Đề án tuyển sinh riêng Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang

Mời bạn đọc quan tâm nghiên cứu và góp ý cho Đề án tuyển sinh riêng của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang.

Đề án tuyển sinh riêng Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang

1. Phương thức tuyển sinh

Từ năm 2015, nếu được Bộ Giáo dục và Đào tạo chấp thuận, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang thực hiện phương thức tuyển sinh cao đẳng như sau:

Phương thức 1: Xét tuyển căn cứ vào kết quả của kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Trường dành 40% chỉ tiêu tuyển sinh theo phương thức 1.

Phương thức 2: Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập THPT đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Trường dành 60% chỉ tiêu để xét tuyển thí sinh theo phương thức 2.

Các phương thức tuyển sinh được áp dụng cho các ngành đào tạo:

STT

Tên ngành, chuyên ngành

Mã ngành

Khối thi/Tổ hợp môn thi

Ghi chú

1

Công nghệ thực phẩm

 

C540102

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

2

Nuôi trồng thủy sản

 

 

C620301

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Lý, Sinh

 

3

Chăn nuôi

 

 

C620105

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Lý, Sinh

 

4

Tin học ứng dụng

 

C480202

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán , Lý, Ngữ văn

 

5

Truyền thông và mạng máy tính

 

C480102

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán , Lý, Ngữ văn

 

6

Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử

 

C510301

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán , Lý, Ngữ văn

 

7

Kế toán

 

 

C340301

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, Hóa

 

8

Tài chính – Ngân hàng

 

 

C340201

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, Hóa

 

9

Quản trị kinh doanh

 

 

C340101

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh - Toán, Ngữ văn, Hóa

 

10

Tiếng Anh

 

 

C220201

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh

 

Tỷ lệ chỉ tiêu giữa các phương thức sẽ được điều chỉnh hàng năm cho phù hợp với các quy định của Nhà nước và tình hình tuyển sinh thực tế.

Nội dung chi tiết các phương thức tuyển sinh được trình bày sau đây.

2. Nội dung phương án tuyển sinh

2.1. Phương thức 1: Xét tuyển căn cứ vào kết quả của kỳ thi THPT quốc gia.

a) Tiêu chí xét tuyển

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

- Dự thi THPT quốc gia có đăng ký lấy kết quả xét tuyển sinh đại học, cao đẳng;

- Có đăng ký xét tuyển vào trường.

b) Quy trình, tổ chức xét tuyển

Việc tổ chức tuyển sinh (hồ sơ xét tuyển, phương thức đăng ký, đợt xét tuyển, nguyên tắc xét tuyển, lệ phí tuyển sinh...) được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2.2. Phương thức 2: Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập THPT đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

a) Tiêu chí xét tuyển

Xét tuyển theo các tiêu chí sau:

- Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT;

- Tiêu chí 2: Xếp loại hạnh kiểm lớp 12 từ loại Khá trở lên;

- Tiêu chí 3:

Tổng điểm tổng kết năm của 3 môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển theo ngành ở lớp 12 đạt từ 16,5 điểm trở lên.

b) Điểm xét tuyển (ĐXT) được xác định như sau:

ĐXT = ĐM1 + ĐM2 + ĐM3 + UTKV + UTĐT

- ĐM1, ĐM2, ĐM3 là điểm tổng kết năm học lớp 12 (các môn trong tổ hợp môn xét tuyển theo ngành) và là điểm tổng kết của 3 môn văn hóa thuộc tổ hợp môn xét tuyển đối với những thí sinh tốt nghiệp TCCN, TCN (theo Tiêu chí 3); điều kiện đảm bảo chất lượng: ĐM1 + ĐM2 + ĐM3 ≥ 16,5 (15,0 đối với thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp THPT tại tỉnh Kiên Giang, các thí sinh này sẽ được bổ túc kiến thức 1 học kỳ).

- UTKV là mức ưu tiên khu vực và UTĐT là mức ưu tiên đối tượng: theo quy định của quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy hiện hành.

c) Nguyên tắc xét tuyển

- Thí sinh phải đáp ứng các tiêu chí 1, 2, 3 nêu trên;

- Trường sẽ xác định điểm trúng tuyển theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển sinh của Trường;

- Trường hợp thí sinh có điểm trúng tuyển bằng nhau thì Trường xét chọn thí sinh có điểm trung bình chung cả năm lớp 12 từ cao xuống thấp.

2.3. Lịch tuyển sinh của Trường

* Theo phương thức 1:

Hồ sơ đăng ký và thời gian nhận hồ sơ đăng ký, đợt xét tuyển thực hiện theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Theo phương thức 2:

Thời gian, hồ sơ đăng ký xét tuyển, điều kiện trúng tuyển thực hiện theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và những quy định riêng của Trường.

