Đại Học Khoa Học Tự Nhiên

Đại Học Quốc Gia TP.HCM
(Ho Chi Minh City University of Science)
Thành lập năm: 1996
Địa chỉ:227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 05, Thành phố Hồ Chí Minh & Thủ Đức

Thông tin liên hệ

Phòng Đào Tạo 

Hotline: (848) 3835-3193

Address: 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 05, Thành phố Hồ Chí Minh

Websitehttps://www.hcmus.edu.vn/