Điểm chuẩn ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, HV Hàng không VN, Bưu chính viễn thông

Điểm chuẩn ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Học viện Hàng không VN, Học viên Bưu chính viễn thông và trường ĐH Nông Lâm TP.HCM. Ngoài ra, trường ĐH Đà Lạt xét tuyển nguyện vọng bổ sung.

>> Điểm thi tốt nghiệp 2015 >> Điểm thi đại học 2015 >> Điểm chuẩn đại học 2015


Tối 25.8, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã công bố danh sách thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 vào trường.

Theo đó, điểm chuẩn các ngành như bảng sau:

Ngành

Mã ngành

Điểm trúng tuyển

Số thí sinh trúng tuyển

Y đa khoa

D720101

24.00

794

Răng Hàm Mặt

D720601

24.75

30

Y tế Công cộng

D720301

23.25

30

Điều Dưỡng

D720501

22.00

200

Xét nghiệm Y học

D720332

23.75

50

Kỹ thuật Hình ảnh Y học

D720330

23.50

30

Khúc xạ nhãn khoa

D720199

23.25

30

Hộ sinh

C720502

20.50

100

Điểm chuẩn của Học viện Hàng không Việt Nam như sau:

STT
Mã ngành
Trình độ và tên ngành
Điểm trúng tuyển ngành

1

C340101

Cao đẳng – Quản trị kinh doanh

16.25

2

C510302

Cao đẳng – Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

13

3

D340101

Đại học – Quản trị kinh doanh

18.25

4

D510302

Đại học – Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

18

5

D510606

Đại học – Quản lý hoạt động bay

22.25

Học viện Bưu chính Viễn thông công bố điểm trúng tuyển chính thức bậc ĐH-CĐ năm 2015, cụ thể:

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Điểm trúng tuyển
(áp dụng cho HSPT-KV3)

Cơ sở
Phía Bắc

Cơ sở
Phía Nam

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

1.

- Kỹ thuật điện tử truyền thông

D520207

22,25

19,75

2.

- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

D510301

21,75

19,25

3.

- Công nghệ thông tin

D480201

23,75

21,00

4.

- An toàn thông tin

D480299

23,0

20,00

5.

- Công nghệ đa phương tiện

D480203

22,5

20,25

6.

- Truyền thông đa phương tiện

D320104

22,0


7.

- Quản trị kinh doanh

D340101

21,0

19,75

8.

- Marketting

D340115

21,0

19,75

9.

- Kế toán

D340301

21,25

19,25

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1.

- Kỹ thuật điện tử truyền thông

C510302

15,75


2.

- Công nghệ thông tin

C480201


16,0

3.

- Quản trị kinh doanh

C340101


14,5

4.

- Kế toán

C340301

14,75


Ngoài ra, Học viện Bưu chính Viễn thông cũng công bố điểm chuẩn cấp học bổng áp dụng cho cả 2 cơ sở đào tạo là từ 27 điểm trở lên được miễn 100% học phí trong toàn khóa học và từ 25-26,75 điểm được giảm 50% học phí trong toàn khóa học.

Trường ĐH Nông lâm TP.HCM công bố điểm chuẩn chính thức trúng tuyển vào trường.

Cụ thể, điểm chuẩn trúng tuyển các ngành bậc ĐH chính quy tại cơ sở chính (TP.HCM) như sau:

STT

Mã ngành

Tên ngành

Mã tổ hợp

Mức điểm

1

D140215

Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp

A00

18.75

B00

18.75

2

D220201

Ngôn ngữ Anh (*)

