Đại học Huế đã chính thức công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển vào hệ đại học chính quy đợt 1 năm 2018.

> Danh sách trường xét tuyển học bạ năm 2018

Điểm chuẩn 2018 Đại học Sư Phạm Hà Nội

Đại học Huế công bố danh sách trúng tuyển năm 2018

> Danh sách các trường đại học

> Điểm chuẩn đại học năm 2018