Phương pháp ôn tập và làm bài thi THPT quốc gia môn Hóa 2015

Phương pháp ôn tập và làm bài thi THPT quốc gia môn Hóa học: Bài viết cung cấp cho các bạn những kiến thức quan trọng thường xuất hiện trong bài thi môn Hóa học những năm qua cũng như những phương pháp ôn tập môn Hóa cho kỳ thi THPT sắp tới hiệu quả.

Phân tích cấu trúc đề thi đại học môn Hóa từ 2010 - 2014

So với các môn học khác, đề thi môn Hóa học có những điểm khác biệt sau:

Sự phân chia chỉ rõ ràng giữa Hữu cơ và Vô cơ, còn lại, nhìn chung các kiến thức đều có tính liên thông chặt chẽ với nhau thành một hệ thống hoàn chỉnh. Rất khó để bỏ đi phần kiến thức nào trong quá trình ôn tập.

 • Mọi kiến thức đều có thể được đưa vào trong đề thi, từ những vấn đề nhỏ nhặt nhất trong sách giáo khoa như cấu tạo, ứng dụng, … và bao gồm cả kiến thức của lớp 10 và 11 (chứ không chỉ tập trung trong chương trình lớp 12 như các môn khác).
 • Sự phân hóa trong đề thi môn Hóa học cũng đầy tính “bất ngờ”, câu hỏi khó của đề thi có thể rơi vào bất cứ phần nào và thay đổi qua từng năm (chứ không rõ ràng như câu Bất đẳng thức của đề thi môn Toán). Chính vì lý do đó mà môn Hóa học dễ mang lại cảm giác “vừa dài, vừa rộng, vừa sâu” và làm nản lòng không ít bạn học sinh.

Phương pháp ôn tập và làm bài thi THPT quốc gia môn Hóa học

Phạm vi đề thi đại học môn Hóa học được chia thành 15 nội dung kiến thức, trong đó, 5 phần kiến thức thường xuyên xuất hiện câu hỏi khó là:

 • Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm và hợp chất (4-6 câu).
 • Bài tập Fe, Cu và tổng hợp nội dung kiến thức hoá học vô cơ thuộc chương trình phổ thông (7-11 câu).
 • Anđehit, xeton, axit cacbonxylic (3-7 câu).
 • Amin, amino axit, protein (4-5 câu).
 • Tổng hợp nội dung kiến thức Hoá học hữu cơ thuộc chương trình phổ thông (4-7 câu).
PHÂN BỔ CÂU HỎI TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC TỪ 2010 - 2014
Năm Loại câu hỏi Mức độ câu hỏi
Lý thuyết Bài tập Dễ Trung bình Khó
2010 26 24 21 20 9
2011 23 27 21 18 11
2012 27 23 20 18 12
2013 26 24 24 12 14
2014 25 25 20 21 9


PHÂN BỔ 15 NỘI DUNG KIẾN THỨC TRONG ĐỀ THI HÓA HỌC TỪ 2010 -2014
Chuyên đề Số câu hỏi trong đề thi Phân tích, đánh giá
2010 2011 2012 2013 2014
1. Nguyên tử, bảng tuần hoàn, liên kết 2 2 3 2 2 Trong đề thi đại học 5 năm gần đây, Các chuyên đề Nguyên tử, Bảng tuần hoàn, Liên kết hóa học chiếm ổn định 2 câu trong đề thi. 2 câu này thường ở mức độ dễ và trung bìnhtrong đề thi. Học sinh chỉ cần nắm được kiến thức trong SGK là có thể làm tốt chuyên đề này.

Tuy nhiên, đây là những chuyên đề lý thuyết tương đối khó và trừu tượng, lại là mảng kiến thức được học từ lớp 10 nên không ít học sinh thường chủ quan và quên lãng dẫn đến mất điểm  "oan uổng" ở 2 câu hỏi này.
2. Phản ứng oxi hóa - khử, Tốc độ phản ứng, Cân bằng phản ứng hóa học 2 3 2 3 3 Trong đề thi đại học 5 năm gần đây, nhóm chuyên đề Phản ứng oxi hóa - khử, Tốc độ phản ứng, Cân bằng phản ứng hóa họcchiếm từ 2 - 3 câu hỏi trong đề thi với mức độ dao động từ dễ đến trung bình.

