ĐH Huế công bố điểm trúng tuyển NVBS đợt 1

Ngày 11.9, ĐH Huế công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung (NVBS) đợt 1 vào các trường, khoa, phân hiệu trực thuộc.

Theo đó, điểm trúng tuyển vào các ngành cụ thể như sau:

Số TT

Tên trường,

Ngành học

Ký hiệu trường

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Mã tổ hợp môn xét tuyển

Điểm trúng tuyển

 


 


 


 


 


 


(môn chính nhân hệ số nếu có)

 


A. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

 


 


1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

DHK

 


 


 


 


 


Đào tạo liên thông trình độ từ cao đẳng lên đại học chính quy:

 


 


1

Quản trị kinh doanh

 


D340101LT

1. Toán, Vật lý, Hóa học

A00

20,75

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A01

3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

4. Toán, Ngữ văn, Vật lý (*)

C01

2

Kế toán

 


D340301LT

1. Toán, Vật lý, Hóa học

A00

21,75

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A01

3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

4. Toán, Ngữ văn, Vật lý (*)

C01

 


2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC

NÔNG LÂM

DHL

 


 


 


 


3

Công thôn

 


D510210

1. Toán, Vật lý, Hóa học

A00

16,00

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A01

4

Công nghệ sau thu hoạch

 


D540104

1. Toán, Vật lý, Hóa học

A00

22,00

2. Toán, Sinh học, Hóa học

B00

5

Khoa học đất

 


D440306

1. Toán, Vật lý, Hóa học

A00

17,00

2. Toán, Sinh học, Hóa học

B00

6

Nông học

 


D620109

1. Toán, Vật lý, Hóa học

A00

19,75

2. Toán, Sinh học, Hóa học

B00

7

Bảo vệ thực vật

 


D620112

1. Toán, Vật lý, Hóa học

A00

20,50

2. Toán, Sinh học, Hóa học

B00

8

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

 


D620113

1. Toán, Vật lý, Hóa học

A00

18,00

2. Toán, Sinh học, Hóa học

B00

9

Quản lý nguồn lợi thủy sản

 


D620305

1. Toán, Vật lý, Hóa học

A00

21,00

2. Toán, Sinh học, Hóa học

B00

10

Lâm nghiệp đô thị

 


D620202

1. Toán, Vật lý, Hóa học

A00

17,50

2. Toán, Sinh học, Hóa học

B00

11

Khuyến nông (song ngành Khuyến nông - Phát triển nông thôn)

 


D620102

1. Toán, Vật lý, Hóa học

A00

18,50

2. Toán, Sinh học, Hóa học

B00

 


3. PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ

DHQ

 


 


 


 


12

Công nghệ kỹ thuật môi trường

 


D510406

1. Toán, Vật lý, Hóa học

A00

15,00

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A01

3. Toán, Sinh học, Hóa học

B00

4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh (*)

D07

 


Nhóm ngành 1

 


 


 


 


 


13

Kỹ thuật công trình xây dựng

 


D580201

1. Toán, Vật lý, Hóa học

A00

15,00

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A01

3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh (*)

D07

14

Kỹ thuật điện, điện tử

 


D520201

1. Toán, Vật lý, Hóa học

A00

15,00

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A01

3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh (*)

D07

 


 

Các Ngành của các Trường đại học thành viên, Khoa trực thuộc đào tạo tại Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị, ký hiệu trường là DHQ:

 


 


1. Khoa Du lịch

 


 


 


 


 


15

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

DHQ

D340103

1. Toán, Vật lý, Hóa học

A00

15,00

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A01

3. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

C00

4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

 


2. Trường đại học Kinh tế

 


 


 


 


 


16

Quản trị kinh doanh

DHQ

D340101

1. Toán, Vật lý, Hóa học

A00

15,00

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A01

3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

4. Toán, Ngữ văn, Vật lý (*)

C01

 


3. Trường đại học Khoa học

 


 


 


 


 


17

Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

DHQ

D520503

1. Toán, Vật lý, Hóa học

A00

15,00

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh (*)

A01

 


4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM

DHS

 


 


 


 


18

Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp

 


D140214

1. Toán, Vật lý, Hóa học

A00

20,50

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh (*)

A01

19

Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp

 


D140215

1. Toán, Sinh học, Hóa học

B00

15,00

2. Toán, Sinh học, Tiếng Anh (*)

D08

20

Vật lý (đào tạo theo chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh theo chương trình đào tạo của Trường ĐH Virginia, Hoa Kỳ)

T140211

1. Toán, Vật lý, Hóa học

(Môn chính: Vật lý, hệ số 2)

A00

28,00

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

(Môn chính: Vật lý, hệ số 2)

A01

 


5. TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KHOA HỌC

DHT

 


 


 


 


21

Triết học

 


