Thông tin tuyển sinh trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM

Thông tin tuyển sinh trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM: Trong kỳ tuyển sinh năm 2015, trường ĐH CNTP thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh 2,800 chỉ tiêu với các chuyên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị Marketing....

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh

Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh là một trường đại học công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính, có trụ sở chính tại quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tấn, Tân Phú, Ho Chi Minh City

Điện thoại: 08 3816 1673 - www.cntp.edu.vn/

Thông tin tuyển sinh trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM năm 2015

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Tên trường
Ngành học

Ký hiệu

Trường

Mã ngành

Khối xét tuyển

Chỉ tiêu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HCM

DCT

 

 

 

140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp.HCM
ĐT: 08. 38163318 hoặc 08. 54082904.

Website: www.cntp.edu.vn – Email: tuyensinh@cntp.edu.vn

 

Bậc Đại học:

 

 

 

2.800

Quản trị kinh doanh. Chuyên ngành:

- Quản trị kinh doanh tổng hợp.

- Quản trị Marketing.

 

D340101

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Văn, Tiếng Anh

200

Tài chính - Ngân hàng. Chuyên ngành:

- Tài chính doanh nghiệp.

- Tài chính nhà nước.

- Ngân hàng.

 

D340201

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Văn, Tiếng Anh

150

Kế toán. Chuyên ngành:

- Kế toán doanh nghiệp.

- Kế toán kiểm toán.

- Kế toán ngân hàng.

 

D340301

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Văn, Tiếng Anh

200

 

Công nghệ sinh học

 

D420201

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Sinh, Hóa

Toán, Văn, Tiếng Anh

 

250

Công nghệ thông tin. Chuyên ngành:

- Công nghệ phần mềm.

- Hệ thống thông tin.

- Mạng máy tính & truyền thông.

- Thương mại điện tử.

 

 

D480201

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Văn, Tiếng Anh

 

300

 

Công nghệ chế tạo máy

 

 

 

D510202

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Văn, Tiếng Anh

 

200

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Chuyên ngành:

- Điện tử.

- Điện công nghiệp.

- Hệ thống năng lượng công nghiệp.

- Viễn thông.

- Tự động hóa điều khiển.

 

 

 

D510301

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Văn, Tiếng Anh

 

 

250

Công nghệ kỹ thuật hóa học

Chuyên ngành:

- Kỹ thuật phân tích và quản lý chất lượng.

- Hóa-Mỹ phẩm.

- Hữu cơ – Dầu khí.

- Vô cơ – Silicat.

- Quá trình và thiết bị.

 

 

 

D510401

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Sinh, Hóa

Toán, Văn, Tiếng Anh

 

 

250

 

Công nghệ kỹ thuật môi trường

 

 

D510406

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Sinh, Hóa

Toán, Văn, Tiếng Anh

 

200

 

Công nghệ thực phẩm

 

D540101

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Sinh, Hóa

Toán, Văn, Tiếng Anh

 

400

Công nghệ chế biến thủy sản

Chuyên ngành:

- Kỹ thuật chế biến thủy sản.

- Công nghệ chế biến sản phẩm giá trị gia tăng.

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm thủy sản.

 

 

 

D540105

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Sinh, Hóa

Toán, Văn, Tiếng Anh

 

 

200

 

Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

 

 

D540110

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Sinh, Hóa

Toán, Văn, Tiếng Anh

 

200

Bậc Cao đẳng

 

 

 

1.000

 

Việt Nam học

(chuyên ngành Du lịch)

 

 

C220113

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Văn, Sử, Địa

Toán, Văn, Tiếng Anh

 

80

 

Quản trị kinh doanh

 

 

C340101

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Văn, Tiếng Anh

 

60

 

Kế toán

 

 

C340301

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Văn, Tiếng Anh

 

60

 

Công nghệ sinh học

 

 

C420201

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Sinh, Hóa

Toán, Văn, Tiếng Anh

 

80

 

Công nghệ thông tin

 

 

C480201

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Văn, Tiếng Anh

 

60

 

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

 

 

C510201

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Văn, Tiếng Anh

 