Trường sẽ thực hiện nhiều đợt xét tuyển. Khi kết thúc mỗi đợt xét tuyển, nếu còn chỉ tiêu, Trường sẽ tiếp tục xét tuyển đợt tiếp theo. Thời gian kết thúc tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Dự kiến thời gian xét tuyển:

- Đợt 1:

+ Nhận hồ sơ: từ ngày 01/8/2015 đến ngày 20/8/2015

+ Xét tuyển: từ ngày 21/8/2015 đến 25/8/2015

+ Công bố kết quả: chậm nhất ngày 25/8/2015

- Đợt 2:

+ Nhận hồ sơ: từ ngày 25/8/2015 đến ngày 15/9/2015

+ Xét tuyển: từ ngày 16/9/2015 đến 19/9/2015

+ Công bố kết quả: chậm nhất ngày 19/9/2015

- Đợt 3:

+ Nhận hồ sơ: từ ngày 20/9/2015 đến ngày 05/10/2015

+ Xét tuyển: từ ngày 06/10/2015 đến 09/10/2015

+ Công bố kết quả: chậm nhất ngày 09/10/2015

- Đợt 4:

+ Nhận hồ sơ: từ ngày 10/10/2015 đến ngày 25/10/2015

+ Xét tuyển: từ ngày 26/10/2015 đến 30/10/2015

+ Công bố kết quả: chậm nhất ngày 30/10/2015

- Đợt 5:

+ Nhận hồ sơ: từ ngày 31/10/2015 đến ngày 15/11/2015

+ Xét tuyển: từ ngày 16/11/2015 đến 19/11/2015

+ Công bố kết quả: chậm nhất ngày 19/11/2015

Thí sinh phải hoàn tất việc bổ sung hồ sơ phục vụ xét tuyển (học bạ THPT, Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT,...) trước  ngày xét tuyển của mỗi đợt.

Địa điểm nhận hồ sơ:

Tại Bộ phận tuyển sinh, phòng Đào tạo Trường CĐCĐ Kiên Giang.

+ Địa chỉ: 217 Chu Văn An, phường An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

+ Điện thoại: 0773.811.840.

+ Website: www.kgcc.edu.vn.

2.4.  Phương thức đăng ký của thí sinh

- Đối với phương thức 1:

Thủ tục đăng ký xét tuyển (ĐKXT) thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT.

- Đối với phương thức 2:

Quy trình và hồ sơ đăng ký như sau:

- Thí sinh nhận Phiếu ĐKXT tại Trường Trung học phổ thông đang học, Bộ phận Tuyển sinh thuộc phòng Đào tạo Trường CĐCĐ Kiên Giang hoặc tải về từ website của Trường: www.kgcc.edu.vn.

- Điền đầy đủ thông tin trong Phiếu ĐKXT.

- Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT trực tiếp tại Bộ phận Tuyển sinh thuộc phòng Đào tạo của Trường.

Hồ sơ gồm:

+ 01 Phiếu ĐKXT.

+ 01 Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT (hoặc Bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với thí sinh mới tốt nghiệp  hoặc Bản sao bằng tốt nghiệp TCCN, TCN).

+ 01 Bản sao công chứng học bạ THPT.

+ 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại (nếu có) của thí sinh.

+ 02 ảnh 4x6 cm chụp trong thời gian không quá 6 tháng (có ghi rõ họ, tên, ngày, tháng, năm sinh vào mặt sau tấm ảnh).

+ Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có).

Cuối thời hạn nộp hồ sơ, Hội đồng tuyển sinh xét tuyển theo các tiêu chí đã nêu trên, quyết định công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển và gởi Thông báo cho thí sinh trúng tuyển đến Trường làm thủ tục nhập học.

2.5. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh 2015:

Trường thực hiện chính sách ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy do Bộ GD&ĐT ban hành.

Kênh tuyển sinh (Theo Giaoducthoidai.vn)

tuyển sinh, tuyển sinh 2015, điểm thi đại học, tra điểm thi tốt nghiệp, kỳ thi THPT quốc gia

Bấm để theo dõi bình luận về bài viết này trên Facebook của bạn.

Tags

Đề án tuyển sinh riêng Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang, tuyển sinh, tuyển sinh 2015, điểm thi đại học, tra điểm thi tốt nghiệp, kỳ thi THPT quốc gia

Hỏi & Đáp

Bình luận của bạn

Bấm Like và kết bạn với Kênh tuyển sinh trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh nhanh nhất.

Đại học Đông Á tuyển 150 chỉ tiêu ngành công nghệ thực phẩm

Trường xét tuyển theo học bạ THPT từ ngày 15/4. Thời gian học bắt đầu từ ngày 15/8. Năm 2017, trường Đại học Đông Á tuyển sinh ngành Công nghệ thực phẩm - Sinh học theo 2 phương thức. Một là xét tuyển theo học bạ THPT với điểm trung bình chung các môn học năm lớp 12 ở 4 tổ hợp môn gồm Toán, Lý, Hóa - Toán, Hóa, Sinh - Toán, Hóa, Anh - Toán, Sinh, Anh phải đạt 6.0.

 
TIN HOT TRONG TUẦN
Công bố đề thi tham khảo theo dạng bài thiHOT - Công bố đề thi tham khảo theo dạng bài thi
Những kỹ năng sống cần thiết cho học sinhHOT - Những kỹ năng sống cần thiết cho học sinh
Nhận biết sai lầm khi nghe Tiếng AnhHOT - Nhận biết sai lầm khi nghe Tiếng Anh
Tổng hợp Thông tin tuyển sinh 2017HOT - Tổng hợp Thông tin tuyển sinh 2017
Danh sách trường quốc tế tại TPHCMHOT - Danh sách trường quốc tế tại TPHCM