Mã trường: QST

Đại Học Khoa Học Tự Nhiên

Đại Học Quốc Gia TP.HCM

Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City University of Science

Thành lập năm: 1996

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 05, Thành phố Hồ Chí Minh & Thủ Đức

Tỉnh thành: Thành phố Hồ Chí Minh

Chương trình đào tạo

Đào tạo Cử nhân:

- Đại học chính quy

- Đại học hệ hoàn chỉnh

- Cao đẳng chính quy

 

Đào tạo sau Đại học:

- Đào tạo Thạc sĩ (Cao học)

- Đào tạo Tiến sĩ

Đào tạo từ xa:

- Cử nhân Đại học Công nghệ thông tin

Đào tạo Cử nhân:

- Đại học chính quy

- Đại học hệ hoàn chỉnh

- Cao đẳng chính quy

 

Đào tạo sau Đại học:

- Đào tạo Thạc sĩ (Cao học)

- Đào tạo Tiến sĩ

Đào tạo từ xa:

- Cử nhân Đại học Công nghệ thông tin