: Tài chính – Ngân hàng
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.50
Mã ngành: 7340301
Tên ngành: Kế toán
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.50
Mã ngành: 7340301
Tên ngành: Kế toán
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.00
Mã ngành: 7440301
Tên ngành: Khoa học môi trường
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.00
Mã ngành: 7440301
Tên ngành: Khoa học môi trường
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 14.00
Mã ngành: 7480101
Tên ngành: Khoa học máy tính
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 15.00
Mã ngành: 7620301
Tên ngành: Nuôi trồng thủy sản
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.00
Mã ngành: 7620301
Tên ngành: Nuôi trồng thủy sản
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 14.00
Mã ngành: 7760101
Tên ngành: Công tác xã hội
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 14.00
Mã ngành: 7760101
Tên ngành: Công tác xã hội
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.50
Mã ngành: 7850103
Tên ngành: Quản lý đất đai
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.00
Mã ngành: C140201
Tên ngành: Giáo dục Mầm non
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 11.00
Mã ngành: C140202
Tên ngành: Giáo dục Tiểu học
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 10.00
Mã ngành: C140206
Tên ngành: GD Thể chất (NK hệ số 2)
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 14.50
Mã ngành: C140209
Tên ngành: Sư phạm Toán học
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 10.00
Mã ngành: C140210
Tên ngành: Sư phạm Tin học
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 10.00
Mã ngành: C140211
Tên ngành: Sư phạm Vật lý
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 10.00
Mã ngành: C140212
Tên ngành: Sư phạm Hóa học
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 10.00
Mã ngành: C140212
Tên ngành: Sư phạm Hóa học
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 11.00
Mã ngành: C140213
Tên ngành: Sư phạm Sinh học
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 11.00
Mã ngành: C140215
Tên ngành: SP Kỹ thuật nông nghiệp
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 11.00
Các trường đại học dự kiến xét tuyển học bạ đợt bổ sung

Các trường đại học dự kiến xét tuyển học bạ đợt bổ sung

Sau đợt xét tuyển học sinh bằng điểm chuẩn và học bạ đợt 1, nhiều trường đại học công bố thời gian cho việc xét tuyển bổ sung các thí sinh có nhu cầu vào trường.

5

Điểm chuẩn Đại Học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa năm 2018

Điểm chuẩn Đại Học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa năm 2018

Ngày 06/08, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại Học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã chính thức công bố điểm chuẩn đại học 2018 theo phương thức xét tuyển điểm thi THPT quốc gia và xét...
Học viện Ngân hàng (Phân viện Bắc Ninh) công bố điểm chuẩn đại học 2018

Học viện Ngân hàng (Phân viện Bắc Ninh) công bố điểm chuẩn đại học 2018

Tối ngày 05/08, Học viện Ngân hàng (Phân viện Bắc Ninh) đã chính thức công bố điểm chuẩn đại học 2018 đợt 1 hệ chính quy.
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên công bố thời gian xét tuyển đợt 1 năm 2018

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên công bố thời gian xét tuyển đợt 1 năm 2018

Vừa qua, sau thời gian thông báo điểm chuẩn, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đồng thời cũng công bố thời gian xét tuyển đợt 1 năm 2018. Chi tiết xét tuyển như sau:
Điểm chuẩn 2018 đại học Thái Bình Dương

Điểm chuẩn 2018 đại học Thái Bình Dương

Mới đây, Đại học Phân hiệu Đại học Thái Bình Dương chính thức công bố điểm chuẩn năm 2018 nhằm ứng tuyển các thí sinh thi THPT Quốc Gia năm 2018 có mong muốn vào trường.
Điểm chuẩn Đại học Phòng cháy Chữa cháy (Phía Bắc) năm 2018

Điểm chuẩn Đại học Phòng cháy Chữa cháy (Phía Bắc) năm 2018

Đại học Phòng cháy Chữa cháy (Phía Bắc) công bố điểm chuẩn đại học 2018 xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia.

1

Điểm chuẩn 2018 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai và Ninh Thuận

Điểm chuẩn 2018 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai và Ninh Thuận

Mới đây, Đại học Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai và Ninh Thuận chính thức công bố điểm chuẩn năm 2018 nhằm ứng tuyển các thí sinh thi THPT Quốc Gia năm 2018 có mong...
Điểm chuẩn Đại học Phòng cháy Chữa cháy (Phía Nam) năm 2018

Điểm chuẩn Đại học Phòng cháy Chữa cháy (Phía Nam) năm 2018

Đại học Phòng cháy Chữa cháy (Phía Nam) công bố điểm chuẩn đại học 2018 xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia.
Điểm chuẩn 2018 đại học Thái Bình

Điểm chuẩn 2018 đại học Thái Bình

Mới đây, Đại học Thái Bình chính thức công bố điểm chuẩn năm 2018 nhằm ứng tuyển các thí sinh thi THPT Quốc Gia năm 2018 có mong muốn vào trường.
Điểm chuẩn Khoa Y - ĐHQG TP.HCM năm 2018

Điểm chuẩn Khoa Y - ĐHQG TP.HCM năm 2018

Khoa Y - ĐHQG TP.HCM đã công bố điểm chuẩn đại học 2018 xét tuyển bằng điểm thi THPT quốc gia.
Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM) năm 2018

Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM) năm 2018

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM) đã công bố điểm chuẩn đại học 2018 xét tuyển bằng điểm thi THPT quốc gia.
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM năm 2018

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM năm 2018

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM đã công bố điểm chuẩn đại học 2018 hệ chính quy xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia và xét tuyển học bạ THPT.

Tin xem nhiều