Đề thi - Đáp án thi THPT quốc gia 2019

Điểm chuẩn Đại Học Dân Lập Hải Phòng

Mã ngành: 101
Tên ngành: Công nghệ thông tin
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.00
Mã ngành: 102
Tên ngành: Điện dân dụng và công nghiệp
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.00
Mã ngành: 103
Tên ngành: Điện tử viễn thông
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.00
Mã ngành: 104
Tên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.00
Mã ngành: 105
Tên ngành: Xây dựng cầu đường
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.00
Mã ngành: 106
Tên ngành: Xây dựng và quản lý đô thị
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.00
Mã ngành: 107
Tên ngành: Cấp thoát nước
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.00
Mã ngành: 108
Tên ngành: Công nghệ cơ điện tử
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.00
Mã ngành: 109
Tên ngành: Kiến trúc (môn vẽ hệ số 2)
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 15.00
Mã ngành: 202
Tên ngành: Công nghệ chế biến và bảo quản thực phẩm
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.00
Mã ngành: 202
Tên ngành: Công nghệ chế biến và bảo quản thực phẩm.
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 14.00
Mã ngành: 301
Tên ngành: Kỹ thuật môi trường.
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 14.00
Mã ngành: 301
Tên ngành: Kỹ thuật môi trường
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.00
Mã ngành: 401
Tên ngành: Kế toán kiểm toán
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.00
Mã ngành: 402
Tên ngành: Quản trị doanh nghiệp
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.00
Mã ngành: 403
Tên ngành: Tài chính ngân hàng
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.00
Mã ngành: 601
Tên ngành: Văn hóa du lịch
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 14.00
Mã ngành: 601
Tên ngành: Văn hóa du lịch.
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.00
Mã ngành: 751
Tên ngành: Tiếng Anh
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 13.00
Mã ngành: C65
Tên ngành: Công nghệ thông tin
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 10.00
Mã ngành: C66
Tên ngành: Điện dân dụng và công nghiệp
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 10.00
Mã ngành: C67
Tên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 10.00
Mã ngành: C68
Tên ngành: Xây dựng cầu đường
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 10.00
Mã ngành: C69
Tên ngành: Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Kế toán kiểm toán)
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 10.00
Mã ngành: C70
Tên ngành: Du lịch
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 10.00
Mã ngành: C70
Tên ngành: Du lịch.
Tổ hợp môn:
Điểm chuẩn NV1: 10.00
Các trường đại học dự kiến xét tuyển học bạ đợt bổ sung

Các trường đại học dự kiến xét tuyển học bạ đợt bổ sung

Sau đợt xét tuyển học sinh bằng điểm chuẩn và học bạ đợt 1, nhiều trường đại học công bố thời gian cho việc xét tuyển bổ sung các thí sinh có nhu cầu vào trường.

5

Điểm chuẩn Đại Học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa năm 2018

Điểm chuẩn Đại Học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa năm 2018

Ngày 06/08, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại Học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã chính thức công bố điểm chuẩn đại học 2018 theo phương thức xét tuyển điểm thi THPT quốc gia và xét...
Học viện Ngân hàng (Phân viện Bắc Ninh) công bố điểm chuẩn đại học 2018

Học viện Ngân hàng (Phân viện Bắc Ninh) công bố điểm chuẩn đại học 2018

Tối ngày 05/08, Học viện Ngân hàng (Phân viện Bắc Ninh) đã chính thức công bố điểm chuẩn đại học 2018 đợt 1 hệ chính quy.
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên công bố thời gian xét tuyển đợt 1 năm 2018

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên công bố thời gian xét tuyển đợt 1 năm 2018

Vừa qua, sau thời gian thông báo điểm chuẩn, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đồng thời cũng công bố thời gian xét tuyển đợt 1 năm 2018. Chi tiết xét tuyển như sau:
Điểm chuẩn 2018 đại học Thái Bình Dương

Điểm chuẩn 2018 đại học Thái Bình Dương

Mới đây, Đại học Phân hiệu Đại học Thái Bình Dương chính thức công bố điểm chuẩn năm 2018 nhằm ứng tuyển các thí sinh thi THPT Quốc Gia năm 2018 có mong muốn vào trường.
Điểm chuẩn Đại học Phòng cháy Chữa cháy (Phía Bắc) năm 2018

Điểm chuẩn Đại học Phòng cháy Chữa cháy (Phía Bắc) năm 2018

Đại học Phòng cháy Chữa cháy (Phía Bắc) công bố điểm chuẩn đại học 2018 xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia.

1

Điểm chuẩn 2018 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai và Ninh Thuận

Điểm chuẩn 2018 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai và Ninh Thuận

Mới đây, Đại học Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai và Ninh Thuận chính thức công bố điểm chuẩn năm 2018 nhằm ứng tuyển các thí sinh thi THPT Quốc Gia năm 2018 có mong...
Điểm chuẩn Đại học Phòng cháy Chữa cháy (Phía Nam) năm 2018

Điểm chuẩn Đại học Phòng cháy Chữa cháy (Phía Nam) năm 2018

Đại học Phòng cháy Chữa cháy (Phía Nam) công bố điểm chuẩn đại học 2018 xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia.
Điểm chuẩn 2018 đại học Thái Bình

Điểm chuẩn 2018 đại học Thái Bình

Mới đây, Đại học Thái Bình chính thức công bố điểm chuẩn năm 2018 nhằm ứng tuyển các thí sinh thi THPT Quốc Gia năm 2018 có mong muốn vào trường.
Điểm chuẩn Khoa Y - ĐHQG TP.HCM năm 2018

Điểm chuẩn Khoa Y - ĐHQG TP.HCM năm 2018

Khoa Y - ĐHQG TP.HCM đã công bố điểm chuẩn đại học 2018 xét tuyển bằng điểm thi THPT quốc gia.
Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM) năm 2018

Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM) năm 2018

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM) đã công bố điểm chuẩn đại học 2018 xét tuyển bằng điểm thi THPT quốc gia.
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM năm 2018

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM năm 2018

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM đã công bố điểm chuẩn đại học 2018 hệ chính quy xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia và xét tuyển học bạ THPT.

Tin xem nhiều