Phát hiện nhiều sai phạm tại 5 trường Đại học lớn

Bên cạnh những ưu điểm thì Thanh tra Chính phủ cũng phát hiện những thiếu sót, vi phạm sau khi thanh tra tại 5 đại học lớn trong việc tổ chức và thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

Phát hiện nhiều sai phạm tại 5 trường Đại học lớn

Cụ thể đó là 5 đại học gồm: Đại học (ĐH) Huế, Học viện Nông nghiệp Hà Nội, ĐH Vinh, Trường ĐH Luật TPHCM và Trường ĐH Kinh tế TPHCM.

Theo kết luận thanh tra vừa được Thanh tra Chính phủ thông báo, cả 5 đơn vị đều chưa xây dựng phương án tự chủ về bộ máy, tổ chức quy trình Bộ GD&ĐT phê duyệt, chưa ban hành hoặc chưa điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung “Quy chế thực hiện dân chủ” theo nghị định 43.

5 đơn vị trên đã ban hành một số văn bản không phù hợp với quy định của nhà nước, quy chế chi tiêu nội bộ quy định mức thu một số khoản học phí, lệ phí vượt mức quy định, quy định một số khoản thu có tính chất phí, lệ phí ngoài danh mục quy định...

Sai phạm trong đào tạo, tuyển sinh

5 đại học đều có một số vi phạm trong tuyển sinh, trong đó tại một số trường ĐH thuộc ĐH Huế và trường ĐH Luật TPHCM tuyển sinh, đào tạo sau đại học một số học viên trúng tuyển chưa đảm bảo điều kiện ngoại ngữ, kinh nghiệm công tác theo quy định. Trường ĐH Kinh tế TPHCM đào tạo Thạc sĩ kinh tế khóa K20 thời gian vượt quá quy định 1 năm theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Đồng thời, 5 đơn vị cũng có sai phạm trong tuyển sinh, đào tạo ĐH chính quy, liên thông CĐ lên ĐH. Cụ thể, trường ĐH Nông lâm thuộc ĐH Huế không được giao chỉ tiêu vẫn tuyển sinh hệ liên thông từ CĐ lên ĐH chính quy năm 2013 với 110 sinh viên. Trường ĐH Ngoại ngữ cũng thuộc ĐH Huế mở ngành đào tạo hệ ĐH văn bằng 2 chính quy nhưng chưa được sự đồng ý của Giám đốc ĐH Huế. Trường này cũng tuyển sinh đạo tạo ĐH liên thông hệ chính quy năm 2011 nhưng tổ chức giảng dạy vào thứ Bảy, Chủ nhật và buổi tối các ngày trong tuần không đúng quy định của Bộ GD&ĐT.

Ngoài ra, một số đơn vị trên không thực hiện quản lý, giám sát việc lên lớp của giảng viên thông qua “Sổ lên lớp”, thiếu giảng viên cơ hữu. Trung tâm Đào tạo từ xa cũng thuộc ĐH Huế tuyển sinh vượt chỉ tiêu được phê duyệt, trong đó năm 2011 vượt tới 53,7% , năm 2012 vượt 11,48%. Trung tâm này đào tạo niên chế không tổ chức đào tạo tín chỉ theo quy định.

Trong tuyển sinh đào tạo vừa làm vừa học, một số đơn vị không lập hồ sơ liên kết đào tạo hệ vừa làm vừa học đề nghị Bộ GD-ĐT phê duyệt, địa điểm đặt lớp không đúng quy định. Một số thì tuyển sinh vượt chỉ têu theo quy định.

Sai phạm trong liên kết đào tạo với nước ngoài thì trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội trong chương trình liên kết đào tạo với Hội đồng Liên ĐH Cộng đồng Pháp ngữ (CIUF) Bỉ có 7 học viên chưa đảm bảo điều kiện ngoại ngữ. Trường ĐH Luật TPHCM thì có một số học viên trúng tuyển không đạt yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, học viên đã tốt nghiệp đều không thực hiện việc làm Luận văn tốt nghiệp theo quy chế đào tạo thạc sĩ của Bộ GD&ĐT.

Trường ĐH Kinh tế TPHCM thì có 2 chương trình đào tạo cao học được Bộ GD&ĐT phê duyệt đến nay đã 20 năm nhưng chưa làm thủ tục gia hạn chương trình đào tạo, bổ sung các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển cho phù hợp với chương trình đào tạo quốc tế bậc sau ĐH; khóa 18 (năm 2012) 100% học viên đều không có chứng chỉ ngoại ngữ. Trường liên kết với ĐH Victoria của Australiađào tạo cấp bằng cử nhân Kinh doanh (năm 2012) thì 34/52 học viên không có chứng chỉ ngoại ngữ, vi phạm quy định của Bộ GD&ĐT.

