Tra cứu điểm chuẩn đại học, cao đẳng 2018 theo:

Đại học Y khoa Vinh công bố điểm chuẩn đại học 2018

Đại học Y khoa Vinh công bố điểm chuẩn đại học 2018

Đại học Y khoa Vinh đã công bố điểm chuẩn đại học 2018 theo phương thức xét tuyển điểm thi THPT quốc gia và xét tuyển học bạ THPT.
Điểm chuẩn 2018 Đại Học Giáo Dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Điểm chuẩn 2018 Đại Học Giáo Dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Đại Học Giáo Dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn đại học năm 2018 nhằm tuyển chọn được các thí sinh thi THPT Quốc Gia có mong muốn vào trường.
Đại học Y tế Công cộng công bố điểm chuẩn đại học 2018

Đại học Y tế Công cộng công bố điểm chuẩn đại học 2018

Đại học Y tế Công cộng đã chính thức công bố điểm chuẩn đại học 2018 hệ chính quy xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia và theo học bạ THPT.
Điểm chuẩn 2018 Khoa Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Điểm chuẩn 2018 Khoa Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Khoa Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn năm 2018 nhằm tuyển sinh những thí sinh thi THPT Quốc Gia có mong muốn được vào trường.
Đại học Luật TP.HCM công bố điểm chuẩn đại học 2018

Đại học Luật TP.HCM công bố điểm chuẩn đại học 2018

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Luật TP.HCM đã chính thức công bố điểm chuẩn đại học 2018 hệ chính quy theo phương thức xét điểm thi THPT quốc gia.
Đại học Kiên Giang công bố điểm chuẩn đại học 2018

Đại học Kiên Giang công bố điểm chuẩn đại học 2018

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kiên Giang đã công bố điểm chuẩn đại học 2018 hệ chính quy xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia và xét tuyển học bạ THPT.
Điểm chuẩn 2018 Khoa Luật – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Điểm chuẩn 2018 Khoa Luật – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Khoa Luật – Đại Học Quốc Gia Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn năm 2018 nhằm tuyển chọn các thí sinh thi THPT Quốc GIa có mong muốn vào trường.
Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương công bố điểm chuẩn đại học 2018

Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương công bố điểm chuẩn đại học 2018

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương đã chính thức công bố điểm chuẩn đại học 2018 xét theo điểm thi THPT quốc gia.
Điểm chuẩn 2018 Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Điểm chuẩn 2018 Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội mới đây chính thức công bố điểm chuẩn đại học 2018 nhằm tuyển chọn những thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc Gia có mong muốn vào trường.
Đại học Phân Châu Trinh chính thức công bố điểm chuẩn đại học 2018

Đại học Phân Châu Trinh chính thức công bố điểm chuẩn đại học 2018

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Phân Châu Trinh chính thức công bố điểm chuẩn đại học 2018 hệ chính quy các ngành đợt 1 xét theo điểm thi THPT quốc gia và học bạ THPT.
Điểm chuẩn 2018 Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Điểm chuẩn 2018 Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Quốc Gia Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn năm 2018, được biết các ngành của trường lấy khoảng điểm tù 26 - 32,5 điểm. (Ngoại Ngữ nhân đôi)
Điểm chuẩn 2018 đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp - Đại học Thái Nguyên

Điểm chuẩn 2018 đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp - Đại học Thái Nguyên

Mới đây, ĐH Kỹ Thuật Công Nghiệp - Đại học Thái Nguyên chính thức công bố điểm chuẩn 2018 nhằm tuyển chọn những thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc Gia có nhu cầu vào trường.

Tin xem nhiều