D01

28.00

3

D310101

Kinh tế

A00

19.50

D01

19.50

4

D310501

Bản đồ học

A00

17.00

D01

17.00

5

D340101

Quản trị kinh doanh

A00

20.25

D01

20.25

6

D340301

Kế toán

A00

20.75

D01

20.75

7

D420201

Công nghệ sinh học

A00

22.00

B00

22.00

8

D440301

Khoa học môi trường

A00

20.00

B00

20.00

9

D480201

Công nghệ thông tin

A00

20.00

A01

20.00

10

D510201

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

A00

20.00

A01

20.00

11

D510203

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

A00

21.00

A01

21.00

12

D510205

Công nghệ kỹ thuật ô tô

A00

21.25

A01

21.25

13

D510206

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

A00

19.50

A01

19.50

14

D510401

Công nghệ kỹ thuật hóa học

A00

21.50

B00

21.50

15

D520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

A00

20.25

A01

20.25

16

D520320

Kỹ thuật môi trường

A00

20.25

B00

20.25

17

D540101

Công nghệ thực phẩm

A00

21.50

B00

21.50

18

D540101T

Công nghệ thực phẩm (CT tiên tiến)

A00

20.25

B00

20.25

19

D540105

Công nghệ chế biến thủy sản

A00

20.75

B00

20.75

20

D540301

Công nghệ chế biến lâm sản

A00

17.75

B00

17.75

21

D620105

Chăn nuôi

A00

21.00

B00

21.00

22

D620109

Nông học

A00

21.50

B00

21.50

23

D620112

Bảo vệ thực vật

A00

21.50

B00

21.50

24

D620113

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

A00

17.75

B00

17.75

25

D620114

Kinh doanh nông nghiệp

A00

18.50

D01

18.50

26

D620116

Phát triển nông thôn

A00

18.00

D01

18.00

27

D620201

Lâm nghiệp

A00

17.00

B00

17.00

28

D620301

Nuôi trồng thủy sản

A00

19.50

B00

19.50

29

D640101

Thú y

A00

22.50

B00

22.50

30

D640101T

Thú y (CT tiên tiến)

A00

21.50

B00

21.50

31

D850101

Quản lý tài nguyên và môi trường

A00

20.25

B00

20.25

32

D850103

Quản lý đất đai

A00

19.00

A01

19.00


Điểm chuẩn trúng tuyển các ngành bậc ĐH hệ liên thông chính quy, cụ thể:

STT

Mã ngành

Tên ngành

Mã tổ hợp

Mức điểm

1

D340101L

Quản trị kinh doanh

A00

20.25

D01

20.25

2

D340301L

Kế toán

A00

20.75

D01

20.75

3

D420201L

Công nghệ sinh học

A00

22.00

B00

22.00

4

D480201L

Công nghệ thông tin

A00

20.00

A01

20.00

5

D510201L

Cơ khí công nghệ

A00

20.00

A01

20.00

6

D520320L

Kỹ thuật môi trường

A00

20.25

B00

20.25

7

D540101L

Công nghệ thực phẩm

A00

21.50

B00

21.50

8

D620109L

Nông học

A00

21.50

B00

21.50

9

D620301L

Nuôi trồng thủy sản

A00

19.50

B00

19.50

10

D850103L

Quản lý đất đai

A00

19.00

A01

19.00


Điểm chuẩn trúng tuyển các ngành tại phân hiệu Gia Lai:

STT

Mã ngành

Tên ngành

Mã tổ hợp

Mức điểm

1

D340301G

Kế toán

A00

15.00

D01

15.00

2

D540101G

Công nghệ thực phẩm

A00

15.00

B00

15.00

3

D620109G

Nông học

A00

15.00

B00

15.00

4

D620201G

Lâm nghiệp

A00

15.00

B00

15.00

5

D640101G

Thú y

A00

18.00

B00

18.00

6

D850101G

Quản lý tài nguyên và môi trường

A00

15.00

B00

15.00

7

D850103G

Quản lý đất đai

A00

15.00

A01

15.00


Điểm chuẩn trúng tuyển các ngành tại phân hiệu Ninh Thuận:

