Mã trường: BVU

Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu

BVU

Tên tiếng Anh: Baria Vungtau University

Thành lập năm: 2006

Địa chỉ: 80 Trương Công Định, Phường 3, Tp.Vũng Tàu

Tỉnh thành: Bà Rịa - Vũng Tàu

Chương trình đào tạo

Đào tạo Cử nhân

- Đào tạo Đại học chính quy

- Đào tạo Đại học vừa học vừa làm

- Đào tạo Đại học văn bằng 2

- Đào tạo Cao đẳng chính quy

Đào tạo sau Đại học

- Đào tạo Thạc sĩ

 

Đào tạo Cử nhân

- Đào tạo Đại học chính quy

- Đào tạo Đại học vừa học vừa làm

- Đào tạo Đại học văn bằng 2

- Đào tạo Cao đẳng chính quy

Đào tạo sau Đại học

- Đào tạo Thạc sĩ