Chỉ tiêu xét tuyển NV2 các trường quân đội năm 2014

Thông tin xét tuyển nguyện vọng 2 các trường khối quân đội 2014 bao gồm hệ quân sự và dân sự, các trường như Sĩ quan lục quân 2, Học viện Biên Phòng, Học viện Hải Quân..

Thông tin xét tuyển nguyện vọng 2 các trường khối quân đội 2014

Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng vừa thông báo chỉ tiêu và mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 vào các trường ĐH, CĐ quân đội hệ quân sự, dân sự năm 2014.
Thời gian nhận hồ sơ đăng ký nguyện vọng 2 đợt 1: Từ ngày 20.8.2014 đến ngày 10.9.2014.

Hệ quân sự

Tên trường, ngành học

ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

tuyển

NVBS

Mức điểm nhận hồ  sơ ĐKXT NVBS

TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2

- Ký hiệu trường: LBH

- Xã Tam Phước, TP.Biên Hoà, Đồng Nai.

- ĐT: 0613529100

- Website: http://www dhnh.lucquan2.com

- Email:[email protected]

 

 

04

 

Đào tạo đại học quân sự:

D860210

A

04

20,0

Ghi chú:

* Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam từ tỉnh Quảng Trị trở vào 3 năm trở lên, dự thi đại học hệ quân sự khối A năm 2014, không trúng tuyển nguyện vọng 1.

* Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung quy định đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3 không có điểm liệt.

 

TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN

- Ký hiệu trường: TTH

- Phường Vĩnh Hoà, Nha Trang, Khánh Hòa.

- ĐT: 0583.831.805.

-Website: http://www.tcu.edu.vn;

- Email: [email protected]

 

 

01

 

 

 

 

 

 

 

* Đào tạo đại học quân sự:

D860219

A

01

23,5

Ghi chú:

* Tuyển thí sinh quê phía Bắc từ tỉnh Thừa Thiên - Huế trở ra, dự thi đại học hệ quân sự khối A năm 2014 không trúng tuyển nguyện vọng 1.

* Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng khác quy định đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3 không có điểm liệt.

 

TRƯỜNG SĨ QUAN KỸ THUẬT QUÂN SỰ

- 189 Nguyễn Oanh, P.10, Gò Vấp, TPHCM.

- ĐT: 0839842768

- Website: http://wwwtdnu.edu.vn

- Email:[email protected]

 

 

02

 

Đào tạo đại học quân sự:

D860210

A

02

23,5

Ghi chú:

* Tuyển thí sinh quê phía Bắc từ Thừa Thiên Huế trở ra dự thi hệ đại học quân sự Khối A năm 2014 không trúng tuyển nguyện vọng 1.

* Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung quy định đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3 không có điểm liệt.

 

HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG

- Ký hiệu trường: BPC

-Phường Sơn Lộc, Sơn Tây,  Hà Nội.

- ĐT: 0433830531

- Email:[email protected]

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

Đào tạo cao đẳng quân sự:

C860206

C

40

10,0

Ghi chú:

* Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh phía Nam (thí sinh hưởng điểm chuẩn ở phía Nam, từ Quảng Trị trở vào) dự thi vào đại học quân sự - Khối C các trường quân đội, không trúng tuyển nguyện vọng 1.

* Chỉ tiêu: Phân bổ theo từng quân khu phía Nam (Quân khu 4: 3; Quân khu 5:14; Quân khu 7: 12; Quân khu 9: 11).

Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung quy định đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3 không có điểm liệt.

 

HỌC VIỆN HẢI QUÂN

- Ký hiệu trường: HQC

- P.Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hoà.

- ĐT: 069754636; 0583881425

- Website: http://www.hocvienhaiquan.edu.vn

- Email: [email protected]

 

 

30

 

Đào tạo cao đẳng quân sự:

C860201

A

30

10,0

Ghi chú:

* Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh phía Nam (thí sinh hưởng điểm chuẩn ở phía Nam, từ Quảng Trị trở vào) dự thi vào hệ đại học quân sự khối A các trường quân đội, không trúng tuyển nguyện vọng 1.

