Đại Học Công Nghiệp Hà Nội

HAUI
(Hanoi University of Industry)
Thành lập năm: 1898
Tỉnh thành:Hà Nội
Địa chỉ:Số 298 đường Cầu Diễn,Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Chương trình đào tạo

- Hệ chính quy: 

 + Đại học chính quy

 + Cao đẳng chính quy

- Hệ sau đại học:

  + Đào tạo thạc sĩ

  + Đào tạo tiến sĩ

- Hệ liên thông đại học

- Hệ vừa học vừa làm

- Hệ chính quy: 

 + Đại học chính quy

 + Cao đẳng chính quy

- Hệ sau đại học:

  + Đào tạo thạc sĩ

  + Đào tạo tiến sĩ

- Hệ liên thông đại học

- Hệ vừa học vừa làm