STT

Mã ngành

Tên ngành

Mã tổ hợp

Mức điểm

1

D340101N

Quản trị kinh doanh

A00

15.00

D01

15.00

2

D540101N

Công nghệ thực phẩm

A00

15.00

B00

15.00

3

D620109N

Nông học

A00

15.00

B00

15.00

4

D620301N

Nuôi trồng thủy sản

A00

15.00

B00

15.00

5

D640101N

Thú y

A00

15.00

B00

15.00

6

D850101N

Quản lý tài nguyên và môi trường

A00

15.00

B00

15.00

7

D850103N

Quản lý đất đai

A00

15.00

A01

15.00


Điểm chuẩn trúng tuyển các ngành đào tạo liên kết quốc tế:

STT

Mã ngành

Tên ngành

Mã tổ hợp

Mức điểm

1

D310106Q

Thương mại quốc tế

A00

17.00

A01

17.00

D01

17.00

2

D340120Q

Kinh doanh quốc tế

A00

17.00

A01

17.00

D01

17.00

3

D420201Q

Công nghệ sinh học

A00

17.00

A01

17.00

B00

17.00

4

D440301Q

Khoa học và quản lý môi trường

A00

17.00

A01

17.00

B00

17.00

5

D480201Q

Công nghệ thông tin

A00

17.00

A01

17.00

6

D620114Q

Quản lý và kinh doanh nông nghiệp quốc tế

A00

17.00

A01

17.00

D01

17.00

Điểm chuấn trúng tuyển trên áp dụng cho thí sinh thuộc nhóm đối tượng ưu tiên 3, khu vực 3. Ngành Ngôn ngữ Anh, môn tiếng Anh nhân hệ số 2.

Trường ĐH Đà Lạt xét tuyển nguyện vọng bổ sung

Chiều 25.8, Trường ĐH Đà Lạt (Lâm Đồng) thông báo chỉ tiêu và mức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển ĐH-CĐ nguyện vọng bổ sung.
Theo đó, ở bậc ĐH, trường xét tuyển 700 chỉ tiêu vào 18 ngành với mức điểm nhận hồ sơ 15 điểm; ở bậc CĐ nhà trường xét tuyển 300 chỉ tiêu vào 4 ngành với mức điểm nhận hồ sơ 12 điểm. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 26.8 - 7.9.2015

Tin liên quan
Bấm để theo dõi bình luận về bài viết này trên Facebook của bạn.

Tags

Điểm chuẩn ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, HV Hàng không VN, Bưu chính viễn thông, tuyển sinh, tuyển sinh 2015, điểm thi đại học, điểm thi tốt nghiệp, điểm chuẩn 2015, điểm sàn 2015, điểm xét tuyển 2015

Hỏi & Đáp

Bình luận của bạn

Bấm Like và kết bạn với Kênh tuyển sinh trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh nhanh nhất.

Đại học Đông Á tuyển 150 chỉ tiêu ngành công nghệ thực phẩm

Trường xét tuyển theo học bạ THPT từ ngày 15/4. Thời gian học bắt đầu từ ngày 15/8. Năm 2017, trường Đại học Đông Á tuyển sinh ngành Công nghệ thực phẩm - Sinh học theo 2 phương thức. Một là xét tuyển theo học bạ THPT với điểm trung bình chung các môn học năm lớp 12 ở 4 tổ hợp môn gồm Toán, Lý, Hóa - Toán, Hóa, Sinh - Toán, Hóa, Anh - Toán, Sinh, Anh phải đạt 6.0.

 
TIN HOT TRONG TUẦN
Công bố đề thi tham khảo theo dạng bài thiHOT - Công bố đề thi tham khảo theo dạng bài thi
Những kỹ năng sống cần thiết cho học sinhHOT - Những kỹ năng sống cần thiết cho học sinh
Nhận biết sai lầm khi nghe Tiếng AnhHOT - Nhận biết sai lầm khi nghe Tiếng Anh
Tổng hợp Thông tin tuyển sinh 2017HOT - Tổng hợp Thông tin tuyển sinh 2017
Danh sách trường quốc tế tại TPHCMHOT - Danh sách trường quốc tế tại TPHCM