* Chỉ tiêu: Phân bổ theo từng quân khu phía Nam: (Quân khu 4: 2; Quân khu 5: 11;  Quân khu 7: 9; Quân khu 9: 8).

Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung quy định đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3 không có điểm liệt.

 

HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN

- Ký hiệu trường: PKC

- Xã Kim Sơn, Sơn Tây, Hà Nội.

- ĐT: 0433614557.

- Website: http://www.hocvienpkkq.com

- Email: [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đào tạo cao đẳng quân sự:

C860203

A

40

10,0

- CHTM Tên lửa

 

 

15

10,0

- CHTM Ra đa

 

 

10

10,0

- TM Tác huấn Không quân

 

 

15

10,0

Ghi chú:

* Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh phía Nam (thí sinh hưởng điểm chuẩn ở phía Nam, từ Quảng Trị trở vào) dự thi vào hệ đại học quân sự - Khối A các trường quân đội, không trúng tuyển nguyện vọng 1.

* Chỉ tiêu: Phân bổ theo từng quân khu phía Nam: (Quân khu 4: 4; Quân khu 5: 16; Quân khu 7: 17; Quân khu 9: 3).

Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung quy định đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3 không có điểm liệt.

 

TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH

-Ký hiệu trường: PBC

- Xã Thanh Mỹ, Sơn Tây, Hà Nội

- Điện thoại: 0433930194, - Fax: 0433930194

- Email: [email protected]

PBC

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đào tạo cao đẳng quân sự:

C860204

A

30

10,0

Ghi chú:

* Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh phía Nam (thí sinh hưởng điểm chuẩn ở phía Nam, từ Quảng Trị trở vào) dự thi vào hệ đại học quân sự - Khối A các trường quân đội, không trúng tuyển nguyện vọng 1.

* Chỉ tiêu: Phân bổ cho từng quân khu phía Nam (Quân khu 4: 2; Quân khu 5: 11; Quân khu 7: 12; Quân khu 9: 5).

Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung quy định đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3 không có điểm liệt.

 

TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN

-Phường Vĩnh Hoà, Nha Trang, Khánh Hòa

-ĐT: 0583.831.805;

-Website: http://www.tcu.edu.vn;

- Email: [email protected]

 

 

30

 

 

 

 

 

Đào tạo cao đẳng quân sự:

C860219

A

30

10,0

Ghi chú:

* Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh phía Nam (thí sinh hưởng điểm chuẩn ở phía Nam, từ Quảng Trị trở vào) dự thi vào hệ đại học quân sự - Khối A các trường quân đội, không trúng tuyển nguyện vọng 1.

* Chỉ tiêu: Phân bổ theo từng quân khu phía Nam (Quân khu 4: 2; Quân khu 5: 10; Quân khu 7: 10; Quân khu 9: 8).

Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung quy định đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3 không có điểm liệt.

 

TRƯỜNG SĨ QUAN KHÔNG QUÂN

- Ký hiệu trường : KGC

- Phường Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hoà.

- ĐT: 069697941.

- Website: http://www.Tsqkq.vn

- Email: [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

 

 

Cao đẳng kỹ thuật hàng không:

C520120

A

110

10,0

Ghi chú:

* Xét tuyển thí sinh trong cả nước dự thi vào hệ đại học quân sự - Khối A các trường quân đội năm 2014, không trúng tuyển nguyện vọng 1.

* Điểm chuẩn xét tuyển theo 2 miền Nam - Bắc.

Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung quy định đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3 không có điểm liệt.

 

Thông tin xét tuyển nguyện vọng 2 hệ dân sự

Tên trường, ngành học

Mã ngành

Khối

thi

Chỉ tiêu

tuyển

NVBS

Mức điểm nhận hồ  sơ ĐKXT NV BS

HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ

- Ký hiệu trường: DQH

- Số 236, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

- ĐT: 0433 8362 569; 069 698 262.

- Fax: 069 698 262.