D220301

1. Toán, Vật lý, Hóa học

A00

18,00

2. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

C00

3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

22

Lịch sử

 


D220310

1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

C00

15,00

2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

3. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (*)

D14

23

Xã hội học

 


D310301

1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

C00

21,75

2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

3. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (*)

D14

24

Sinh học

 


D420101

1. Toán, Vật lý, Hóa học

A00

19,75

2. Toán, Sinh học, Hóa học

B00

3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh (*)

D08

25

Vật lý học

 


D440102

1. Toán, Vật lý, Hóa học

A00

18,25

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh (*)

A01

26

Địa lý tự nhiên

 


D440217

1. Toán, Vật lý, Hóa học

A00

15,00

2. Toán, Sinh học, Hóa học

B00

3. Toán, Tiếng Anh, Địa lý (*)

D10

 


1. Nhóm ngành: Nhân văn

 


 


 


 


 


27

Hán - Nôm

 


D220104

1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

C00

15,00

2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

3. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (*)

D14

28

Ngôn ngữ học

 


D220320

1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

C00

18,50

2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

3. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (*)

D14

29

Văn học

 


D220330

1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

C00

18,00

2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (*)

D14

 


2. Nhóm ngành: Toán và thống kê

 


 


 


 


 


30

Toán học

 


D460101

1. Toán, Vật lý, Hóa học

(Môn chính: Toán, hệ số 2)

A00

21,33

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh (*)

(Môn chính: Toán, hệ số 2)

A01

31

Toán ứng dụng

 


D460112

1. Toán, Vật lý, Hóa học

(Môn chính: Toán, hệ số 2)

A00

20,42

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh (*)

(Môn chính: Toán, hệ số 2)

A01

 


3. Nhóm ngành: Kỹ thuật

 


 


 


 


 


32

Kỹ thuật địa chất

 


D520501

1. Toán, Vật lý, Hóa học

A00

15,00

2. Toán, Hóa học, Tiếng Anh (*)

D07

33

Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

 


D520503

1. Toán, Vật lý, Hóa học

A00

15,00

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh (*)

A01

34

Địa chất học

 


D440201

1. Toán, Vật lý, Hóa học

A00

15,00

2. Toán, Hóa học, Tiếng Anh (*)

D07

 


B. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

 


 


1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC

NÔNG LÂM

DHL

 


 


 


 


1

Quản lý đất đai

 


C850103

1. Toán, Vật lý, Hóa học

A00

15,25

2. Toán, Sinh học, Hóa học

B00

2

Công thôn

 


C510210

1. Toán, Vật lý, Hóa học

A00

12,00

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A01

 


2. PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ

DHQ

 


 


 


 


3

Công nghệ kỹ thuật môi trường

 


C510406

1. Toán, Vật lý, Hóa học

A00

12,00

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A01

3. Toán, Sinh học, Hóa học

B00

4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh (*)

D07

Theo Thanh Niên, tin gốc: http://www.thanhnien.com.vn/giao-duc/dh-hue-cong-bo-diem-trung-tuyen-nvbs-dot-1-607067.html

Bấm để theo dõi bình luận về bài viết này trên Facebook của bạn.

Tags

ĐH Huế công bố điểm trúng tuyển NVBS đợt 1, tuyển sinh, tuyển sinh 2015, điểm thi tốt nghiệp, điểm thi đại học, điểm sàn, điểm chuẩn đại học,

Hỏi & Đáp

Bình luận của bạn

Bấm Like và kết bạn với Kênh tuyển sinh trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh nhanh nhất.

Đại học Đông Á tuyển 150 chỉ tiêu ngành công nghệ thực phẩm

Trường xét tuyển theo học bạ THPT từ ngày 15/4. Thời gian học bắt đầu từ ngày 15/8. Năm 2017, trường Đại học Đông Á tuyển sinh ngành Công nghệ thực phẩm - Sinh học theo 2 phương thức. Một là xét tuyển theo học bạ THPT với điểm trung bình chung các môn học năm lớp 12 ở 4 tổ hợp môn gồm Toán, Lý, Hóa - Toán, Hóa, Sinh - Toán, Hóa, Anh - Toán, Sinh, Anh phải đạt 6.0.

 
TIN HOT TRONG TUẦN
Công bố đề thi tham khảo theo dạng bài thiHOT - Công bố đề thi tham khảo theo dạng bài thi
Những kỹ năng sống cần thiết cho học sinhHOT - Những kỹ năng sống cần thiết cho học sinh
Nhận biết sai lầm khi nghe Tiếng AnhHOT - Nhận biết sai lầm khi nghe Tiếng Anh
Tổng hợp Thông tin tuyển sinh 2017HOT - Tổng hợp Thông tin tuyển sinh 2017
Danh sách trường quốc tế tại TPHCMHOT - Danh sách trường quốc tế tại TPHCM