Sai phạm cả trong tổ chức, bộ máy và biên chế

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, hầu hết các đơn vị trên đều không thực hiện đủ kế hoạch biên chế Bộ GD&ĐT giao; việc tuyển dụng viên chức, giảng viên tại một số đơn vị sự nghiệp thiếu điều kiện, tiêu chuẩn.

Đại học Huế phân cấp cho các đơn vị trực thuộc tuyển dụng lao động hợp đồng tạo nguồn, quy định đối tượng tuyển dụng chỉ gồm những trường hợp đã được hợp đồng tạo nguồn không đúng quy định.

Việc quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ tại các đơn vị sự nghiệp đều chưa thực hiện đúng Điều lệ trường đại học. Nhiều trường hợp thiếu điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ chính trị, một số ít thiếu điều kiện về trình độ chuyên môn.

Về công tác quản lý viên chức, các đơn vị đều có viên chức, giảng viên vi phạm thời gian làm việc. Cá biệt ở một số đơn vị có viên chức giảng viên vi phạm về phẩm chất đạo đức, vi phạm nghiêm trọng quy chế đào tạo phải xử lý kỷ luật…

Thu vượt, thu ngoài quy định

Tuy được tự chủ về tài chính nhưng hầu hết các đơn vị đều thu vượt, thu ngoài quy định của Nhà nước. Một số đơn vị chưa thực hiện trích lập đầy đủ các loại quỹ theo quy định.

5 đơn vị không nộp kịp thời, đầy đủ các khoản thu vào kho bạc để kiếm soát theo quy định; Một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước; Các đơn vị đều chi vượt giờ cho giảng viên cao gấp nhiều lần so với quy định; Việc chấp hành các quy định tài chính kế toán tại các đơn vị còn nhiều khuyết điểm và sai phạm…

Trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, các đơn vị cũng có sai phạm. Qua kiểm tra 23 gói thầu thi công của 17 dự án của các đại học cho thấy tiến độ thi công không đảm bảo; Các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng chưa được kiểm tra và chứng nhận phù hợp chất lượng công trình…

Vì 5 đơn vị đại học trên mắc nhiều sai phạm, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (NN-PTNT), UBND Hà Nội chấn chỉnh khắc phục các thiếu sót, sai phạm của các đơn vị. Thanh tra Chính phủ đề Bộ GD&ĐT, Bộ NN-PTNT chỉ đạo các đơn vị chấn chỉnh các công tác về quản lý, kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan đến các sai phạm.

Nhiều sai phạm tại các trường ĐH lớn

Ngày 31.3, Thanh tra Chính phủ đã thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm của Bộ GD-ĐT, ĐH Huế, Học viện Nông nghiệp VN (trước đây là Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội) và các trường ĐH: Vinh, Luật TP.HCM, Kinh tế TP.HCM trong việc tổ chức và thực hiện Nghị định 43/2006 của Chính phủ (Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập).

Tuyển vượt chỉ tiêu

Theo đó, về việc thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh đào tạo, tại một số trường thành viên thuộc ĐH Huế và Trường ĐH Luật TP.HCM có một số học viên trúng tuyển sau ĐH chưa đảm bảo điều kiện ngoại ngữ, kinh nghiệm công tác theo quy định. Trường ĐH Kinh tế TP.HCM đào tạo thạc sĩ kinh tế khóa K20 thời gian vượt quá quy định 1 năm theo quy định.Bộ GD-ĐT còn hạn chế trong giám sát

Riêng với Bộ GD-ĐT, Thanh tra Chính phủ kết luận Bộ này đã ban hành quyết định giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp rất chậm.

Tháng 10.2013, Bộ GD-ĐT ban hành văn bản thông báo ủy quyền cho các đơn vị sự nghiệp về dự toán thu - chi ngân sách nhà nước, dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị, đầu tư xây dựng cơ bản, thanh lý tài sản hết hiệu lực. Do đó các đơn vị không còn được tự chủ trong một số lĩnh vực, đã được phân cấp, ủy quyền. Điều này không phù hợp với xu hướng phân cấp, tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị và chưa phù hợp với các quy định tại nghị định 43 của Chính phủ. Hơn nữa, việc kiểm tra giám sát thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị sự nghiệp của Bộ GD-ĐT còn hạn chế, sác sai phạm tại những đơn vị trực thuộc chưa được phát hiện và chấn chỉnh kịp thời.