-Website:http://www.mta.edu.vn

 

 

 

875

 

Các ngành đào tạo đại học hệ dân sự:

 

 

255

 

- Ngành Công nghệ thông tin

D480201

A

 

19,5

- Ngành Kĩ thuật điện, điện tử

D510201

A

 

 

+ Chuyên ngành Điện tử viễn thông

 

 

 

17,5

+ Chuyên ngành Kỹ thuật Điều khiển và TĐH

 

 

 

18,5

+ Chuyên ngành Điện tử y sinh

 

 

 

16,5

- Ngành Kĩ thuật cơ khí

D520103

A

 

 

+ Chuyên ngành Chế tạo máy và GCAL

 

 

 

15,0

+ Chuyên ngành Kỹ thuật ô tô

 

 

 

15,0

- Ngành Kĩ thuật cơ điện tử

D520114

A

 

15,0

 

 

 

 

 

- Ngành Kĩ thuật xây dựng

D580208

A

 

 

+ Chuyên ngành Xây dựng dân dụng

 

 

 

15,0

+ Chuyên ngành Xây dựng cầu đường

 

 

 

15,0

- Ngành Công nghệ kĩ thuật hoá học

D510401

A

 

15,0

Các ngành đào tạo cao đẳng hệ dân sự:

 

 

620

 

- Công nghệ Thông tin chất lượng cao Học viện Kỹ thuật quân sự - APTECH, ARENA

C480201

A

120

10,0

- Công nghệ Thông tin

C480201

A

120

10,0

- Công nghệ kỹ thuật Điện tử

C510301

A

180

10,0

- Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và TĐH

C510303

A

100

10,0

- Công nghệ Kỹ thuật ô tô

C510205

A

100

10,0

Ghi chú:

* Tuyển sinh trong cả nước:

* Tuyển sinh đại học: Thí sinh dự thi đại học khối A theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT năm 2014 không trúng tuyển nguyện vọng 1.

* Tuyển sinh cao đẳng: Thí sinh dự thi đại học, cao đẳng khối A theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT năm 2014 không trúng tuyển nguyện vọng 1.

Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung quy định đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3 không có điểm liệt.

 

HỌC VIỆN HẬU CẦN

- Ký hiệu trường: HFH

- Phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

- Điện thoại: 069.695.115; 04.62680139.

- Website: http://wwwhocvienhaucan.edu.vn

- Email: [email protected]

 

 

284

 

Các ngành đào tạo đại học hệ dân sự:

 

 

84

 

- Tài chính  - Ngân hàng

D340201

A

39

15,0

- Kế toán

D340301

A

8

15,0

- Kỹ thuật Xây dựng

D580208

A

24

14,0

* Các ngành đào tạo cao đẳng hệ dân sự:

 

 

200

 

- Tài chính  - Ngân hàng

C340201

A,A1,D1

100

10,0

- Kế toán

C340301

A,A1,D1

100

10,0

Ghi chú:

* Tuyển sinh trong cả nước.

* Tuyển sinh đại học: Thí sinh dự thi đại học khối A theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT năm 2014 không trúng tuyển nguyện vọng 1.

* Tuyển sinh cao đẳng: Thí sinh dự thi đại học, cao đẳng khối A,A1,D1 theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT năm 2014 không trúng tuyển nguyện vọng 1.

Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng khác quy định đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3 không có điểm liệt.

 

HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ

- Ký hiệu trường: DNH

- Số 322, Lê Trọng Tấn, Hoàng Mai, Hà Nội

- Điện thoại: 0435659449

- Website: http://www.hocvienkhqs.edu.vn

- Email: [email protected]

 

 

63

 

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học hệ dân sự:

 

 

 

Bằng điểm tuyển NV1

- Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

10

- Ngôn ngữ Trung

D220204

D1,2,3,4

53

Ghi chú:

- Tuyển sinh trong cả nước:

- Thí sinh dự thi đại học khối D theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT năm 2014, không trúng tuyển nguyện vọng 1.

- Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung bằng điểm tuyển nguyện vọng 1.

- Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung quy định đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3 không có điểm liệt.

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRẦN ĐẠI NGHĨA (Tên quân sự: Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự)

- Ký hiệu trường: ZPH

- 189 Nguyễn Oanh, P.10, Gò Vấp, Tp.HCM

- ĐT: 0839842768

- Website: http://wwwtdnu.edu.vn

- Email:[email protected]

 

 

472

 

Các ngành đào tạo đại học hệ dân sự:

 

 

272

 

- Công nghệ Thông tin

D480201

A

 

14,0

- Công nghệ Kỹ thuật ô tô

D510205

A

 

14,0

Các ngành đào tạo cao đẳng hệ dân sự:

 

 

200

 

- Công nghệ Thông tin

C480201

A,A1

 

10,0

- Công nghệ Kỹ thuật ô tô

C510205

A,A1

 

10,0

Ghi chú:

*Tuyển sinh trong cả nước.

