Đại Học Công Nghiệp Hà Nội

HAUI
(Hanoi University of Industry)
Thành lập năm: 1898
Tỉnh thành:Hà Nội
Địa chỉ:Số 298 đường Cầu Diễn,Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Học bổng hằng năm

Dữ liệu đang được cập nhật