Trong tuyển sinh và đào tạo ĐH chính quy, liên thông CĐ lên ĐH, một số đơn vị tuyển sinh vượt chỉ tiêu được giao. Trường ĐH Nông lâm (ĐH Huế) không được giao chỉ tiêu vẫn tuyển sinh liên thông CĐ lên ĐH chính quy năm 2011 với 110 sinh viên. Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế) mở ngành đào tạo bậc ĐH văn bằng 2 chính quy nhưng chưa được sự đồng ý của Giám đốc ĐH Huế. Trường ĐH Ngoại ngữ thuộc ĐH Huế cũng đào tạo ĐH liên thông chính quy năm 2011 vào cuối tuần và buổi tối, không đúng thời gian quy định. Cũng tại ĐH Huế, Trung tâm đào tạo từ xa tuyển sinh vượt chỉ tiêu được phê duyệt (năm 2011 vượt 53,7% và năm 2012 vượt 11,48%).

Nhiều trường ĐH còn vi phạm quy định trong liên kết đào tạo với nước ngoài. Cụ thể, Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội chương trình liên kết đào tạo với Hội đồng Liên ĐH Cộng đồng Pháp ngữ (Bỉ) có 7 học viên chưa đảm bảo điều kiện ngoại ngữ. Trường ĐH Luật TP.HCM có một số học viên trúng tuyển không đạt yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, học viên đã tốt nghiệp đều không thực hiện việc làm luận văn tốt nghiệp theo Quy chế đào tạo thạc sĩ ban hành năm 2008.

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM có chương trình đào tạo cao học được Bộ GD-ĐT phê duyệt đến nay 20 năm nhưng chưa làm thủ tục gia hạn chương trình đào tạo, bổ sung các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển phù hợp với chương trình đào tạo quốc tế bậc sau ĐH. Riêng khóa 18 (năm 2012) 100% học viên không có chứng chỉ ngoại ngữ. Trường ĐH Kinh tế TP.HCM còn liên kết với ĐH Victoria (Úc) đào tạo cấp bằng cử nhân kinh doanh (năm 2012 khóa đào tạo IBBus 3.1), có 34/52 học viên không có chứng chỉ ngoại ngữ.

Thu “phí điều hành học phí”

Cũng theo kết luận này, hầu hết các đơn vị đều thu vượt, thu ngoài quy định của Nhà nước. Trong đó đáng chú ý là sai phạm của ĐH Huế khi quy định các đơn vị sự nghiệp cấp dưới phải nộp về ĐH này “phí điều hành học phí” từ 3% đến 14% trên tổng số học phí thu được để chi vốn đối ứng xây dựng cơ bản, hỗ trợ hoạt động đoàn thể và hoạt động chung. ĐH Huế đã sử dụng số tiền thu được để chi tại Văn phòng ĐH này. Việc thu và sử dụng phí điều hành học phí những năm qua của ĐH này không đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, ĐH này còn trích lại 6% phần kinh phí ngân sách nhà nước cấp bù sư phạm của các đơn vị trực thuộc được coi như thu “phí điều hành học phí”. Việc quy định thu phí điều hành học phí và trích kinh phí cấp bù sư phạm là không đúng quy định.

Trên cơ sở này, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành liên quan và các đơn vị hướng xử lý các sai phạm cụ thể.

Tin gốc:

  • VnMedia, tin gốc: http://vnmedia.vn/VN/xa-hoi/thoi-su/phat-hien-nhieu-sai-pham-tai-5-dai-hoc-lon-23-3615117.html
  • Thanh Niên, tin gốc: http://www.thanhnien.com.vn/giao-duc/nhieu-sai-pham-tai-cac-truong-dh-lon-547494.html
Bấm để theo dõi bình luận về bài viết này trên Facebook của bạn.

Tags

Phát hiện nhiều sai phạm tại 5 trường Đại học lớn, Đại học (ĐH) Huế, Học viện Nông nghiệp Hà Nội, ĐH Vinh, Trường ĐH Luật TPHCM và Trường ĐH Kinh tế TPHCM

Hỏi & Đáp

Bình luận của bạn

Bấm Like và kết bạn với Kênh tuyển sinh trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh nhanh nhất.

Tại sao phải rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ ngay từ nhỏ?

Bồi dưỡng cho trẻ những kỹ năng sống, những thói quen tốt không phải là việc một sớm một chiều mà là cả một quá trình và phải chọn đúng thời điểm thích hợp với độ tuổi của trẻ để bắt đầu mới có kết quả tốt nhất.

 
TIN HOT TRONG TUẦN
Công bố đề thi tham khảo theo dạng bài thiHOT - Công bố đề thi tham khảo theo dạng bài thi
Những kỹ năng sống cần thiết cho học sinhHOT - Những kỹ năng sống cần thiết cho học sinh
Nhận biết sai lầm khi nghe Tiếng AnhHOT - Nhận biết sai lầm khi nghe Tiếng Anh
Tổng hợp Thông tin tuyển sinh 2017HOT - Tổng hợp Thông tin tuyển sinh 2017
Danh sách trường quốc tế tại TPHCMHOT - Danh sách trường quốc tế tại TPHCM