Điểm chuẩn đại học Công nghệ Giao thông Vận tải

Điểm chuẩn đại học Công nghệ Giao thông Vận tải 2013 vừa được công bố chính thức ngay sau khi điểm sàn đại học được bộ giáo dục công bố. Chi tiết về điểm chuẩn và điểm xét tuyển 2013 trường ĐH Công nghệ giao thông vận tải được cập nhật nhanh nhất tại đây.

ĐIỂM THI ĐẠI HỌC - ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC - ĐIỂM THI ĐẠI HỌC 2013

 

Điểm chuẩn đại học Công nghệ giao thông vận tải năm 2013

 

Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải, điểm chuẩn được xác định theo ngành học như sau:

 

Ngành học

ngành

Khối thi

Điểm trúng tuyển

Vĩnh

Yên

Hà Nội

Thái Nguyên

Công nghệ kỹ thuật giao thông

D510104

A

 

 

 

+ CNKT xây dựng cầu đường bộ

 

 

15.0

17.0

13.0

+ CNKT xây dựng cầu

 

 

 

15.5

 

+ CNKT xây dựng đường bộ

 

 

 

15.5

 

+ CNKT xây dựng cầu đường sắt

 

 

 

15.0

 

+ CNKT xây dựng cảng - đường thủy

 

 

 

15.0

 

Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng

D510102

A

 

 

 

+ CNKT CTXD dân dụng và công nghiệp

 

 

 

16.0

 

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

D510205

A

14.0

15.5

 

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

D510201

A

 

 

 

+ CNKT cơ khí máy xây dựng

 

 

 

15.0

 

+ CNKT Cơ khí máy tàu thủy

 

 

 

15.0

 

+ CNKT Cơ khí Đầu máy - toa xe

 

 

 

15.0

 

Kế toán

D340301

 

 

 

 

+ Kế toán doanh nghiệp

 

 

15.0

17.0

13.0

Quản trị kinh doanh

D340101

 

 

 

 

+ Quản trị doanh nghiệp

 

 

 

16.0

 

Hệ thống thông tin

D480104

A

 

 

 

+ Hệ thống thông tin

 

 

 

15.0

 

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

D510302

A

 

 

 

+ Điện tử viễn thông

 

 

 

15.0

 

(Điểm trúng tuyển trên áp dụng cho HSPT- KV3. Các đối tượng khác được xét chênh lệch ưu tiên về khu vực 0.5 điểm, về đối tượng 1.0 điểm)

Ghi chú: Thí sinh không trúng tuyển chuyên ngành đăng ký học, được Nhà trường báo gọi vào chuyên ngành có điểm trúng tuyển thấp hơn tại Hà Nội hoặc các cơ sở đào tạo khác của trường.

Trường đại học Công nghệ Giao thông Vận tải dành chỉ tiêu xét tuyển bổ sung vào các chuyên ngành như sau:

Chỉ tiêu xét tuyển:

 

Trình độ/Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu xét bổ sung

Cơ sở đào tạo

Vĩnh

Yên

Hà Nội

Thái Nguyên

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

 

 

 

 

 

 

Công nghệ kỹ thuật giao thông

D510104

A

500

 

 

 

+ CNKT xây dựng cầu đường bộ

 

 

 

100

100

50

+ CNKT xây dựng cầu

 

 

 

 

50

 

+ CNKT xây dựng đường bộ

 

 

 

 

50

 

+ CNKT xây dựng cầu đường sắt

 

 

 

 

50

 

+ CNKT xây dựng cảng - đường thủy

 

 

 

 

50

 

Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng

D510102

A

100

 

 

 

+ CNKT CTXD dân dụng và công nghiệp

 

 

 

50

50

 

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

D510205

A

100

50

50

 

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

D510201

A

200

 

 

 

+ CNKT cơ khí máy xây dựng

 

 

 

50

50

 

+ CNKT Cơ khí máy tàu thủy

 

 

 

 

50

 

+ CNKT Cơ khí Đầu máy - toa xe

 

 

 

 

50

 

Kế toán

D340301

A,A1

270

 

 

 

+ Kế toán doanh nghiệp

 

 

 

100

120

50

Quản trị kinh doanh

D340101

A,A1

30

 

 

 

+ Quản trị doanh nghiệp

 

 

 

 

30

 

Hệ thống thông tin

D480104

A,A1

50

 

 

 

+ Hệ thống thông tin

 

 

 

 

50

 

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

D510302

A,A1

50

 

 

 

+ Điện tử viễn thông

 

 

 

 

50

 

Đối tượng và tiêu chí xét tuyển: Các thí sinh dự thi đại học khối A, A1 theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2013 có tổng điểm thi 3 môn (không có điểm liệt) >= điểm trúng tuyển đã xác định theo từng chuyên ngành.

Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ: Tại 3 cơ sở đào tạo của trường: Từ ngày 12/8/2013 đến 17 giờ ngày 10/9/2013.

Điểm trúng tuyển: Xác định theo từng chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo. Tuyển chọn thí sinh có điểm từ cao đến thấp cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu .

Ghi chú: Thí sinh trúng tuyển học các chuyên ngành, có nguyện vọng học chuyển đổi sang chuyên ngành khác được Nhà trường bố trí học bổ sung các học phần chênh lệch.

Thí sinh không trúng tuyển vào hệ đại học có tổng điểm thi 3 môn từ 10 điểm trở lên (không có điểm liệt) được nhà trường báo gọi vào hệ cao đẳng theo điểm chuẩn các khu vực.

Thí sinh có nguyện vọng học hệ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề xem thông báo tại bảng tin và trên website của trường:http://www.utt.edu.vn.

Điểm chuẩn đại học Công nghệ giao thông vận tải 2012

ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải vừa công bố điểm chuẩn vào các ngành của trường và có hàng trăm chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung.

Điểm chuẩn vào ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải năm 2012 các ngành như sau:

Tên trường (GTA). Ngành học

Mã ngành

Khối thi

Cơ sở đào tạo

Vĩnh Yên

Hà Nội

Thái Nguyên

( 1 )

( 3 )

( 4 )


Công nghệ kỹ thuật giao thông

D510104

A
+ CNKT xây dựng cầu đường bộ15.0

16.0

14.0

+ CNKT xây dựng cầu
16.0


+ CNKT xây dựng đường bộ
16.0


+ CNKT xây dựng cầu đường sắt
15.0


+ CNKT xây dựng cảng - đường thủy
15.0


Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng

D510102

A
+ CNKT CTXD dân dụng và công nghiệp
16.0


Công nghệ kỹ thuật Ô tô

D510205

A

14.0

15.0


Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

D510201

A
+ CNKT cơ khí máy xây dựng
15.0


Kế toán

D340301

A
+ Kế toán doanh nghiệp14.5

15.0

14.0

Quản trị kinh doanh

D340101

A
+ Quản trị doanh nghiệp
15.0(Điểm trúng tuyển trên áp dụng cho HSPT- KV3. Các đối tượng khác được xét chênh lệch ưu tiên về khu vực 0.5 điểm, về đối tượng 1.0 điểm)

Chỉ tiêu xét tuyển bổ sung vào hệ đại học

 

Tên trường (GTA), Ngành học

Mã ngành

Khối thi

Cơ sở đào tạo

Vĩnh Yên

Hà Nội

Thái Nguyên

( 1 )

( 3 )

( 4 )


Công nghệ kỹ thuật giao thông

D510104

A
+ CNKT xây dựng cầu đường bộ169

175

30

+ CNKT xây dựng cầu
48


+ CNKT xây dựng đường bộ
50


+ CNKT xây dựng cầu đường sắt
32


+ CNKT xây dựng cảng - đường thủy
50


Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng

D510102

A
+ CNKT CTXD dân dụng và công nghiệp
80


Công nghệ kỹ thuật Ô tô

D510205

A

44

46


Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

D510201

A
+ CNKT cơ khí máy xây dựng
47


Kế toán

D340301

A
+ Kế toán doanh nghiệp91

93

48

Quản trị kinh doanh

D340101

A
+ Quản trị doanh nghiệp
50


Đối tượng xét tuyển: Các thí sinh dự thi đại học khối A theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2012 có tổng số điểm 3 môn lớn hơn hoặc bằng mức điểm trúng tuyển theo từng chuyên ngành nêu trên (không có điểm liệt).

Điểm trúng tuyển: Xác định theo từng chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo.

Nguyên tắc xét tuyển: Tuyển chọn thí sinh có điểm từ cao đến thấp cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu.

Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Đơn xin xét tuyển theo mẫu của trường. (Tải mẫu đơn tại file đính kèm bên dưới); Giấy chứng nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ của trường tổ chức thi và 1 phong bì dán sẵn tem, có ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.

Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ: Tại 3 cơ sở đào tạo của trường: Từ ngày 10/8/2012 đến 17 giờ ngày 30-8-2012.

Thời gian công bố điểm trúng tuyển, thời gian nhập học sẽ được công bố trên các website của trường.

Thí sinh có nguyện vọng học hệ Cao đẳng, TCCN, Cao đẳng nghề xem thông báo tại bảng tin và trên các website của trường: http://www.utt.edu.vn; http://www.svgtvt.net

Điểm chuẩn đại học Công nghệ giao thông vận tải 2011

Đối với hệ CĐ, điểm trúng tuyển vào trường dao động từ 15 - 22 tùy theo từng ngành. Thời gian trường bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 25/8 đến 17 giờ ngày 15/9. Nếu tuyển chưa đủ chỉ tiêu, nhà trường sẽ xét tuyển nguyện vọng 3.

Tên ngành

Mã ngành

Điểm trúng tuyển

Các chuyên ngành đào tạo tại Hà Nội

Công nghệ kĩ thuật xây dựng cầu đường bộ

01.1

22

Công nghệ kĩ thuật cầu đường sắt

01.2

18

Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp

03.1

22

Công nghệ kĩ thuật xây dựng công trình thủy

03.2

18

Công nghệ kĩ thuật kiểm tra chất lượng cầu đường bộ

03.3

20

Công nghệ kĩ thuật cơ khí Đầu máy toa xe

06.1

17

Công nghệ kĩ thuật cơ khí Máy tàu thủy

06.2

17

Công nghệ kĩ thuật - Máy xây dựng

06.3

17

Công nghệ kĩ thuật ôtô

06.4

19

Quản trị kinh doanh

07

20

Kế toán doanh nghiệp

08.1

20

Kế toán kiểm toán

08.2

20

Tài chính - Ngân hàng

09

20

Khai thác vận tải đường bộ

11.1

18

Khai thác vận tải đường sắt

11.2

17

Công nghệ thông tin

12

20

Công nghệ kĩ thuật điện tử

13

19

Quản lý xây dựng (Kinh tế xây dựng)

14

20

Các chuyên ngành đào tạo tại Vĩnh Yên

Xây dựng cầu đường bộ

21

18

Công nghệ kĩ thuật ôtô

22

17

Công nghệ kĩ thuật - Máy xây dựng

23

17

Kế toán doanh nghiệp

24

17

Công nghệ thông tin

25

17

Công nghệ kĩ thuật Công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp

26

17

Tài chính - Ngân hàng

27

17

Các chuyên ngành đào tạo tại Thái Nguyên

Xây dựng cầu đường bộ

31

15

Công nghệ kĩ thuật ôtô

32

15

Quản trị kinh doanh

33

15

Kế toán

34

15

Công nghệ thông tin

35

15

Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp

36

15

Khai thác vận tải đường bộ

37

18

Tài chính - Ngân hàng

38

15


: Dịch vụ tra điểm thi đại học 2014:

> Xem điểm thi đại học, soạn: ADT SBD gửi 8702.
> Xem vị trí xếp hạng điểm thi: AXH SBD gửi 8702
> Dự báo tỷ lệ đỗ/trượt: ADB SBD gửi 8602
> Xem số thí sinh cùng điểm với bạn, soạn: AMD Mãtrường Mứcđiểm gửi 8502

Lưu ý: SBD bao gồm cả phần chữ và phần số, phần chữ là Mã trường mà bạn dự thi. VD, Bạn thi trường ĐH Ngoại thương HN (Mã trường NTH), có phần số trong SBD là 12345 => SBD khi nhắn tin của của là: NTH12345.
Click để xem mã trường của tất cả các trường ĐH.

Tổng đài giải đáp thắc mắc tuyển sinh 2014: 1900 2171

Ứng dụng hay cho điện thoại di động: tai ionline Phong van truyen ky Click Here

Bấm để theo dõi bình luận về bài viết này trên Facebook của bạn.

Tags

Bình luận của bạn

Bấm Like và kết bạn với Kênh tuyển sinh trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh nhanh nhất.

27 trường liên thông từ cao đẳng nghề lên đại học

Đến thời điểm này Bộ GD-ĐT cho phép 27 trường ĐH, CĐ được phép đào tạo liên thông từ cao đẳng nghề lên đại học chính quy và vừa làm vừa học, danh sách các trường cao đẳng nghề được liên thông đại học như sau..

Tin tức nổi bật