60

 

Công nghệ kỹ thuật nhiệt (điện lạnh)

 

 

C510206

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Văn, Tiếng Anh

 

60

 

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

 

 

C510301

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Văn, Tiếng Anh

 

60

 

Công nghệ kỹ thuật hóa học

 

 

C510401

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Sinh, Hóa

Toán, Văn, Tiếng Anh

 

60

 

Công nghệ vật liệu

(Polymer và composite)

 

 

C510402

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Sinh, Hóa

Toán, Văn, Tiếng Anh

 

60

 

Công nghệ kỹ thuật môi trường

 

 

C510406

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Sinh, Hóa

Toán, Văn, Tiếng Anh

 

80

 

Công nghệ thực phẩm

 

 

C540102

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Sinh, Hóa

Toán, Văn, Tiếng Anh

 

80

 

Công nghệ chế biến thủy sản

 

 

C540105

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Sinh, Hóa

Toán, Văn, Tiếng Anh

 

80

 

Công nghệ may

 

 

C540204

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Văn, Tiếng Anh

 

60

 

Công nghệ da giày

 

 

C540206

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Sinh, Hóa

Toán, Văn, Tiếng Anh

 

60

Sơ lược lịch sử phát triển của nhà trường

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập từ năm 1982, lịch sử hình thành và phát triển Trường được đổi tên và nâng cấp qua các giai đoạn:

- Ngày 09/9/1982, Trường được thành lập theo quyết định số 986/CNTP của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Thực phẩm với tên gọi: Trường Cán bộ Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh. Trường có nhiệm vụ: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, nghiệp vụ kinh tế, kỹ thuật cho các cơ sở thuộc ngành Công nghiệp Thực phẩm ở phía Nam.

- Ngày 03/5/1986, Trường được đổi tên thành: Trường Trung học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh theo quyết định số 25/CNTP/TCCB của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Thực phẩm. Trường có nhiệm vụ: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kinh tế, kỹ thuật hệ Trung học cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh, sự nghiệp thuộc ngành Công nghiệp Thực phẩm ở các tỉnh, thành phố phía Nam.

- Ngày 02/01/2001, Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo quyết định số 18/QĐ-BGD&ĐT-TCCB của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh. Trường có nhiệm vụ:  Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kinh tế, kỹ thuật có trình độ Cao đẳng và các trình độ thấp hơn (Trung học chuyên nghiệp và Công nhân kỹ thuật), nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Bấm để theo dõi bình luận về bài viết này trên Facebook của bạn.

Tags

Thông tin tuyển sinh trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM, thông tin tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, tuyển sinh đại học

Hỏi & Đáp

Bình luận của bạn

Bấm Like và kết bạn với Kênh tuyển sinh trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh nhanh nhất.

Đại học Đông Á tuyển 150 chỉ tiêu ngành công nghệ thực phẩm

Trường xét tuyển theo học bạ THPT từ ngày 15/4. Thời gian học bắt đầu từ ngày 15/8. Năm 2017, trường Đại học Đông Á tuyển sinh ngành Công nghệ thực phẩm - Sinh học theo 2 phương thức. Một là xét tuyển theo học bạ THPT với điểm trung bình chung các môn học năm lớp 12 ở 4 tổ hợp môn gồm Toán, Lý, Hóa - Toán, Hóa, Sinh - Toán, Hóa, Anh - Toán, Sinh, Anh phải đạt 6.0.

 
TIN HOT TRONG TUẦN
Công bố đề thi tham khảo theo dạng bài thiHOT - Công bố đề thi tham khảo theo dạng bài thi
Những kỹ năng sống cần thiết cho học sinhHOT - Những kỹ năng sống cần thiết cho học sinh
Nhận biết sai lầm khi nghe Tiếng AnhHOT - Nhận biết sai lầm khi nghe Tiếng Anh
Tổng hợp Thông tin tuyển sinh 2017HOT - Tổng hợp Thông tin tuyển sinh 2017
Danh sách trường quốc tế tại TPHCMHOT - Danh sách trường quốc tế tại TPHCM