Sáng ngày 27/6, các thí sinh thi THPT Quốc Gia làm bài trắc nghiệm môn Địa lý thi THPT quốc gia 2018 với thời gian 50 phút. Năm nay, thí sinh vẫn sẽ tiếp tục thực hiện phương thức thi trắc nghiệm đối với môn Địa bắt đầu từ 7h35. Nội dung thi năm 2018 bao gồm chương trình lớp 12 và lớp 11, nhưng tập trung chủ yếu ở chương trình lớp 12.

Xem thêm:

>>> Đáp án 24 mã đề thi môn Địa lý THPT Quốc Gia năm 2018 

>>> Đáp án 24 mã đề thi môn Lịch Sử THPT Quốc Gia năm 2018 

>>> Đáp án 24 mã đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2018

Xem thêm:

>>> Gợi ý đáp án các môn trong kỳ thi tuyển sinh THPT Quốc gia 2018

>>> Lịch thi THPT Quốc gia 2018 - Chính thức từ Bộ Giáo dục

 

Lê Tuấn Nghĩa - Kênh Tuyển Sinh