* Tuyển sinh đại học: Thí sinh dự thi đại học khối A theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT năm 2014 không trúng tuyển nguyện vọng 1.

* Tuyển sinh cao đẳng: Thí sinh dự thi đại học, cao đẳng khối A,A1 theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT năm 2014 không trúng tuyển nguyện vọng 1.

Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng khác quy định đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3 không có điểm liệt.

 

TRƯỜNG SĨ QUAN CÔNG BINH (Tên dân sự: Trường Đại học Ngô Quyền)

- Ký hiệu trường: ZNH

- Số 229B, Phường Phú Cường,  Thủ Dầu Một, Bình Dương

- Điện thoại: 06503859632

- Email:[email protected]

-Website:http://wwwtsqcb.edu.vn

 

 

700

 

Các ngành đào tạo đại học hệ dân sự:

 

 

500

 

- Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành xây dựng cầu đường bộ)

D580205

A,A1

200

13,0

- Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp)

D580208

A,A1

150

13,0

- Kỹ thuật cơ khí (2 chuyên ngành: Máy xây dựng và xếp dỡ: Cơ khí ô tô)

D520103

A,A1

150

13,0

Các ngành đào tạo cao đẳng hệ dân sự:

 

A,A1

200

 

- Công nghệ kĩ thuật giao thông

C510104

A,A1

100

10,0

- Công nghệ kĩ thuật cơ khí

C510201

A,A1

100

10,0

Ghi chú:

*Tuyển sinh trong cả nước.

* Tuyển sinh đại học: Thí sinh dự thi đại học khối A,A1 theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT năm 2014 không trúng tuyển nguyện vọng 1.

* Tuyển sinh cao đẳng: Thí sinh dự thi đại học, cao đẳng khối A,A1 theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT năm 2014 không trúng tuyển nguyện vọng 1.

Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng khác quy định đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3 không có điểm liệt. Trường có ký túc xá 200 chỗ ở cho sinh viên hệ dân sự.

 

TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN (Tên dân sự: Trường Đại học Thông tin liên lạc)

- Ký hiệu trường: TCU

- Số 101, đường Mai Xuân Thưởng, phường Vĩnh Hoà, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

- Điện thoại: 0583831805

- Website: http://www.tcu.edu.vn;

- Email: [email protected]

 

 

546

 

Các ngành đào tạo đại học hệ dân sự:

 

 

246

 

- Công nghệ thông tin

D480201

A,A1

150

13,0

- Kỹ thuật điện tử, truyền thông

D520207

A,A1

150

13,0

Các ngành đào tạo cao đẳng hệ dân sự:

 

 

300

 

- Công nghệ thông tin

C480201

A,A1

150

10,0

- Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

C510302

 

150

10,0

Ghi chú:

*Tuyển sinh trong cả nước.

* Tuyển sinh đại học: Thí sinh dự thi đại học khối A,A1 theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT năm 2014 không trúng tuyển nguyện vọng 1.

* Tuyển sinh cao đẳng: Thí sinh dự thi đại học, cao đẳng khối A,A1 theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT năm 2014 không trúng tuyển nguyện vọng 1.

Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng khác quy định đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3 không có điểm liệt.

 

 

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG

- Ký hiệu trường: QPH

- Trung tâm trường: Xã Thanh Vinh, Thị xã  Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

- Điện thoại: 02103820227

- Cơ sở 2: P.Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

- Điện thoại: 0438273264

- Website:http://www.cdcnqp.edu.vn

- Email:[email protected]

 

 

700

 

Các ngành đào tạo cao đẳng hệ dân sự:

 

 

700

 

- Kế toán

C340301

A,A1, D1,2,3,4

 

10,0

- Tài chính - Ngân hàng

C340201

 

10,0

- Công nghệ Thông tin

C480201

A,A1

 

10,0

- Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

C510301

A,A1

 

10,0

- Công nghệ kỹ thuật cơ khí

C510201

A,A1

 

10,0

Ghi chú:

- Tuyển sinh trong cả nước. Xét tuyển nguyện vọng bổ sung từ nguồn thí sinh dự thi đại học, cao đẳng theo khối thi, thi đề thi chung của Bộ GD&ĐT, không trúng tuyển nguyện vọng 1.

- Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung quy định đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3 không có điểm liệt.

- Nhà trường có chỗ ở nội trú cho sinh viên hệ dân sự

 

 

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KT Ô TÔ

- Ký hiệu trường: COT

- Địa chỉ: Phường Xuân Khanh, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội

- Điện thoại: 0989 531 733

- Website://www.caodangoto.vn

- Email: [email protected]

 

 

600

 

Các ngành đào tạo cao đẳng hệ dân sự:

 

 

600

 

- Công nghệ kỹ thuật ô tô

C510205

A,A1

200

10,0

- Công nghệ kỹ thuật cơ khí

C510201

A,A1

100

10,0

- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

A,A1

100

10,0

- Công nghệ thông tin

C480201

A,A1

100

10,0

- Kế toán

C340301

A,A1

100

10,0

Ghi chú:

- Tuyển sinh trong cả nước.

- Xét tuyển từ nguồn thí sinh dự thi đại học theo khối thi, không trúng tuyển NV1, đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào học theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

- Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng khác quy định đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3 không có điểm liệt.

- Trường có ký túc xá và nhà ăn tập thể cho sinh viên ở nội trú.

Theo TTTS, http://www.thongtintuyensinh.vn/Chi-tieu-xet-tuyen-NV2-vao-cac-truong-Quan-doi-nam-2014_C237_D10563.htm#.U_rJrnJ_sQk

Bấm để theo dõi bình luận về bài viết này trên Facebook của bạn.

Tags

Chỉ tiêu xét tuyển NV2 các trường quân đội năm 2014, xét tuyển, nguyện vọng 2, các trường khối quân đội

Hỏi & Đáp

Bình Luận(Có 8 bình luận)

thắc mắc
e bị tràm đen liệu e có thi được vào các trường quân sự không ak?
()()
hỏi NV2
mọi người cho em hỏi khi nào mới có kết quả và ngày nhập học NV2 của phòng không không quân ạ
()()
hỏi về xét tuyển nguyện vọng 2
cho em hỏi trường sĩ quan thông tin và trường sĩ quan không quân khi nào có thông báo chính thức về học sinh đạt nguyện vọng 2
()()
hỏi về thời gian có kết quả nv2
thưa thầy cô cho em hỏi khi nào có kết qua nguyện vọng 2 cao đẳng biên phòng vậy ạ,, e xin cảm ơn
()()
dang ki xet tuyen nv2
hoc vien hai quan
()()
ket qua NV2
chung nao biet ket qua nguyen vong 2 truong si quan phao binh
()()
Hỏi về xét tuyể nguyện vọng 2 , Đại học năm 2014.
năm nay em thi đại học khối A , được 15.5 điểm. em đang phân vân , lo lắng không biết nộp nguyện vọng 2 trường nào ! em có nguyện vọng nộp vào ngành cơ khí hệ đại học công lập . mong anh chị có thể tư vấn giúp em nên nộp vào trường nào - khu vực phía nam mà có thể chắc đậu ! em xin cảm ơn !
()()
t
em thi khối c trường học viện cảnh sát em được 23 điểm thày cô cho em hỏi có được chuyển vào trường cao đẳng học viện biên phòng hệ quân sự ko cho em biết với em xin cảm ơn
()()

Bình luận của bạn

Bấm Like và kết bạn với Kênh tuyển sinh trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh nhanh nhất.

 
TIN HOT TRONG TUẦN
Cập nhật danh sách trường công bố điểm chuẩnHOT - Cập nhật danh sách trường công bố điểm chuẩn
TRA CỨU điểm thi THPTHOT - TRA CỨU điểm thi THPT
Điểm chuẩn Đại học 2017HOT - Điểm chuẩn Đại học 2017