Đề thi - Đáp án thi THPT quốc gia 2019 Đáp án môn Vật lý Đáp án môn Hoá học Đáp án môn Sinh học Đáp án môn Tiếng Anh

Auckland University of Technology

Building WA - level 2, 55 Wellesley Street East, Auckland Central 1010, New Zealand
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#301

ARWU Ranking

#1001

Average Fees (USD)

36,924

Total Students

18,160

CHỈ SỐ THỐNG KÊ

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2017-2018

Trường Auckland University of Technology nằm trong top #301 trên thế giới

Tin xem nhiều