Học viện Quân y: Ưu tiên môn Toán, Sinh học trong xét tuyển

Học viện Quân y vừa chính thức công bố thông tin tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy năm 2016. Theo đó, trường xét tuyển trên cơ sở kết quả của kỳ thi THPT quốc gia.

Học viện Quân y: Ưu tiên môn Toán, Sinh học trong xét tuyển

Học viện Quân y: Ưu tiên môn Toán, Sinh học trong xét tuyển

Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu tuyển sinh, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:

Tiêu chí 1: Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Toán, Lý, Hóa có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển; Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Toán, Hóa, Sinh có điểm thi môn Sinh cao hơn sẽ trúng tuyển.

Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2, như sau: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết môn học của 3 môn xét tuyển trong 5 học kỳ (học kỳ 1, học kỳ 2 của năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) cao hơn sẽ trúng tuyển.

Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, như sau: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết môn học của 3 môn xét tuyển kỳ 1 năm lớp 12 cao hơn sẽ trúng tuyển.

Khi xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường quyết định tuyển nguyện vọng bổ sung hoặc báo cáo Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

Đại học quân sự:

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương). Tuyển thí sinh nam, nữ trong cả nước.

Điểm trúng tuyển: Theo chỉ tiêu cho các đối tượng nam, nữ theo tổ hợp xét tuyển và khu vực phía Nam, phía Bắc.

Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của Ban TS QSBQP, Học viện sẽ công bố các tiêu chí tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển. Tuyển 10 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài.

Đại học dân sự:

Vùng tuyển sinh: Tuyển nam, nữ thanh niên trong cả nước. Điểm trúng tuyển theo ngành. Tỷ lệ xét tuyển của các tổ hợp theo quy chế của Bộ GD&ĐT.

Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển từ HSG thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT; chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển từ HSG trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

HỌC VIỆN QUÂN Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

830

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số 160, Phùng Hưng, Phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ĐT: 069 698 913

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Website:http://www.hocvienquany.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

 

 

 

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học quân sự

 

 

 

 

 

 

YQH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ngành Bác sĩ đa khoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D720101

 

 

 

 

 

 

1. Toán, Hóa, Sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Toán, Lý, Hóa

 

 

 

 

 

 

230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Xét tuyển thí sinh Nam tổ hợp B00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Xét tuyển thí sinh Nam tổ hợp A00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Xét tuyển thí sinh Nữ tổ hợp B00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Xét tuyển thí sinh Nữ tổ hợp A00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT  Thí sinh Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí sinh Nữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Xét tuyển thí sinh Nam tổ hợp B00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Xét tuyển thí sinh Nam tổ hợp A00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Xét tuyển thí sinh Nữ tổ hợp B00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Xét tuyển thí sinh Nữ tổ hợp A00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí sinh Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí sinh Nữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

b)

 

 

 

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học dân sự

 

 

 

 

 

 

DYH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ngành Bác sĩ đa khoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D720101

 

 

 

 

 

 

1. Toán, Lý, Hóa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 .Toán, Hóa, Sinh

 

 

 

 

 

 

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ngành Dược sĩ đại học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D720401

 

 

 

 

 

 

Toán, Lý, Hóa

 

 

 

 

 

 

100

 

Theo Giáo dục thời đại, nguồn: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/hoc-vien-quan-y-uu-tien-mon-toan-sinh-hoc-trong-xet-tuyen-1719821-v.html


Xem thêm thông tin tuyển sinh 2016, tra cứu điểm thi 2016 tại kenhtuyensinh.vn

Bấm để theo dõi bình luận về bài viết này trên Facebook của bạn.

Tags

Học viện Quân y: Ưu tiên môn Toán, Sinh học trong xét tuyển, tuyển sinh trường quân sự, chỉ tiêu tuyển sinh, đăng ký xét tuyển, đại học quân sự, đại học dân sự, điểm trúng tuyển, Học viện quân y

Hỏi & Đáp

Bình luận của bạn

Bấm Like và kết bạn với Kênh tuyển sinh trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh nhanh nhất.

Đại học Đông Á tuyển 150 chỉ tiêu ngành công nghệ thực phẩm

Trường xét tuyển theo học bạ THPT từ ngày 15/4. Thời gian học bắt đầu từ ngày 15/8. Năm 2017, trường Đại học Đông Á tuyển sinh ngành Công nghệ thực phẩm - Sinh học theo 2 phương thức. Một là xét tuyển theo học bạ THPT với điểm trung bình chung các môn học năm lớp 12 ở 4 tổ hợp môn gồm Toán, Lý, Hóa - Toán, Hóa, Sinh - Toán, Hóa, Anh - Toán, Sinh, Anh phải đạt 6.0.

 
TIN HOT TRONG TUẦN
Công bố đề thi tham khảo theo dạng bài thiHOT - Công bố đề thi tham khảo theo dạng bài thi
Những kỹ năng sống cần thiết cho học sinhHOT - Những kỹ năng sống cần thiết cho học sinh
Nhận biết sai lầm khi nghe Tiếng AnhHOT - Nhận biết sai lầm khi nghe Tiếng Anh
Tổng hợp Thông tin tuyển sinh 2017HOT - Tổng hợp Thông tin tuyển sinh 2017
Danh sách trường quốc tế tại TPHCMHOT - Danh sách trường quốc tế tại TPHCM