Nội dung kiến thức các chuyên đề trong đề thi bao gồm:
- Cân bằng các loại phản ứng oxi hoá khử. (Đồng thời xác định chất oxi hoá, chất khử,…).
- Bài tập về sự ảnh hưởng của các yếu tố đến tốc độ phản ứng.
- Tính tốc độ phản ứng.
- Bài tập về sự ảnh hưởng của các yếu tố đến cân bằng HH.
- Tính hằng số cân bằng.
- Dạng bài có sử dụng phương pháp bảo toàn electron (đây là dạng bài mức độ trung bình trong đề thi).
3. Sự điện li 1 1 1 1 3
Trong đề thi đại học 5 năm gần đây, chuyên đềSự điện li thường chiếm 1 câu trong đề thi, đến năm 2014, Sự điện li chiếm 3 câu hỏi trong đề thi. Các câu hỏi này thường ở mức độ dễ. Đề thi đại học năm 2014 có một câu hỏi ở mức độtrung bình.

Nội dung kiến thức trong chuyên đề Sự điện litrong đề thi bao gồm:
- Xác định loại chất: Axit, Bazơ, Lưỡng tính…
- Xác định môi trường của dung dịch.
- Viết phản ứng ion thu gọn.
- Tính pH.
- Bài tập có sử dụng phương pháp bảo toàn điện tích.

Trong đó, bài tập có sử dụng phương pháp bảo toàn điện tích là dạng bài mức độ khó cao hơn.
4. Phi kim 3 2 1 3 3 Chuyên đề Phi kim chiếm khoảng 2 - 3 câu hỏi trong đề thi. Các câu hỏi ở mức độ dễ và trung bình.
5. Đại cương về kim loại 3 3 4 3 2 Chuyên đề Đại cương về kim loại chiếm khoảng 3 - 4 câu trong đề thi đại học 5 năm gần đây. Trong đó thường có một câu hỏi mức độ khó, yêu cầu học sịnh nắm vững kiến thức căn bản, tư duy vận dụng cao.

Các dạng bài kim loại thường xuất hiện trong đề thi bao gồm:
- Dạng bài về ăn mòn kim loại.
- Dạng bài về pin điện hoá.
- Dạng bài về điện phân.
- Dạng bài về dãy điện hoá.
6. Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm và các hợp chất 6 4 6 4 4 Chuyên đề Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm và các hợp chất chiếm khoảng 4 - 6 câu trong đề thi và thường được ra dưới dạng bài tập. Các câu hỏi ở chuyên đề này ở cả 3 mức độdễ, trung bình, khó. Trong đó, mức độ khó chiếm nhiều hơn.

Các chuyên đề này thường được ra dưới dạng:
- Dạng bài CO2 phản ứng với OH-
- Dạng bài hỗn hợp Kim loại kiềm, Kiềm thổ, Al phản ứng với H2O.
- Dạng bài Al và hợp chất phản ứng với NaOH.
7. Bài tập Fe, Cu và tổng hợp nội dung kiến thức Hóa học vô cơ thuộc chương trình phổ thông 9 10 7 5 11 Đây là nhóm chuyên đề chiếm số lượng câu hỏi nhiều nhất (năm 2014 là 11 câu) trong đề thi.

Chuyên đề Fe, Cu và tổng hợp kiến thức Hóa học vô cơ được ra dưới dạng nhiều câu hỏi ở mức độ khó, thể hiện sự phân loại học sinh một cách rõ rệt.

Để làm hết toàn bộ các câu hỏi, học sinh cần nắm vững kiến thức cơ bản, vận dụng linh hoạt các phương pháp giải nhanh như: bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố, bảo toàn electron, đại lượng trung bình, xác định đồng đẳng dựa trên đánh giá lượng CO2 và lượng H2O, phương trình ion… để tìm ra kết quả. Tránh sa vào những biểu thức toán học phức tạp, đồng thời tiết kiệm thời gian.
8. Đại cương hóa học hữu cơ, Hidrocacbon 4 3 4 4 2 Các chuyên đề Đại cương hóa học hữu cơ,Hidrocacbon chiếm khoảng 3 - 4 câu, các câu hỏi thường ở mức độ trung bình. Học sinh cần nắm vững lý thuyết và phải nắm vững một số dạng bài tập cơ bản mới có thể làm được các bài tập thuộc chuyên đề này.
9. Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol 3 1 3 2 2 Các chuyên đề Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol chiếm khoảng 1 - 3 câu trong đề thi đại học, thường ở mức độ dễ và trung bình.

