Cấu trúc bài thi ACT du học Mỹ 2016 có gì mới?

Cấu trúc bài thi ACT du học Mỹ 2016 có gì mới?

Cấu trúc bài thi ACT du học Mỹ 2016 có gì mới?: Kỳ thi ACT là gì? Cấu trúc bài thi như thế nào? Làm sao để vượt qua kỳ thi ACT một cách dễ dàng?... là những thắc mắc...
ACT: Bài kiểm tra đầu vào khi du học Mỹ

ACT: Bài kiểm tra đầu vào khi du học Mỹ

Bài kiểm tra ACT gồm: tiếng Anh, toán, đọc hiểu, khoa học và viết luận (được lựa chọn), giống với những môn học sinh đã được học ở bậc trung học phổ thông. Nó được tổ chức 5 lần trong...

Tin xem nhiều