Mã trường: DTD

Đại Học Tây Đô

TDU

Tên tiếng Anh: Tay Do University

Thành lập năm: 2006

Địa chỉ: 68 Lộ Hậu Thạnh Mỹ (Trần Chiên), P. Lê Bình, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ

Tỉnh thành: Cần Thơ

Chương trình đào tạo

Đào tạo Cử nhân

- Đào tạo Đại học chính quy

- Đào tạo Cao đẳng chính quy

Đào tạo sau Đại học

- Đào tạo Thạc sĩ

Đào tạo Cử nhân

- Đào tạo Đại học chính quy

- Đào tạo Cao đẳng chính quy

Đào tạo sau Đại học

- Đào tạo Thạc sĩ