Bộ Giáo Dục công bố đáp án

 

Đáp án Toán

Đáp án Ngữ văn

* Khoa học tự nhiên:

* Khoa học xã hội:

Đáp án Vật lý Đáp án Lịch sử
Đáp án Hóa học Đáp án Địa lý
Đáp án Sinh học Đáp án Giáo dục công dân

* Đáp án Ngoại ngữ:

Đáp án Tiếng Anh Đáp án Tiếng Đức
Đáp án Tiếng Nga Đáp án Tiếng Nhật
Đáp án Tiếng Pháp Đáp án Tiếng Trung


Nguồn: Bộ GD&ĐT