Nội dung các chuyên đề này trong đề thi thường ra dưới dạng:
- Bài tập chuỗi phản ứng.
- Dạng bài phản ứng cộng Na.
- Dạng bài về phản ứng cháy.
Các nội dung khó thường ra dưới dạng:
- Dạng bài oxi hoá ancol bởi CuO.
- Dạng bài về phản ứng tách nước.
- Dạng bài ancol và hỗn hợp các chất hữu cơ khác.
10. Andehit, Xeton, Axit Cacbonxylic 4 7 3 5 6 Các chuyên đề Andehit, Xeton, Axit Cacbonxylic chiếm số lượng lớn câu hỏi trong đề thi (từ 3 đến 7 câu), chủ yếu được ra dưới dạng bài tập ở cả ba mức độ dễ, trung bình và khó.
11. Este, Lipit 2 1 2 2 2 Các chuyên đề Este, Lipit thường chiếm 1 - 2 câu trong đề thi đại học ở mức độ dễ đến trung bình.

Nội dung chuyên đề trong đề thi đại học thường được ra dưới dạng:

- Dạng bài về phản ứng cháy.
- Dạng bài về phản ứng xà phòng hóa.
- Este và hỗn hợp các chất hữu cơ khác.
- Dạng bài về chỉ số axit và chỉ số xà phòng.

13. Cacbonhidrat 2 1 1 2 1 Cacbonhidrat chiếm 1 - 2 câu trong đề thi đại học, thường ở mức độ dễ.

Cacbonhidrat thường được ra dưới dạng:
- Dạng bài nhận biết.
- Dạng bài về phản ứng của xenlulozo với HNO3.
- Dạng bài về phản ứng tráng bạc của glucozo, mantozo.
- Dạng bài lên men tinh bột.
14. Polime, Vật liệu Polime 1 1 1 1 1 Chuyên đề Polime, Vật liệu Polime chiếm 1 câu trong đề thi đại hoc, câu hỏi này ở mức độdễ.

Nội dung kiến thức chuyên đề này trong đề thi thường yêu cầu:
- Xác định loại Polime
- Xác định số mắt xích của Polime
15. Tổng hợp nội dung kiến thức Hóa học hữu cơ thuộc chương tình phổ thông 4 6 7 4 4 Chuyên đề Tổng hợp nội dung kiến thức Hóa học hữu cơ chiếm từ 4 - 7 câu hỏi trong đề thi được ra chủ yếu dưới dạng câu hỏi lý thuyết. Các câu hỏi thuộc chuyên đề này bao quát cả 3 mức độ dễ, trung bình, khó.

Nội dung chuyên đề này trong đề thi thường yêu cầu:
- Các câu hỏi lý thuyết tổng hợp ở mức độ khó.
- Bài tập vận dụng phương pháp trung bình.
- Bài tập vận dụng phương pháp bảo toàn nguyên tố.
- Dạng bài về hỗn hợp các chất hữu cơ.

Nhận định xu hướng ra đề thi THPT quốc gia môn Hóa học năm 2015

Dựa vào Phân tích cấu trúc đề thi đại học từ 2010 - 2014 và quy chế thi THPT quốc gia (được ban hành chính thức ngày 26/2/2015), Hocmai.vn nhận định xu hướng đề thi THPT quốc gia môn Hóa học sẽ đáp ứng những yêu cầu sau:

 • Đề thi THPT môn Hóa học được ra dưới hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.
 • Đề thi có 2 nhóm câu hỏi trộn lẫn vào nhau, không tách biệt phần dùng để xét tốt nghiệp và phần để phân hóa xét tuyển vào ĐH, CĐ. Thí sinh phải đọc hết cả đề thi để biết câu hỏi nào dễ và câu hỏi nào có để bố trí thời gian làm bài hợp lý.
 • Nhóm câu hỏi một có độ khó tương tự như kì thi tốt nghiệp THPT và GDTX của năm 2014. Bộ sẽ cân nhắc đến khối GDTX, đảm bảo thí sinh lực học trung bình, thậm chí hơi yếu nhưng có sự cố gắng thì hoàn toàn làm được và đủ điều kiện để xét tốt nghiệp.
 • Nhóm câu hỏi hai là nhằm phân hóa kết quả thi, nhờ đó mới xét tuyển ĐH-CĐ và giống đề thi ĐH-CĐ 2014. Mẫu thi có mẫu câu hỏi cơ bản và nâng cao.

Bí quyết ôn thi THPT quốc gia môn Hóa học đạt điểm cao

Để đạt điểm cao môn Hóa trong kỳ thi THPT quốc gia, các bạn HS phải thường xuyên hệ thống hóa kiến thức bằng mọi cách và rèn nhiều kỹ năng khác.

Các phương pháp ôn thi THPT quốc gia môn Hóa học cần ghi nhớ

1. Đừng rời bỏ kiến thức SGK: Đây là điều tối quan trọng vì sách giáo khoa cung cấp những kiến thức cơ bản nhất và đề thi cũng luôn xoay quanh khối kiến thức này. Tuy nhiên đề thi thường không bao giờ có câu hỏi "rập khuôn" như trong SKG mà có sự biến đổi để phát huy tính sáng tạo của thí sinh.

Nội dung đề thi đại học các năm cũng như đề thi THPT quốc gia năm nay không nằm ngoài chương trình SGK phổ thông hiện hành. Phần lớn câu hỏi không yêu cầu thí sinh phải học thuộc lòng các định nghĩa, các khái niệm…, mà cần hiểu chúng và suy luận.

Để đạt điểm cao môn Hóa trong kỳ thi THPT quốc gia, các bạn học sinh phải thường xuyên hệ thống hóa kiến thức bằng mọi cách.

2. Rèn luyện kỹ năng tính và phản xạ tư duy: Không phải bài toán nào cũng có cách giải đặc biệt nhanh, không phải bài toán nào cũng có công thức tính riêng. Để giải một bài toán thật nhanh và hiệu quả, việc trước tiên là phải rèn luyện kỹ năng tính và phản xạ tư duy. Các em không thể đòi hỏi việc giải nhanh một bài toán Hóa học nếu như chính các em không thể tính nhanh được từ những phép tính đơn giản nhất.

3. Thường xuyên hệ thống hóa kiến thức bằng mọi cách: Điều quan trọng nhất của quá trình ôn tập là thường xuyên hệ thống hóa kiến thức bằng mọi cách. Các sĩ tử nên làm đề cương và nắm chắc các lý thuyết tổng quát gồm:

Các thuyết và định luật: Thuyết nguyên tử – phân tử, thuyết electron, lý thuyết về liên kết hóa học, lý thuyết về phản ứng hóa học, thuyết điện li, thuyết cấu tạo hợp chất hữu cơ… Định luật bảo toàn khối lượng, định luật Avogadro, định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa…

Ngoài ra cần phải nắm vững và thành thạo các phương pháp giải nhanh như: áp dụng định luật bảo toàn (bảo toàn khối lượng, bảo toàn electron, bảo toàn nguyên tố, bảo toàn điện tích…), phương pháp đường chéo, phương pháp dùng tăng giảm khối lượng…

Kiến thức Hóa học có đặc thù riêng là mang tính hệ thống và liên tục, không giống với môn Lý hay Toán có Điện – Quang – Cơ… hay Tổ hợp – Lượng giác – Hình không gian… hầu như không có mối liên hệ rõ ràng nào với nhau. Sự phân chia các nội dung Đại cương – Vô cơ – Hữu cơ trong Hóa học… chỉ để giúp cho người học dễ học, chứ không dễ ôn tập.

Khi ôn tập kiến thức Hóa học, điều tối quan trọng là các sĩ tử phải hệ thống, xâu chuỗi được nội dung mình đang ôn tập với các phần kiến thức có liên quan khác. Lý thuyết của Hóa học không cứng nhắc và cũng không giản đơn, không thể ôn tập bằng cách “đọc chay” hay “học vẹt” mà phải bằng cách luyện tập, thường xuyên ghi ra, viết ra, “gọi từ trong đầu ra” thì mới hiểu và nhớ lâu được.

Để làm được điều đó thì có một cách đơn giản là khi gặp bất kỳ câu hỏi nào, bài tập nào, các em hãy cố gắng không chỉ tìm cách giải quyết câu hỏi đó, bài toán đó mà còn tìm cách liên hệ với các kiến thức liên quan đến nó để nhớ lại, hồi tưởng lại.

4. Nắm vững và chỉ ra được các dấu hiệu quyết định đến phương pháp giải bài toán: Một bài toán Hóa học là tập hợp của nhiều dữ kiện giải toán khác nhau mà cách giải bị chi phối bởi 2 yếu tố chính là: các phản ứng Hóa học xảy ra trong bài và các phương pháp cần dùng để giải bài toán đó. Để giải được một bài toán sao cho nhanh và chính xác, nhất thiết phải giải quyết cho được 2 yếu tố đó, nếu nắm được phương pháp giải bài toán mà không biết tính chất Hóa học thì không thể giải được và ngược lại, nếu nắm được bản chất Hóa học mà không lựa chọn được phương pháp phù hợp thì việc giải toán sẽ rất khó khăn và tốn nhiều thời gian.

5. Tích lũy kinh nghiệm làm bài thi: Kinh nghiệm làm bài là một yếu tố hết sức quan trọng trong mỗi kỳ thi, nhất là kỳ thi ĐH. Có rất nhiều bài toán tưởng như lắt léo nhưng nếu có nhiều kinh nghiệm thì chỉ cần đọc đề, ta đã phán đoán được hướng giải, dự đoán được chất nào dư, chất nào hết, đáp án nào có nhiều khả năng đúng …. Mặt khác, trong đề thi ĐH đôi khi vẫn có những câu hỏi chưa thật chặt chẽ hoặc có nhiều cách hiểu khác nhau, khi đó, chỉ có kinh nghiệm mới giúp ta “hiểu đúng ý người ra đề” và có được kết quả tốt.

Lời khuyên của các thầy cô luyện thi môn Hóa

Cô Nguyễn Bích Hà,  tổ trưởng tổ Hóa học Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, người có kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm và có nhiều học sinh đạt giải cao ở các kì thi Quốc gia và Olympic quốc tế, đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi ĐH môn Hóa học - chia sẻ với học sinh về cách ôn tập và làm bài thi THPT quốc gia môn Hóa học như sau:

Cách ôn tập:

1. Hệ thống các kiểu thực nghiệm thường hay được khai thác (phân tích thực nghiệm; chúng thường được sử dụng như thế nào; khai thác xuôi, ngược ra sao; có những kĩ năng đặc biệt gì trong cách khai thác các thực nghiệm này; thường được sử dụng trong những loại câu hỏi nào?...).

Đối với phần hữu cơ còn phải chú ý đến các quy tắc, quy luật được áp dụng (như quy tắc cộng vào nối bội, quy tắc thế vào vòng thơm...).

Đối với câu hỏi định lượng: chú ý một số thủ thuật hay được sử dụng như đại lượng trung bình, bảo toàn điện tích trong phản ứng oxi hóa - khử hay trong dung dịch; tăng giảm khối lượng...

Đối với phần câu hỏi mang tính chất tái hiện kiến thức cần chú ý đến độ chính xác của nội dung được sử dụng.

2. Phân dạng các loại câu hỏi định tính và định lượng theo chủ đề.

3. Khi học bài, lần đầu phải viết ra, phân tích xem câu hỏi này thuộc loại chủ đề nào? Khai thác kiến thức gì? Kĩ năng gì? Sau một số lần rồi mới làm nhanh để khống chế thời gian...

Cách làm bài:

Khi đọc câu hỏi phải định dạng nhanh xem câu này thuộc loại nào? Cách xử lí thế nào? Nếu là câu bài tập thì có thuộc dạng quen thuộc không?

Phải kết hợp cả đáp án vì nhiều trường hợp nhìn vào đáp án có thể định dạng nhanh kết quả mà mình cần tìm.

Nếu gặp câu lạ thì để lại rồi quay lại sau.

Bấm để theo dõi bình luận về bài viết này trên Facebook của bạn.

Tags

Phương pháp ôn tập và làm bài thi THPT quốc gia môn Hóa 2015, Tuyển sinh, tuyển sinh 2015, điểm thi đại học, xem điểm thi tốt nghiệp, kỳ thi THPT quốc gia

Hỏi & Đáp

Bình luận của bạn

Bấm Like và kết bạn với Kênh tuyển sinh trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh nhanh nhất.

Đại học Đông Á tuyển 150 chỉ tiêu ngành công nghệ thực phẩm

Trường xét tuyển theo học bạ THPT từ ngày 15/4. Thời gian học bắt đầu từ ngày 15/8. Năm 2017, trường Đại học Đông Á tuyển sinh ngành Công nghệ thực phẩm - Sinh học theo 2 phương thức. Một là xét tuyển theo học bạ THPT với điểm trung bình chung các môn học năm lớp 12 ở 4 tổ hợp môn gồm Toán, Lý, Hóa - Toán, Hóa, Sinh - Toán, Hóa, Anh - Toán, Sinh, Anh phải đạt 6.0.

 
TIN HOT TRONG TUẦN
Công bố đề thi tham khảo theo dạng bài thiHOT - Công bố đề thi tham khảo theo dạng bài thi
Những kỹ năng sống cần thiết cho học sinhHOT - Những kỹ năng sống cần thiết cho học sinh
Nhận biết sai lầm khi nghe Tiếng AnhHOT - Nhận biết sai lầm khi nghe Tiếng Anh
Tổng hợp Thông tin tuyển sinh 2017HOT - Tổng hợp Thông tin tuyển sinh 2017
Danh sách trường quốc tế tại TPHCMHOT - Danh sách trường quốc tế tại TPHCM